Polacy przygotowują się do beatyfikacji Jana Pawła II

Redakcja „Niedzieli”

W maju wspominamy pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny – w 1979 r.

Ze względu na tragedię smoleńską organizatorzy „Nowenny przed beatyfikacją”, czyli duchowych przygotowań do wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II, postanowili przesunąć termin rozpoczęcia tej wielkiej narodowej modlitwy z drugiej niedzieli kwietnia na drugą niedzielę maja 2010 r.
„Niedziela” (nr 15/2010), a także inne tygodniki już w kwietniu, w ramach pierwszej części nowenny, opublikowały opracowania dotyczące pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – w 1979 r. Zgodnie z założeniami organizatorów, treści przemówień papieskich z tej pielgrzymki winny stać się inspiracją do lepszego poznania nauczania Jana Pawła II. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia nowenny media będą podejmowały te treści w tygodniu rozpoczynającym się 9 maja. Można wtedy sięgać do 15. numeru „Niedzieli”, gdzie wydrukowane są materiały dotyczące pielgrzymki z 1979 r. W drugą niedzielę czerwca natomiast ukażą się w prasie, radiu i telewizji opracowania dotyczące drugiej pielgrzymki papieskiej – z 1983 r.
Nowenna przed beatyfikacją, to wspólny projekt dużej części mediów i Kościoła. Każda druga niedziela miesiąca będzie dniem wspominania kolejnej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny. Ta szeroka medialna akcja ma stać się punktem wyjścia do następującego zaraz potem tygodnia duszpasterskiego, w którym parafie, wspólnoty w Kościele, ruchy i organizacje katolickie poniosą temat dalej i rozpiszą go na konkretne punkty. Finał projektu zaplanowano na tegoroczny Dzień Papieski, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”. Ks. prał. Jan Drob – przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wyjaśnia, że przedsięwzięcie to jest realizowane niezależnie od oczekiwanej decyzji Stolicy Apostolskiej w sprawie terminu włączenia Papieża Polaka do grona świętych i błogosławionych. Chcemy jako naród dobrze przygotować się do chwili, gdy taka decyzja zapadnie. Może też się zdarzyć tak, że data pojawi się nagle i nie będzie już czasu na głębokie duchowe rekolekcje, a taki cel ma zaproponowany właśnie projekt. Koordynacją całości działań zajmuje się Fundacja Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia.

"Niedziela" 17/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl