Przewodnik po Szlakach Papieskich

Ks. Jacek Urban

W przewodniku Urszuli Własiuk, wydanym przez Bibliotekę "Niedzieli", jest wielka miłość do gór, do ludzi i do Jana Pawła II

Oczekujemy na rychłe ukazanie się książki Urszuli J. Własiuk pt. "«Jestem synem tej ziemi». Szlaki Papieskie". Wydawcą jest Tygodnik Katolicki "Niedziela". Jest ona poświęcona, jeśli można ją tak określić, Polsce wyżynnej. Tereny wyżynne i górskie stanowią zaledwie nikły procent powierzchni Polski. Wyznaczają południową granicę państwa, ale też stanowią od przeszło stu lat przedmiot zainteresowania kilku pokoleń Polaków.

Cała Polska

jest piękna. Jak wyznał Jan Paweł II, "kiedy wędruję poprzez polską ziemię, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie od białostockiej aż do zamojskiej, na zachód i na wschód od Sanu, wzdłuż górskich łańcuchów Bieszczad ku południowi, wzdłuż rzecznych dolin w stronę Wisły ku północy, kontempluję piękno tej ojczystej ziemi". Piękno tej ziemi to przyroda, ale także ludzie, którzy ją zamieszkiwali i zamieszkują. Jest tyle miejsc w Polsce, które określa się jako atrakcyjne turystycznie, jako szczególnie odpowiednie do wypoczynku. Dla bardzo wielu ludzi takim miejscem jest południe Polski, jego magury i przegibki. Ziemia i ludzie. Przed wojną Rafał Malczewski pisał: "Smutno by nam było, gdybyśmy wędrowali falującym pogórzem pozbawionym znaków istnienia człowieka. Tymczasem napotykamy owe znaki, pełne dostojnego ładu i prostoty. Ukazują się naszym oczom przydrożne kapliczki, płoty chytrze powiązane, kościółki lub cerkiewki wtulone w gąszcza drzew, wsie biegnące ramionami wzniesień, trwające pod opieką jesionów, jaworów, modrzewi. Witają nas szczekaniem białe psy owczarskie, ludzie pracujący w polu lub przy drzewie. Coraz wyżej pnie się nasza droga, coraz więcej wyłania się szczytów. Tu i tam ukazują się szałasy, ławy rzucone przez strumienie, pasyjki uczepione do pni drzew. Nic się nie buntuje w nas przeciw obecności człowieka tak bardzo zespolonego ze światem, który poznajemy. W całej naszej wędrówce będziemy się radować wszystkim, co zakwitło i rozwinęło się w skłonach i we wądołach gór, co jest kością i krwią tej krainy, związanej głębokim sensem z każdą rośliną i stworzeniem tu urodzonym. Do nich należy także człowiek przed wiekami tu osiadły".

Spotkanie z górami

to także spotkanie z ich mieszkańcami, z wytworami pracy ich umysłu i rąk. Kafle pieców, drewniane zydle, obrazy na szkle malowane. Pieśń, muzyka, taniec, ubiory, strawa. A dalej praca i religijność, i to, co zniewala - autentyzm ludzi gór. Szczególną ozdobą tej ziemi stał się Papież Jan Paweł II. Kiedyś powiedział: "Chociaż moją Ojczyzną jest cała Polska, wszędzie, gdzie jest Polska, i wszystko, co jest polskie - to jednak z tą częścią Ojczyzny (...) byłem szczególnie związany, bo tam się urodziłem, bo tam spędziłem prawie całe moje życie, tam zostałem powołany do kapłaństwa, do biskupstwa". Ta górzysta część Polski była miejscem pracy i odpoczynku Karola Wojtyły od dzieciństwa spędzonego w Wadowicach, przez Kalwarię Zebrzydowską, Kraków. A po powrocie z Rzymu przez wyprawy ze studentami, letnie i zimowe. Jako profesor, później biskup krakowski właśnie z Krakowa podejmował wiele wypraw. Celem większości z nich były góry. Jeszcze w trakcie jego pontyfikatu pojawiła się myśl oznaczenia miejsc związanych z jego wyprawami i pobytami. Pojawiły się Szlaki Papieskie.

Idea Szlaków Papieskich

ma swoich twórców. Jednym z najważniejszych jest Urszula Własiuk. Jest prezesem Fundacji "Szlaki Papieskie" z siedzibą w Krakowie. Z jej osobą w dużej mierze łączy się dzieło utrwalania miejsc związanych z obecnością Karola Wojtyły, księdza, biskupa, kardynała i papieża. Jest córką tej części Polski. Z wykształcenia - filologiem. Zawodowo zajmuje się fotografią. Miłość małej ojczyzny, kompetencje literackie i artystyczne, zmysł organizacyjny to cechy, które czynią ją jedną z najbardziej kompetentnych osób do zajmowania się tą tematyką. Na tym polu już dała się poznać kilku książkami. Ostatnią z nich jest przewodnik zatytułowany "«Ja tam u was byłem... - pilnujcie mi tych szlaków». O tym jak Ojciec Święty w polskie góry powraca", Kraków 2003. Powodzenie tamtej książki, dobre jej recenzje i zachęty przyjaciół skłoniły Urszulę Własiuk do przygotowania kolejnej pracy, która zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

Nowy przewodnik -

opracowany przez Urszulę J. Własiuk - wydawnictwo "Niedzieli" przygotowuje w ośmiu tomach. W formie odrębnych rozdziałów znajdą się w nich opisy: Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Pogórza Wielickiego, Beskidu Małego, Gorców, Beskidu Makowskiego, Beskidu Żywieckiego, Płaskowyżu Draboża, Pienin, Orawy, Pasma Podhalańskiego, Tatr, Kocich Gór, Bieszczad, Sudetów. Każdy rozdział poprzedza opis geograficzny omawianego pasma, charakterystyka jego zasobu naturalnego. Następnie Autorka prowadzi nas przez kolejne miejscowości z krótkim opisem zabytków, osób i miejsc, by następnie postawić sobie pytanie o związek Karola Wojtyły - Jana Pawła II z omawianą ziemią. Z tekstem integralnie związana jest fotografia i poezja. Wszystkie części stanowią całość, ale na wyprawę śladami Jana Pawła II do plecaka możemy zabrać jedynie interesujący nas tom dotyczący konkretnej krainy. Przewodnik równocześnie prowadzi i edukuje. Jest w nim coś, co go wyróżnia i czyni niezwykłym. To wielka miłość do gór, do ludzi gór i do Jana Pawła II.
Przewodnik prowadzi nas w góry Jana Pawła II. A dalej prowadzi nas na spotkanie z Bogiem. Myślę, że Autorka byłaby szczęśliwa, gdyby ktoś, kto z jej przewodnikiem pokonał jeden ze szlaków, mógł za Janem Pawłem II powtórzyć:
"Wróciliśmy z gór. Było pięknie. Namioty schły w słońcu.
Żywica się sączy po konarach, trawy wysokie,
Środkiem biegnie ścieżyna,
Ledwo, ledwo przedeptana w trawie.
Więc człowiek
Może się zaszyć
I dumać. Odkrywać głębie istot cudzych i własnej - odkrywać, dosięgać.
Dosięgać tym, co jest we mnie, Tego - co w tobie".

Przewodnik można zamawiać pod adresem: Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, ksiegarnia.niedziela.pl. Nasze wydawnictwa można zamawiać również telefonicznie: tel. (0-34) 365-19-17 lub (0-34) 369-43-00 oraz pocztą elektroniczną - kolportaz@niedziela.pl.
Koszty przesyłki pokrywa zamawiający.
Pełna oferta książek - ksiegarnia.niedziela.pl
Bezpłatna infolinia Biblioteki "Niedzieli": 0-800-200-506.

"Niedziela" 19/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl