Jak dobrze przeżyć beatyfikację Jana Pawła II

Agnieszka Konik-Korn

Kolejny tydzień przybliża nas do beatyfikacji Jana Pawła II. Wspominamy nauczanie Wielkiego Papieża, przypominamy sobie świadectwo jego życia, które od najmłodszych lat zakorzenione było w Bogu Żywym... Teraz, kiedy do beatyfikacji zostało już niewiele czasu, warto zapytać siebie, jak przeżyć ten dzień, by nie stracić tego, co w nim najważniejsze.
Jak sprecyzować swoje priorytety w oczekiwaniu na ten ważny moment? Z podpowiedzią przychodzi Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, pod którego patronatem powstaje nowy ruch modlitewny „Adoremus”. To ruch, którego celem jest rozpowszechnienie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Papież Jan Paweł II wszystkie swoje działania poprzedzał modlitwą – to był fundament jego życia. Do tego osobistego spotkania z Jezusem Eucharystycznym zachęcają pomysłodawcy ruchu. Jego głównym założeniem jest wejście w systematyczną adorację Najświętszego Sakramentu. Każdy, kto w ten sposób zechce pogłębić swoją relację z Panem, musi tylko podjąć w swym sercu odpowiedzialną decyzję o przynajmniej cotygodniowej adoracji, trwającej minimum 15 minut. Jak podkreśla ks. Stanisław Szczepaniec, koordynator ruchu, kto rozsmakuje się w tych osobistych spotkaniach z Panem Jezusem, na pewno na kwadransie adoracji nie poprzestanie. Ks. Szczepaniec zaznacza jednak, że podjęcie takiej decyzji wymaga głębokiego rozważenia, czy będziemy potrafili wytrwać w tym postanowieniu.
Na nowo powstałej stronie internetowej: adoremus.pl znajdziemy podpowiedzi i świadectwa dotyczące nie tylko tego, jak adorować Chrystusa i pogłębiać nasze więzi z Nim, ale także sugestie, jak przygotować się duchowo do przeżycia dnia beatyfikacji Jana Pawła II. Dzień ten będzie momentem oficjalnego zainicjowania działalności ruchu adoracyjnego. Można także powiedzieć, że będzie to jeden z duchowych owoców beatyfikacji polskiego Papieża. A przecież to na duchowych, a nie materialnych owocach tego wydarzenia powinno nam zależeć najbardziej. Na wspomnianej stronie internetowej znajdziemy także sugestie, na czym skoncentrować się w naszych osobistych przygotowaniach do beatyfikacji. Wzorem mają być ewangeliczne siostry – Marta i Maria. Chodzi o to, byśmy, nie zaniedbując naszych codziennych obowiązków, zdołali odnaleźć „najlepszą cząstkę”.

"Niedziela" 16/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl