Biało-zielony maj

KS. IRENEUSZ SKUBIŚ

Maj to jeden z piękniejszych miesięcy w roku. Przede wszystkim cieszymy się w nim szczególną modlitwą i śpiewem do Matki Bożej, zebranymi w nabożeństwa majowe. Człowiek, który kocha, chce o tym mówić, śpiewać i wysławiać imię tego, kogo kocha, tym bardziej gdy są to Pan Bóg i Matka Jezusa. Wszystko, co jest w nas żywe, jest wtedy tak szczerze wdzięczne, radosne i pełne chwały...

W tym miesiącu ma też najczęściej miejsce niezwykła uroczystość, którą przeżywają nasze parafie – dzień Pierwszej Komunii św. dzieci. Są to dla nich, a także dla ich rodzin piękne i niezapomniane chwile. Jako wierzący dorośli pamiętamy dzień swojej Pierwszej Komunii św. W latach wojny oraz tych powojennych, kiedy w kraju panowała bieda i warunki nie pozwalały na wystawne przyjęcia, uroczystość ta obchodzona była bardzo skromnie, ale zawsze było to wielkie święto. Potem nastał czas lepszy, często z tej okazji organizowano spotkania rodzinne, doszły do tego także drobne prezenty dla dzieci. Ale przybyło też wiele nowych problemów duszpasterskich.

Z punktu widzenia Kościoła najważniejszą merytorycznie sprawą jest, by dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii św. z należytą świadomością i z miłością przyjęło Pana Jezusa do swojego serca. Do tego momentu dziecko długo się przygotowuje. Ma ono zrozumieć i zapamiętać z całej podniosłej uroczystości głębokie przeżycie żywej, realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Niektórzy księża proboszczowie rezerwują sobie nawet swój osobisty czas na katechezę przed Pierwszą Komunią św., bo bardzo im zależy na dobrym przygotowaniu grupy swoich najmłodszych parafian do ich pierwszego bezpośredniego spotkania z Bogiem. Od tej chwili zależy bowiem bardzo wiele. Z tym doświadczeniem człowiek idzie przez całe późniejsze życie, pamiętając swoją dziecięcą ufną modlitwę i przeżycia swojego czystego, szeroko otwartego serca. Ten moment jest wzorem ufnej miłości do Boga, zawierzenia się Mu i całkowitego oddania.

Takiemu przygotowaniu dziecka do Pierwszej Komunii św. powinni towarzyszyć rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie i cała rodzina dziecka. Duszpasterze muszą więc przypominać rodzicom o tym, że cała rodzina winna otworzyć się wtedy szczególnie na Jezusa. Dziecko jest bacznym obserwatorem, ocenia i dokładnie rejestruje rozmowy i zachowania dorosłych. Wszystko ma wpływ na jego przeżycia. Oczywiście, rodzina, najbliżsi dziecka i jego rodzice chrzestni winni przystąpić w tym czasie do spowiedzi św. i razem z dzieckiem przyjąć Komunię św. Także na rodzicach chrzestnych spoczywa współodpowiedzialność za kontynuację wychowania dziecka w wierze.

Pierwsza Komunia św. jest wydarzeniem istotnym również dla całej parafii, która jest wspólnotą ogniskującą się wokół swojej świątyni i swoich duszpasterzy. Powinna zatem parafia zajaśnieć radością i dumą z czystych serc dzieci, które po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Pierwszą Komunię św. dzieci w naszych rodzinach i w parafiach. Nie można więc przeakcentowywać takich spraw, jak ubiór dziecka na tę okoliczność (także ubiór innych członków rodziny), przyjęcie organizowane z tej okazji czy prezenty. Najważniejszy jest Pan Jezus i wokół Niego oraz kontaktu z Nim dziecka winniśmy się wszyscy koncentrować.

Po uroczystości Pierwszej Komunii św. dzieci przez tzw. biały tydzień przychodzą na Mszę św. do swojego kościoła w uroczystych strojach komunijnych, by wyśpiewać Panu Jezusowi swoją radość i wdzięczność za to, że mogą być teraz tak blisko Niego. W tych nabożeństwach również powinniśmy dzieciom towarzyszyć. Powinniśmy im także pomóc pogłębiać miłość do Jezusa Eucharystycznego, którego wyrazem jest m.in. kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsza rocznica Komunii św., również zawsze uroczyście obchodzona w naszych świątyniach, jest tu jakimś rachunkiem sumienia z tego, jak wywiązujemy się ze swoich obowiązków. Eucharystia, obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jest wielkim skarbem dla człowieka. Świadomość, że Bóg dał nam swojego Syna, abyśmy osiągnęli życie wieczne, powinna nam nieustannie towarzyszyć.

Wszystkim dzieciom przystępującym do Pierwszej Komunii św. w tym roku dedykuję życzenia złożone przez Jana Pawła II 13 czerwca 1987 r. dzieciom pierwszokomunijnym w Łodzi: „Drogie Dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dzisiaj przyjmujecie Pana Jezusa po raz pierwszy, życzę, abyście już odtąd stale Go przyjmowali, przez całe życie...”.

"Niedziela" 21/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl