W czerwcu cały był nasz...

Ks. Ireneusz Skubiś

Choć maj jest dla Polaków miesiącem szczególnym, w którym pamiętamy o urodzinach Ojca Świętego Jana Pawła II, to czerwiec jest dla nas miesiącem prawdziwie papieskim ze względu na większość Jego pielgrzymek do Polski, które wtedy właśnie miały miejsce. Prawdę mówiąc, i w tym roku oczekiwaliśmy po cichu Jego wizyty - tyle jest inicjatyw, które mógłby pobłogosławić, tyle dzieł uświęcić. Ale Pan Bóg postanowił inaczej. Powołał Go do Siebie i jest już teraz w Domu Ojca - wszyscy jesteśmy o tym głęboko przekonani. Obchodziliśmy więc 85. rocznicę Jego urodzin sami, wierząc, że na nas patrzy, że jest zadowolony z naszych postępów w wierze, z czynów naszej miłości.
Dzisiaj, po Jego śmierci, dociera do nas - a mówiąc prawdę, do całego Kościoła - że mieliśmy wielkiego Papieża, wielki pontyfikat, podczas którego Kościół wzmocnił swoją świadomość, poszerzył zakres realizacji Soboru Watykańskiego II i jakby mocniej zaistniał. W czasie tego pontyfikatu Kościół rozrósł się także liczebnie, przybyło wiernych, zanotowano niespotykany dotąd wzrost powołań. Jan Paweł II przez niezwykłą osobowość oraz świętość swego życia, także w cierpieniu, dał światu najlepszą i najpiękniejszą lekcję z chrześcijaństwa, lekcję wiary. Przez liczne beatyfikacje i kanonizacje pokazał światu, jak wielu mamy świętych, pokazał, że Kościół żyje świętością swoich członków. Może nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak daleko sięga nauka Jana Pawła II. Od początku do końca Jego życie było "akcją nadprzyrodzoną". Pokazywał nam, że człowiek zmierza do Boga i u Boga jest jego przeznaczenie. I nastąpił jakiś paradoks. Śmierć, która kończy życie człowieka, tu objawiła nam nie tylko coraz więcej prawdy o tym wielkim pontyfikacie, ale autentycznie przybliżyła do Boga, mobilizowała do świadectwa wiary, zachęcała do wybrania drogi świętości. Śmierć Papieża pobudziła nas do bycia lepszymi.
Wiele środowisk podejmuje studium tego pontyfikatu. Takie studium powinien podjąć każdy z nas, powinniśmy nieustannie pytać, radzić się Ojca Świętego, niejako "przywiązać sobie na ręku jego słowa" jako przypomnienie, jak żyć (por. Pwt 11, 18-20).
Jakże naturalną okazją do takiego przypomnienia była 85. rocznica urodzin Jana Pawła II. Na różne sposoby wspominaliśmy słowa, gesty, a także Jego szczerą i pogodną osobowość. Przyszły nam tu znów z pomocą media, zauważyliśmy też wzmożoną działalność wydawniczą, związaną z osobą naszego wielkiego Papieża. Oby nie była to tylko akcja komercyjna, szukająca łatwych pieniędzy, ale prawdziwa pomoc ludziom, mająca swą kontynuację w wielorakich działaniach wychowawczo-kulturalnych. Jestem pewny, że w tych działaniach możemy znaleźć wielki patronat Jana Pawła II.
Tak więc jest czerwiec nabrzmiały obecnością wśród nas Papieża Jana Pawła II, naszego świętego Brata. I kiedy nasza ojczyzna jest upokarzana, niestety, także przez samych Polaków, którzy zniesławiają jej imię, m.in. przez korupcję - tym bardziej trzeba eksponować i żyć nauczaniem wielkiego Papieża Polaka, który jest prawdziwym autorytetem. Prześwietlił bowiem, przewartościował wszystkie dziedziny życia, także politykę, ekonomię i gospodarkę. Musimy teraz przełożyć Jego naukę na konkret naszego działania, które powinno zyskać na jakości.
Wspominamy dziś serdecznie wszystkie miejsca na naszej ziemi, które Jan Paweł II odwiedzał, do których pielgrzymował, błogosławiąc i nauczając, ogarniając żyjących tam ludzi prawdziwą miłością i sercem. Żyjemy Jego obecnością również w redakcji, wspominając słowa Ojca Świętego z różnych naszych wizyt w Rzymie i modląc się za Niego podczas codziennej Eucharystii. Zgodnie z naszą misją - będziemy się starać, by pamięć o Nim i treści Jego nauki trafiały do serc i świadomości naszego narodu, wszystkich Czytelników i Przyjaciół Niedzieli.
I nie chodzi tu tylko o promocję osoby i nauczania Jana Pawła II. On nie potrzebuje takich działań. Chodzi o promocję prawdziwego dobra, tego, które rodzi najwyższej klasy dojrzałość, samodzielność i odpowiedzialność.

Papieska Kolekcja "Niedzieli" nr 2/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl