Kochajmy mądrze

Ks. Ireneusz Skubiś

Zwracam się dzisiaj w tym miejscu szczególnie do Rodziców dzieci, które mają od 4 do 9 i nieco więcej lat życia. Jesteście Państwo młodymi rodzicami. Macie w swoich domach największe skarby, jakimi są Wasze dzieci. Dzieci te wychowują się i wzrastają na Waszych oczach i z każdym dniem stają się mądrzejsze, bardziej dojrzałe, bardziej partnerskie. Stawiają Wam one pytania - czasami łatwe, niekiedy trudniejsze - i oczekują prawdziwej, bo popartej autorytetem dorosłych, odpowiedzi.
Otóż, przed kilkunastu laty zaczęło się ukazywać - najpierw jako miesięcznik, a potem dwumiesięcznik - Moje Pismo Tęcza. Zaproponowali je nam francuscy przyjaciele, którzy podjęli inicjatywę wydawania pisma dla rodzin, oczekujących pomocy w religijnym wychowaniu dzieci. Intencja redakcji francuskiej Tęczy - Mon Journal arc-en-ciel zachwyciła nas. I u nas bowiem jest wiele młodych rodzin, które nie radzą sobie w rozmowach ze swoimi dziećmi o Bogu. Dziecko potrzebuje tu konkretnej wiedzy religijnej ze strony rodziców czy opiekunów, ale też odpowiedniego jej przekazania na swoim poziomie rozwojowym. Podobne problemy przeżywają też katecheci realizujący nauczanie początkowe, stający wobec odpowiedzi na konkretne religijne pytania dzieci. Z radością podjęliśmy więc współpracę z redakcją francuską i spotkała się ona z dobrym odzewem ze strony rodziców, dziadków, katechetów, a także najbardziej zainteresowanych swoim pięknym kolorowym pismem - naszych małych czytelników. Dzisiaj nasi francuscy przyjaciele zaprzestają wydawania Mon Journal arc-en-ciel. My chcielibyśmy, by nasza Tęcza pozostała. Podejmujemy więc samodzielną już teraz pracę przy jej redagowaniu. Tęcza będzie teraz adresowana tylko do polskich dzieci, będzie próbować zaradzić problemom polskich rodzin i uwzględniać polski charakter dziecięcej religijności. Na razie pismo wydawane będzie jako dwumiesięcznik, z czasem być może zdołamy przyspieszyć cykl jego wydawania.
Chcielibyśmy zachęcić do współpracy w tworzeniu Tęczy jak największe grono katechetów. Jesteśmy otwarci na kontakty z duszpasterzami, których prosimy o wejście w ducha Tęczy, żeby wspólnie móc tworzyć pismo dobrze przyjmowane przez polskie dzieci. Naszym pragnieniem jest przybliżyć dzieci do Pana Jezusa, do wartości naszej wiary i tradycji tak bliskich nam wszystkim. Zwracam tu uwagę, że wszyscy musimy zadbać o pogłębione życie religijne dzieci. Ten okres rozwoju dziecka to czas bardzo ważny dla życia dorosłego człowieka. W wieku 5, 6, 7 lat kształtuje się w świadomości dziecka wiele ważnych i cennych na przyszłość zainteresowań. Jeżeli potrafimy wykształcić w młodym człowieku miłość do Boga, do Eucharystii, umiłowanie Pisma Świętego, Kościoła i respektowanie Bożych przykazań, to jako chrześcijanie spełnimy swoje ważne zadanie.
Bazując przede wszystkim na polskich doświadczeniach pedagogicznych, katechetycznych i duszpasterskich, chcemy pomóc w pięknym przygotowaniu dziecka do przyjęcia Pierwszej Komunii św. i do wychowania młodego człowieka pogłębionego religijnie, żyjącego Eucharystią, sięgającego często po Pismo Święte, także po Stary Testament, który tak bardzo przecież uwypukla wszystko, co znajdujemy w Nowym Testamencie.
Kluczową rolę w ewangelizacji odgrywa katolicka rodzina. Jeżeli będzie ona znała i kochała Chrystusa, przekaże te wartości następnym pokoleniom.
Zwracam się więc do polskich rodzin: jeśli kochacie swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, to mówcie im o miłości Boga do człowieka, o Chrystusie, o Eucharystii, o Matce Najświętszej. Te wartości są bardzo ważne w życiu rodziny i stanowią niezwykłą pomoc w wychowaniu.

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl