Już za tydzień "Niedziela" - nowoczesny magazyn

Ks. Ireneusz Skubiś

Oddajemy do rąk naszych Czytelników ostatni numer Niedzieli w formacie A3. Długo czekaliśmy na decyzję dotyczącą zmiany formatu naszego tygodnika. W ankiecie przeprowadzanej na ten temat znalazło się wiele głosów optujących za tym, by nie zmieniać Niedzieli. Ale były także liczne głosy domagające się wręcz takiej zmiany, będącej wyrazem nowoczesności i pójścia w kierunku większej wygody. Przyjmujemy więc formę magazynu, który - mamy taką nadzieję - spodoba się naszym czytelnikom i zyska ich uznanie.
Osobiście nie ukrywam, że z żalem rozstaję się ze starym formatem. Dotychczasowa Niedziela miała swoje walory. Można w niej było m.in. drukować nieco dłuższe teksty, a wiadomo, że problematyka duchowa często tego wymaga. Zależało nam również, by niektóre wypowiedzi, m.in. księży biskupów, publikować w całości - zawierają one bowiem konkretne wskazówki duszpasterskie, niekiedy program pracy duszpasterskiej, i są słowem pasterza kierowanym do mieszkańców ich diecezji. Trudno też w krótkiej formie zawrzeć poważniejsze wypowiedzi analityczne.
Dlatego decyzja o zmianie formatu nie przychodziła nam łatwo. Poczyniliśmy jednak pewne próby zmiany, które przedstawiliśmy kilku środowiskom ekspertów, m.in. w Paryżu, żeby mieć większą pewność co do podjęcia decyzji. Opinia na temat nowej makiety wypadła bardzo korzystnie. Znalazła uznanie także w środowiskach osób starszych, w większości tej zmianie przeciwnych. Zdecydowaliśmy się więc przyspieszyć nasze prace tak, by na Dzień Papieski 2006 r. Niedziela mogła ukazać się w nowej formie. W ciągu 25 lat pracy naszej redakcji wiele decyzji podejmowaliśmy w odniesieniu do Ojca Świętego Jana Pawła II. Ważną sprawą było m.in. przejście z formy biało-czarnej na pełny kolor. Było to związane z wizytą Ojca Świętego w Polsce. Dziś "przemianę" Niedzieli czynimy w czasie obchodów VI Dnia Papieskiego, oddając niejako nasze decyzje pod patronat sługi Bożego Jana Pawła II.
Nowa Niedziela będzie wymagać od nas większej troskliwości i innej organizacji pracy. Będziemy bowiem musieli spełniać wymogi pisma nowoczesnego. Ale chcielibyśmy też usatysfakcjonować tych naszych odbiorców, którzy nie chcieli zmiany formy tygodnika. Stąd nowa Niedziela nawiązuje też w pewnym zakresie do wersji dotychczasowej: w tekstach będzie zachowana wielkość czcionki, co ważne zwłaszcza dla czytelników starszych, nie zrezygnujemy też tak do końca z tekstów dłuższych. Będzie jednak o wiele więcej zdjęć i nowych form graficznych - według wymagań magazynowych. Sądzimy również, że działy, które będą się bardziej zaznaczać konkretną tematyką, przyciągną nowych, poszukujących czytelników.
Zmiany formatu Niedzieli dokonujemy w 80-lecie jej istnienia. Nie chcielibyśmy jednak w najmniejszym nawet stopniu sprzeniewierzyć się dotychczasowej idei tego tygodnika - tj. służeniu Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie. Na progu XXI wieku sytuacja Kościoła na świecie i naszego kraju, włączonego w struktury Unii Europejskiej, jest zupełnie inna niż 80 lat temu, jednak troska o dobro naszych rodaków jest chyba jeszcze bardziej potrzebna w dobie otwartych granic i możliwości swobodnego dostępu do tego, co złe. Odwołujemy się tu także do opieki Matki Najświętszej Królowej Polski, której zawierzyliśmy i której pragniemy służyć z całego serca.
Bardzo liczymy na zainteresowanie czytelników nową Niedzielą. Liczymy też, że będą nas wspierać swoją życzliwością Duszpasterze, tak nieocenieni w dotychczasowej pomocy w rozprowadzaniu pisma. Ogromnie cenimy ich współpracę oraz wszelkie dobre rady. Dziękujemy również wszystkim wiernym świeckim, którzy przez lata na różne sposoby promowali Niedzielę i w trudnych momentach pomagali w jej utrzymaniu się na rynku wydawniczym. Na nowym etapie pisma będą również niezastąpieni.
Nowa Niedziela jest otwarta na współpracę. Ma lepiej służyć edycjom diecezjalnym. Pragniemy, by katolicy mieli świadomość, że Niedziela jest ich pismem - głosem Kościoła, do którego należą, głosem, który mówi w sposób ciekawy i praktyczny. Pomyślmy też, że kiedy za kilkadziesiąt lat ktoś będzie chciał poznać dzieje swojej diecezji, a w niej dzieje swojej parafii, to sięgnie po Niedzielę, która jest źródłem takich informacji.
Dlatego zwracamy się dziś do Was, Drodzy Czytelnicy, z ogromną prośbą. Nowe wydanie Niedzieli wymaga spełnienia wielu warunków, które łączą się z dodatkowym obciążeniem finansowym. Liczymy na Waszą pomoc. Liczymy na pomoc Księży Biskupów i Duszpasterzy, wszystkich wiernych, zarówno duchownych, jak i świeckich, byśmy mogli nie tylko utrzymać nasze pismo, ale jak najlepiej służyć społeczeństwu katolickiemu, narażonemu dzisiaj na wrogie chrześcijaństwu opinie i trendy ideologiczne. Jeśli w naszych rodzinach będzie Niedziela - tygodnik katolicki, łatwiej nam będzie o zdrowe, logiczne myślenie i zachowanie prawdziwych wartości.

"Niedziela" 41/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl