Budujemy żywy pomnik Jana Pawła II

Z ks. prał. Janem Drobem – prezesem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

Ks. Ireneusz Skubiś: – W tym roku 10 października obchodzimy jubileuszowy – 10. Dzień Papieski. Jakie miejsce wśród pomników Jana Pawła II zajmuje „Dzieło Nowego Tysiąclecia”?

Ks. prał. Jan Drob: – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dzięki miłości do Jana Pawła II i ofiarności społeczeństwa polskiego buduje pomnik wyjątkowy, którego tworzywem nie jest mosiądz, spiż czy brąz, ale żywy człowiek. Realizujemy w ten sposób duchowy testament Ojca Świętego Jana Pawła II, który w duchu Soboru Watykańskiego II głosił, że to właśnie człowiek jest drogą Kościoła. Chcemy, aby nasi stypendyści byli żywym pomnikiem Ojca Świętego i nośnikami pamięci o Janie Pawle II. Wychowujemy ich w duchu nauczania Kandydata na ołtarze, aby sprostali zadaniom odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, która czeka ich w dorosłym życiu.

– Proszę nam przypomnieć najważniejsze idee dzieła.

– Fundacja została powołana w 2000 r. przez Konferencję Episkopatu Polski w celu koordynowania obchodów Dnia Papieskiego. W tym roku 10 października przeżywamy jubileuszowy, 10. Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem: „Jan Paweł II – odwaga świętości”. Podczas corocznych obchodów jest prowadzona przez Kościół, pierwsza po wojnie, publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne. Do naszych zadań należą też: prowadzenie szeroko zakrojonego programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, wręczanie nagród TOTUS, przedsięwzięcia intelektualne i kulturalne dotyczące nauczania papieskiego. W tej chwili koordynujemy także dziewięciomiesięczne przygotowanie naszych rodaków do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego pod hasłem: „Jestem z Wami – przesłania do Polaków”.

– Co może być już dumą Kościoła, a co należy jeszcze zaliczyć do marzeń Fundacji?

– Sukcesem jest przede wszystkim samo istnienie Fundacji powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Cieszy nas budowanie żywego pomnika, który dziś liczy już ponad 2300 młodych ludzi, w tym prawie 1000 studentów. Ważną inicjatywą jest Dzień Papieski obchodzony w niedzielę poprzedzającą 16 października, dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wpisał się on na stałe w kalendarz duszpasterski Kościoła posługującego Polakom, jak też środowiskom polonijnym na całym świecie. Wielkim prestiżem cieszą się nagrody TOTUS, przyznawane w czterech kategoriach. Są to najważniejsze nagrody przyznawane przez Kościół w Polsce.
Naszym marzeniem jest przyznawanie w przyszłości 1000 stypendiów na poziomie gimnazjum, 1000 – na poziomie liceum i 1000 – na poziomie studenckim. Wszystko to zależy od hojności darczyńców, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasową pomoc i wsparcie. Codzienną modlitwą dziękujemy razem ze wszystkimi stypendystami za otrzymane dobro. Stypendyści absolwenci noszą się z zamiarem założenia w najbliższej przyszłości stowarzyszenia, które pozwoli im zachować przyjaźnie zawarte przez 10 lat i żyć ideałami Jana Pawła II.

– Kim w wizji Księdza Prałata będą dla Polski dzisiejsi stypendyści?

– Wszystko zależy od ich miłości do Kościoła, Jana Pawła II i tych wszystkich, którzy dopomogli im w rozwijaniu ich talentów i kształceniu. Wiemy, że większość z tych młodych ludzi, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II, chce bardziej być niż więcej mieć. Modlimy się o to, aby sprostali pokładanym w nich nadziejom.

– Ludzie zdolni – to życzenie czy zadanie? I dla kogo?

– Ludzie zdolni to wielki Boży dar dla Kościoła i Ojczyzny. Należy jednak pamiętać, że – jak powiedziałby Ojciec Święty Jan Paweł II – jest to dar i zadanie nie tylko dla nich, ale i dla nas wszystkich, w trosce o przyszłość człowieka i rodziny. Nie wolno tego daru roztrwonić czy nie daj Boże zniszczyć. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie młodego pokolenia, czyli przyszłości nas wszystkich, bo przecież – „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Miejmy nadzieję, że m.in. dzięki stypendystom nauczanie Jana Pawła II będzie ciągle owocowało dla naszego wspólnego dobra.

"Niedziela" 41/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl