Co zawdzięczam Janowi Pawłowi II?

Redakcja "Niedzieli"

Prawie rok temu na stronie internetowej Niedzieli założyliśmy księgę kondolencyjną, dając w ten sposób naszym Czytelnikom możliwość wypowiedzenia żalu, bólu i refleksji związanych z odejściem do Pana Ojca Świętego Jana Pawła II. Część tych wpisów trafiała na nasze łamy. Po zamknięciu księgi kondolencyjnej nie ustał strumień serdecznej poczty. Niemal codziennie otrzymywaliśmy listy z refleksjami, wspomnieniami, wierszami przepełnionymi wciąż trwającym w sercach żalem.
Z perspektywy czasu coraz lepiej widzimy, jak wiele Kościół, świat, a także każdy z nas zawdzięcza Papieżowi, który z dalekiego kraju został powołany na Stolicę Piotrową. Obecnie, w związku z pierwszą rocznicą śmierci Jana Pawła II, pragniemy dać Państwu kolejną możliwość wypowiedzenia uczuć i refleksji związanych z Janem Pawłem II. Otwieramy więc księgę wspomnień i wdzięczności i prosimy o wpisywanie do niej swoich refleksji na temat: Co zawdzięczam Janowi Pawłowi II? Jaki wpływ wywarł na moje życie Papież Polak? Internetowy adres księgi: JPII.niedziela.pl
Możliwe jest również wejście przez stronę główną: www.niedziela.pl

"Niedziela" 13/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl