Dzień Papieski

Ks. Ireneusz Skubiś

16 października to dzień, który zapadł głęboko w pamięć szczególnie Polaków. Zawsze ze wzruszeniem wysłuchuję słów kardynała obwieszczającego, że Kardynał z Krakowa został papieżem. I pamiętamy pierwsze słowa Ojca Świętego, jakże serdeczne, a zarazem dynamiczne - miał wtedy dopiero 58 lat. Potem były prośby o modlitwę na Jasnej Górze i wszędzie. Owa modlitewna pamięć została wpisana na zawsze w historię Polski, w historię Polaków na całym świecie, a także w historię ogromnej rzeszy ludzi, którzy na swojej drodze spotkali wielkiego Papieża Polaka.
Dobrze się stało, że Episkopat ustanowił 16 października dniem świątecznym dla Polski. Dzisiaj pamiętamy o Ojcu Świętym w sposób już nieco inny. W tym roku w Dzień Papieski Jan Paweł II towarzyszy nam tylko z nieba, z okna Ojca Niebieskiego, niestety nie ma go wśród nas, żyjących.
Jest to czas wyjątkowy dla nas wszystkich, ponieważ modlimy się o beatyfikację, o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II. Jest to czas piękny, czas wielkiego rozmodlenia, ale i głębszej refleksji. Przyczyniają się do tego różne programy w mediach - radiowe, telewizyjne, realizowane na rynkach miast, scenach teatralnych. Pamięć o Ojcu Świętym jest przekazywana w postaci referatów, wspomnień, koncertów, przedstawień, filmów itp., w wielorakich formach, które są i mogą być dziełem ludzi mających dobrą wolę i kochają Jana Pawła II.
Hasłem tegorocznego - V Dnia Papieskiego są słowa: Jan Paweł II Orędownik Prawdy. Nic tak bardzo nie cieszyło Ojca Świętego jak prawda. W swoich pielgrzymkach szedł do ludzi na całym świecie i wszędzie głosił prawdę. Kiedy było mu już trudniej realizować posłannictwo rzecznika prawdy, zwracał się do wiernych: "Mówię do Was i za Was!", żeby pomóc zniewolonym narodom wypowiedzieć te myśli i słowa, które mogłyby wzbudzić sumienia prześladowców i mocodawców. Przemawiał w okresie stanu wojennego, kiedy mieliśmy ostrą cenzurę i zamknięte usta. Przekazywał prawdę jak bohater, bo zmagał się z reżimami, które przeciwstawiały się prawdzie, kneblowały jej usta. Teraz całe narody są wdzięczne słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, że szedł otwarcie z żagwią prawdy i odważnie ją głosił.
"Jan Paweł II Orędownik Prawdy" - to ważne i mocne słowa. Świat wielkich rządów, koalicji, czasem zakłamanych, potrzebuje prawdy. Bo prawda nas wyzwoli. I jeżeli świat ma się wyzwolić ze zła, to musi stanąć na gruncie prawdy, tak ważnej w życiu państw i narodów. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile krzywdy doświadczyliśmy w naszej ojczyźnie przez kłamstwo, iluż ludzi zostało skrzywdzonych, przetrąconych, zabitych przez głoszenie nieprawdy. Ks. Karol Wojtyła w Krakowie jako biskup, profesor głosił prawdę w sposób zdecydowany. I pewnie dzisiaj może być wzorem i patronem kapłanów, biskupów, nauczycieli, i uczyć ich, jak być rzecznikami prawdy.
Dzień 16 października powinien wywołać dogłębny rachunek sumienia w nas wszystkich: Czy jesteśmy naśladowcami Jana Pawła II Orędownika Prawdy? Czy bronimy prawdy i obstajemy za nią? Czy stosujemy się do prawideł, które płyną z uznania prawdy jako warunku podstawowego? Prawda jest siłą wyzwalającą ze zła, nieprawości, ze złego sumienia i z nieodpowiednich stosunków międzyludzkich. Prawda będzie nam podpowiadać, co jest dobre, sprawiedliwe i słuszne, co służy narodowi.
Stąd, gdy dzisiaj myślimy o ojczyźnie, gdy wspominamy wyrządzone nam krzywdy i trudną przeszłość, trzeba wyjść od pytania o prawdę. Ten będzie dobry dla Polski, kto żyje w poczuciu prawdy, ma prawe sumienie. Jan Paweł II wzywa nas, byśmy poszli za prawdą, byśmy naśladowali jego zamyślenia nad ojczyzną w duchu umiłowania prawdy mówiącej o historii naszej, Europy i świata. Pamiętajmy o jego zamyśleniu nad filozofią człowieka, nad prawdą o człowieku; nad poszczególnymi działaniami w dziedzinie społecznej, gospodarczej, edukacyjnej. To wielka przestrzeń weryfikowana i uzdrawiana przez prawdę. To jej służył Papież Polak przez swoje przemówienia podczas 27-letniego pontyfikatu, które są zebrane w 51 tomach. Ich treść świadczy o niespożytej pracy Ojca Świętego na rzecz nie tylko swojej ojczyzny, ale przede wszystkim Kościoła powszechnego i całej ludzkości. W duchu umiłowania prawdy przez Jana Pawła II musimy go także naśladować jako ludzie, którzy są zobowiązani do pójścia za prawdą, przypominając sobie ewangeliczne słowa Jezusa: Prawda was wyzwoli.

"Niedziela" 43/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl