Etapy procesu beatyfikacyjnego

1. Rozpoczyna go prośba o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego, skierowana do właściwego biskupa. Może być od poszczególnych wiernych lub grupy osób. W dalszym procesie reprezentuje ją postulator.
2. Proces informacyjny: Następuje badanie pism, publikowanych i niepublikowanych, kandydata na ołtarze, któremu przysługuje już tytuł sługi Bożego. Chodzi o weryfikację opinii świętości. Jeżeli to możliwe, powołuje się świadków (nie mogą świadczyć spowiednicy), a jeżeli jest taka potrzeba - biegłych. W procesie uczestniczy promotor sprawiedliwości, który pilnuje przestrzegania norm.
3. Badanie cudu odbywa się niezależnie od badania heroiczności cnót. Biskup, po otrzymaniu od postulatora informacji o cudzie, weryfikuje go przy pomocy ekspertów i ewentualnych świadków.
4. Po zbadaniu sprawy na poziomie diecezji dokumenty wraz z publikowanymi dziełami kandydata przesyła się, w bezpieczny sposób i w dwóch egzemplarzach, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która z przesłanych dokumentów przygotowuje tzw. Positio, czyli potwierdzenie heroiczności cnót lub męczeństwa.
5. Opinia kardynałów i biskupów - członków kongregacji jest przedstawiana Ojcu Świętemu.
6. Ojciec Święty ogłasza dekret beatyfikacyjny sługi Bożego.

"Niedziela" 22/2005 - Czekamy na nowego Świętego Polaka - Jana Pawła II

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl