Zapis drogi Jana Pawła II

Ks. Ireneusz Skubiś

W Krakowie, w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się", miało miejsce 19 czerwca br. spotkanie promocyjne książki Urszuli J. Własiuk - "Szlaki Papieskie". To książka bardzo ciekawa od strony kompozycyjnej, z jednej strony bowiem jest ona przeznaczona dla turystów - opisuje szlaki turystyczne, w tym przypadku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a z drugiej przybliża osobę sługi Bożego Jana Pawła II. Jura to piękny region Polski. Wędrują tędy ludzie, podziwiając zabytki przyrody, ale także zabytki architektoniczne, stare zamki warowne lub ich pozostałości. Dlatego książka ta jest publikacją ważną. Jest to jednocześnie, jak powiedział obecny na spotkaniu kard. Stanisław Nagy SCJ, przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedyś profesor na KUL-u - zapis drogi Jana Pawła II. Kard. Nagy był promotorem książki p. Własiuk, wygłosił też ciekawą refleksję o pielgrzymowaniu naszego wielkiego Papieża.
Autorka książki zwróciła uwagę na słowa Jana Pawła II, które wypowiedział on podczas jednej z pielgrzymek do Ojczyzny: "Pilnujcie mi tych szlaków" - jakby chciał ocalić od zapomnienia ten rozdział swojego życia, który był dla niego ważny. Był to czas jego oddania się szczególnie duszpasterstwu młodych. Dużo razem przebywali, wspólnie się modlili, obserwowali przyrodę i odkrywali jej Bożą filozofię. Dobrze znam takie "środowiska" i rolę, jaką spełniały, bo sam przez 16 lat byłem duszpasterzem akademickim, związanym z młodzieżą regionu częstochowskiego. Razem wyjeżdżaliśmy na wakacje - nad morze, w góry, na jeziora. Ks. Karol Wojtyła również towarzyszył w rozwoju fizycznym i duchowym młodym, z wieloma z nich zresztą przyjaźnił się przez całe życie - po latach nazwali się Środowiskiem Jana Pawła II. Kard. Nagy przypomniał "Tryptyk rzymski" Jana Pawła II i wyjaśnił, w którym miejscu w Tatrach znajduje się strumień będący obiektem kontemplacji w tym poemacie. Opisał, jak Ojciec Święty przeżył widok tej krystalicznie czystej wody, napotkanej na górskim szlaku. Takie właśnie spotkania znajdowały wyraz m.in. w poezji Ojca Świętego.
Ten tom przewodnika U. Własiuk będzie cenny szczególnie dla ludzi, którzy mieszkają w bliskości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na tym terenie są teraz cztery diecezje: częstochowska, sosnowiecka, kielecka i krakowska. Autorka publikacji ma już przygotowany materiał na kolejne 7 tomów przewodnika z innych regionów Polski, bliskich Papieżowi. Pracowała nad dziełem 3 lata. Jestem przekonany, że wydawnictwo to spotka się z dużym zainteresowaniem. Tom pierwszy liczy blisko 400 stron i zawiera także zdjęcia, które niemal cudem się zachowały i są ważnym świadectwem drogi Jana Pawła II. Publikacja zawiera też mapy terenu, opisy ciekawych, mało znanych miejsc oraz teksty wspomnieniowe i wypowiedzi Ojca Świętego. Powstało więc piękne dzieło, stworzone dla tych, którzy zechcą z Janem Pawłem II wędrować najpierw po Jurze, a następnie po innych regionach naszego kraju.
Dziękuję Autorce za promocję przewodnika w Krakowie, ogromną wdzięczność wyrażam również kard. Stanisławowi Nagyemu, że z taką miłością wspominał Jana Pawła II i że nakreślił też pewną filozofię drogi, którą przebywał Papież. Jesteśmy pod urokiem tego pięknego spotkania.
Przypomnę jeszcze, że zbliża się Rok św. Pawła, który rozpocznie się 28 czerwca br. Świętowanie 2000. rocznicy urodzin świętego Apostoła Narodów będzie trwało do 29 czerwca 2009 r. Nasza redakcja przygotowała z tej okazji album zatytułowany "Św. Paweł Apostoł Narodów" - publikacja ukaże się 22 czerwca br. razem z "Niedzielą". Będzie to duże wydarzenie i jest naszym wielkim pragnieniem, by książka dotarła do jak największej liczby odbiorców. Jest już do nabycia książka pt. "Krocząc za św. Pawłem" autorstwa diakona z Ukrainy Jacka Jana Pawłowicza - są to tzw. czytanki na miesiąc czerwiec, które przygotują nas do Roku św. Pawła.
Biblioteka "Niedzieli" przygotowuje również albumik o Jasnej Górze, który ukaże się w miesiącach wakacyjnych, wypełnionych pielgrzymowaniem do Sanktuarium Królowej Polski.
Do nabycia w naszej redakcji jest także "Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce", którego autorem jest bp Zygmunt Pawłowicz z Gdańska. Zbliżają się wakacje, należy więc bardziej zainteresować się sprawami związanymi z ruchami religijnymi, których jest coraz więcej. Tak wielu jest ludzi zagubionych, są kłopoty z rozpoznaniem pewnych ruchów lub sekt, swoje działanie nasilają znów świadkowie Jehowy. Musimy wiedzieć o tym wszystkim trochę więcej, bo skutki kontaktów z sektami są bardzo często tragiczne. Zapraszam więc do korzystania z Biblioteki "Niedzieli", która liczy już 209 tomów.
Zapraszam również najmłodszych i ich rodziców, dziadków lub opiekunów do korzystania z "Mojego Pisma Tęcza", przygotowywanego dla dzieci przedszkolnych i pierwszych trzech klas szkoły podstawowej. Przez ciekawe teksty, ilustracje, gry i konkursy chcemy pomóc dorosłym rozmawiać z dziećmi o Bogu.

"Niedziela" 22/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl