Popieramy światowy apel przeciwko aborcji skierowany do Sekretarza Generalnego ONZ

Ks. Ireneusz Skubiś

Drodzy Przyjaciele!
Pragnę zachęcić wszystkich do zapoznania się z apelem redaktora włoskiego dziennika "Il Foglio" - Giuliano Ferrary, który zwrócił się do sekretarza generalnego ONZ dr. Ban Ki-Moona z prośbą o moratorium na wykonywanie aborcji. Myśl zrodziła się w związku z podpisaniem 18 grudnia 2007 r. innego apelu - dotyczącego moratorium na wykonywanie kary śmierci. Ważne jest, że głos zabiera człowiek występujący o zaprzestanie tego barbarzyńskiego procederu, jakim jest zabijanie nienarodzonych, z pobudek ogólnoludzkich. Trzeba zauważyć, że w ciągu jednego roku ginie na świecie w wyniku aborcji ludność państwa wielkości Polski. Dla porównania - II wojna światowa pochłonęła ok. 50 mln ofiar ludzkich. Teraz, w warunkach pokojowych, zagłada ludzi odbywa się więc w gabinetach lekarskich.
Wyrazem ogromnego braku wyobraźni jest podejmowanie decyzji o tzw. aborcji, bo to przecież zbrodnicze działanie wobec niewinnego, bezbronnego człowieka, którego powinno się szczególnie chronić. Wydaje się, że wielu ludzi - także lekarzy - nie wie, co czyni.
Kościół broni ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Człowiek bowiem, stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, jest od początku obdarzony duszą nieśmiertelną i powołany do szczęścia wiecznego. Tak w największym zarysie wygląda Boży plan zbawienia w stosunku do każdego człowieka.
Zauważmy, jak wielkie moce zawarte są w każdym ludzkim istnieniu, jak wygląda kod genetyczny człowieka. To zapis niepowtarzalny i jedyny, wskazujący na jedyność każdej istoty ludzkiej, na jej stan osobowy i na odwieczne przeznaczenie każdego. Akt zabójstwa płodu ludzkiego - to zabójstwo konkretnego człowieka.
Dlatego niezwykle ważna jest wypowiedź Giuliano Ferrary, człowieka niewierzącego, który z punktu widzenia prawa naturalnego, wskazującego, że człowieka nie wolno zabijać, wzywa Narody Zjednoczone, by doprowadziły do uchwalenia moratorium na zaprzestanie wykonywania aborcji. Aktem niezwykłego humanizmu i postawy chrześcijańskiej jest apel o zaprzestanie wykonywania wyroków śmierci. Według nauki Kościoła, wydawanie i wykonywanie wyroków śmierci nie powinno mieć miejsca. Życie i śmierć należą do Boga i tylko On może o nich decydować. Żaden człowiek nie jest upoważniony do zabijania, żaden rząd ani sąd na świecie. Dlatego z wielkim szacunkiem należy odnieść się do apelu dotyczącego moratorium na wykonywanie wyroków śmierci.
Na tym tle jeszcze większe uzasadnienie ma apel o zaprzestanie dokonywania aborcji. Do rewolucji bolszewickiej świat daleki był od aborcji i zabijania nienarodzonych. Wydawało się, że gdy rewolucja znajdzie mniejsze poparcie na świecie, także mord na nienarodzonych będzie ustępować. Niestety, przez rozmaite formy propagandy dochodzi do tego straszliwego procederu, i - niestety - dzieje się to często w świecie chrześcijańskim, w świecie, który dostąpił Bożego objawienia, gdzie oczywiste jest, że nie wolno zabijać - zawsze obowiązuje przecież piąte przykazanie Boże: Nie zabijaj!, które dotyczy również istot ludzkich przed narodzeniem. Należy przypomnieć również wielką naukę o poszanowaniu życia sługi Bożego Jana Pawła II, wielkiego Papieża z rodu Polaków, zawartą szczególnie w encyklice "Evangelium vitae" z 1995 r. Cieszymy się więc, że powstała wielka myśl, która spotkała się z aprobatą rzeszy znakomitych osobistości na świecie, by zaprzestać wykonywania aborcji, podobnie jak głośno woła się o zaprzestanie wykonywania wyroków śmierci. W żadnym wypadku człowiek nie powinien zastępować Stwórcy, który jest Panem życia i śmierci, ale winien służyć życiu, tak jak samemu Bogu.
Obecnie Tygodnik Katolicki "Niedziela" przystępuje do wielkiej akcji zbierania podpisów w Polsce, by apel Giuliano Ferrary, skierowany do ONZ, mógł być wzmocniony głosami rodaków wielkiego Papieża Jana Pawła II. W następnym numerze "Niedzieli" zamieścimy wywiad naszego rzymskiego korespondenta Włodzimierza Rędziocha z Giuliano Ferrarą, w którym bezpośrednio od autora apelu dowiemy się o tej ważnej inicjatywie. Zbieranie podpisów uzgodniliśmy z red. Ferrarą, który jest bardzo przychylny naszym działaniom. Inicjatywę "Niedzieli" poparł bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Specjalny list bp. Górnego i projekt moratorium autorstwa Giuliano Ferrary drukujemy na stronie 6. Pod moratorium winniśmy składać nasze podpisy i przesyłać do "Niedzieli", redakcja zaś przekaże korespondencję do Sekretarza Generalnego ONZ.
Liczymy na poparcie tej akcji przez naszych Czytelników, bo przecież - z punktu widzenia chrześcijaństwa - każde życie jest bezcennym darem.

PS
Tekst apelu "Niedzieli", list bp. Kazimierza Górnego oraz tekst samego apelu Giuliano Ferrary do ONZ zamieszczamy również na stronie internetowej "Niedzieli": www.niedziela.pl. Tam też można wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy zmierzającej do zaprzestania aborcji.

"Niedziela" 10/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl