W atmosferze oczekiwania

Ks. Ireneusz Skubiś

Dziełem pracy duszpasterskiej Kościoła jest pomoc w uświęcaniu wiernych. Jedną z ważnych form tej pracy stanowią rekolekcje. Wprawdzie nie ma przykazania kościelnego, które by mówiło o obowiązku rekolekcji adwentowych, jednak jest ogólna zachęta, żeby w taki właśnie sposób zadbać o swoje życie religijne. Myślę zresztą, że dziś praktyka rekolekcji adwentowych jest już w Polsce powszechna, choć pamiętam, że był czas - po wojnie - że ich w polskich parafiach nie było, bardziej gorliwi duszpasterze wprowadzali tylko czasem na Adwent pojedyncze dni skupienia. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to skuteczna forma przygotowania się do ważnych wydarzeń religijnych, chętnie podejmowana przez wiernych. Gdy więc obserwujemy życie parafialne w naszych diecezjach, zauważamy, że rekolekcje adwentowe są normalnością. Księża zapraszają rekolekcjonistów, kaznodziejów, ułatwiają wiernym głębszą refleksję i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, aby Pan Jezus, który narodził się w betlejemskim żłobie, narodził się także w ludzkich sercach.
Ideowo jest bardzo ważne, żeby przeżyć najpierw to piękne oczekiwanie na Pana Jezusa, na Boże Narodzenie. Niedziele Adwentu są obficie zroszone Bożym Słowem, przygotowującym nas na przyjście Mesjasza, a u nas, w Polsce, cały Adwent wiąże się z uczestnictwem w Roratach, czyli Mszach św. na cześć Matki Najświętszej, i to wszystko razem stwarza pewien bardzo rodzinny klimat, sprawiający, że cała rodzina czuje potrzebę przygotowania się na Boże Narodzenie.
Duszpasterstwo adwentowe, duszpasterstwo, które ma wymiar maryjny, ma także wymiar soteriologiczny, czyli przygotowujące człowieka do podjęcia zbawienia, które przynosi rodzący się Jezus, Bóg Człowiek, którego ludzka natura tak wyraźnie jest ukazana w świętowaniu Bożego Narodzenia.
W adwentowe przygotowanie na Narodzenie Bożej Dzieciny pięknie wpisuje się uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Polska bardzo żyje tym świętem, rozsławionym m.in. za sprawą św. Maksymiliana Kolbego, wielkiego czciciela Matki Najświętszej, ale także sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który z taką determinacją wprowadzał w życie duszpasterstwo maryjne.
Rolę Maryi w pracy nad uświęcaniem się człowieka nieustannie podkreśla Ojciec Święty Jan Paweł II. On wie, że jest to najprostsza droga do Pana Boga.

W zestawie kilkudziesięciu pozycji, pięknie wydanych, są książki dotyczące Eucharystii, co jest ważne w trwającym Roku Eucharystii, ale i książki zawierające poezję, i reportaże, i wspomnienia z podróży, książki podejmujące tematykę politologii chrześcijańskiej, dokumenty na temat diakonatu stałego, jest jeszcze niewielka ilość (wydanych po niskiej cenie) egzemplarzy Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów Apostolskich i Apokalipsy. Jest 4-tomowy komplet Nie ma innej Ziemi Obiecanej - refleksje do homilii na Rok A, B, C i tom zawierający przykłady do kazań i homilii.
Zwracam także uwagę na zestaw pięknych, kolorowych książek z zakresu literatury dziecięcej. Pamiętajmy, że książka jest najpiękniejszym upominkiem dla dzieci. Przy okazji przypominam też o wydawanym dla najmłodszych (od 4. do 8. roku życia) dwumiesięczniku Moje Pismo Tęcza, zawierającym - na dobrym, kredowym papierze - mądre i bogate teksty, kolorowe historyjki obrazkowe oraz propozycje zabaw manualnych. Zachęcamy rodziców i dziadków do czytania Tęczy swoim pociechom. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszych propozycji. Wystarczy zatelefonować do redakcji Niedzieli i w niedługim czasie książki znajdą się w Państwa domach. Nie lekceważmy mądrości!

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl