Rok św. Pawła w „Niedzieli”

Ks. Ireneusz Skubiś

Jesteśmy w Roku św. Pawła. Mówiąc: „jesteśmy”, mam na myśli naszą redakcyjną pracę związaną z ewangelizacją, w tym roku szczególnie pod znakiem św. Pawła. Sięgając głębiej, zauważymy, że to zadanie zlecił Kościołowi sam Chrystus w słowach przytoczonych przez św. Mateusza: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody...” (28, 19). Wszyscy ochrzczeni są zatem zobowiązani do głoszenia Chrystusa. Ale żeby głosić Chrystusa, trzeba Go poznać i umiłować, trzeba być uskrzydlonym Jego nauką i pragnąć prawdziwego szczęścia dla wszystkich – królestwa Bożego. Oczywiście, bardzo ważne są te najzwyczajniejsze sprawy dotyczące naszego utrzymania, zdrowia, wykształcenia dzieci, ale jeszcze ważniejsze jest to, co mieści się w sercu człowieka, co stanowi o sensie naszego życia.
Dla św. Pawła sensem życia stało się niesienie ludziom Chrystusa. Nie było tak od początku. Wiemy, że św. Paweł to dawny Szaweł, który prześladował chrześcijan, który – gdy zabijano Szczepana, pilnował jego szat, który siał spustoszenie wśród chrześcijan. I oto Szaweł olśniony światłem Chrystusa, otworzył oczy, i odtąd kroczy już jako człowiek Ewangelii, człowiek, którego serce wypełniają już inne treści. Musiało to budzić zaskoczenie. O tym, że taka postawa okazała się zwycięska – mimo tylu przeszkód, z jakimi musiał się zmierzyć, a w końcu męczeńskiej śmierci – świadczy choćby obecny rok związany z 2000. rocznicą urodzin tego Apostoła Narodów, który na zawsze wpisał się w historię chrześcijaństwa i Kościoła.
Włączamy się więc, jak tylko możemy najlepiej, w ewangelizację, która w tym roku odbywa się pod znakiem tego Świętego – Świętego tak bardzo barwnego, o bardzo ciekawym życiorysie, tak gorliwego w działaniu dla Chrystusa i żarliwego w miłości do Niego – pragnąc, by nasi Czytelnicy jeszcze bardziej otworzyli się na Chrystusa.
Zaraz na początku Roku św. Pawła wydaliśmy więc niewielki album pt. „Święty Paweł. Apostoł Narodów”, przybliżający postać i miejsca związane z życiem Apostoła. Z poprzednim, 45. numerem „Niedzieli” ukazał się kolejny albumik – „Święty Paweł. Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię”, w którym obok pięknych zdjęć, wykonanych przez naszych redaktorów, mamy także nauczanie św. Pawła. Serdecznie zachęcam nie tylko do nabywania tych niewielkich, lecz pięknych wydawnictw, ale także do studiowania nauczania Apostoła, który objawia nam Chrystusa i Jego misję na ziemi.
Polecamy także refleksje na temat św. Pawła zawarte w książeczce „Krocząc za św. Pawłem”. W druku jest też większy album, pt. „Za Świętym Pawłem ku Chrystusowi”, bogaty w piękne fotografie oraz wybrane treści nauczania Pawłowego. Album będzie w sprzedaży jeszcze w listopadzie. W opracowaniu jest również „grecki” album o św. Pawle, koncentrujący się na pobycie Apostoła na europejskich terenach Imperium Rzymskiego, gdzie posługiwano się językiem greckim – język ten jest także językiem Ewangelii, również Listy św. Pawła są pisane w języku greckim. W tym albumie spotkamy się też z bardzo ciekawą poezją, opartą na tekstach św. Pawła. Piękne teksty o. Bartłomieja Józefa Kucharskiego, karmelity, nawiązują do kultury helleńskiej, na której opierało się także chrześcijaństwo.
Mówiąc dzisiaj o tym wszystkim, chciałbym zaprosić naszych Czytelników do pochylenia się nad postacią św. Pawła. „Niedziela” chce służyć nie tylko tekstami o nim na swoich łamach, ale również propozycjami wydawniczymi, które mogą ubogacić nasze życie, pogłębić naszą wiarę i przynależność do chrześcijaństwa.

"Niedziela" 46/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl