Jak odbudować polską świadomość

KS. IRENEUSZ SKUBIŚ

Zauważamy w ostatnich latach wyjątkowo wiele ataków na Kościół, na księży biskupów, na kapłanów. W wymiarze Kościoła powszechnego rejestrujemy także coraz więcej ataków na samego Ojca Świętego Benedykta XVI. To bardzo mocne uderzenie w Kościół, w duchowieństwo, w katolików. Często jesteśmy też świadkami napaści na zakony, ostrej krytyki życia zakonnego – nawałnica jest ogromna.

Nasiliły się również ataki niektórych grup ateizujących w naszej ojczyźnie. To m.in. działania ruchu i samego Janusza Palikota, który dokonał ostatnio aktu apostazji w Krakowie pod oknem papieskim.

Jest to czas dany katolikom, by się obudzili, bo dzieje się źle. Powinni też zauważyć, że niektóre ośrodki telewizyjne szczególnie nagłaśniają takie bluźniercze akty, prezentują ludzi, którzy wypowiadają się o Kościele z nienawiścią, występują przeciwko tej instytucji i Panu Bogu. To wszystko dzieje się w kraju katolickim, gdzie ponad 90 proc. obywateli stanowią ludzie ochrzczeni, chrześcijanie. Tak ogromna większość katolicka nie umie się zdobyć na sprzeciw wobec zuchwałości, z jaką się spotyka.

Musimy też zauważyć, że to przez opieszałość polskich katolików do parlamentu weszło wielu ludzi, którzy nie powinni byli się tam znaleźć, którzy mają wyraźną opcję ateistyczną. Trzeba, żebyśmy mieli świadomość, że ponosimy odpowiedzialność za grzech naszej niedostatecznej aktywności społecznej. Przez to Polska staje się krajem nie do poznania. Co się z tobą stało, Polsko!

Mamy wszystko, co jest potrzebne, ale nie umiemy z tego dobrze skorzystać!

Chciałbym – po raz kolejny – zwrócić uwagę, że mamy możliwość odbudowania polskiej świadomości. Tę możliwość dają nam m.in. katolickie media. Zauważmy, ile dobrego dzieje się przez Radio Maryja, przez Telewizję Trwam. Ileż można by osiągnąć, gdybyśmy słuchali ok. 40 diecezjalnych stacji radiowych, które istnieją w naszym kraju. Serdecznie proszę o wewnętrzny, moralny wstrząs. Przez dobrą informację można budować świadomość zupełnie inną niż ta telewizyjna, powszechna a niechlubna. Obrońmy się przed szatanem, który z taką łatwością niszczy naszą Ojczyznę, który bez przeszkód z naszej strony wdziera się do naszych rodzin, do naszego wnętrza, niszcząc morale narodu.

Ale przede wszystkim – nie pozwólmy zniszczyć sobie Kościoła. Jeśli to nastąpi, zostaniemy bez korzeni i diabelski nurt świata może pochłonąć całkowicie nasze młode pokolenia, niszcząc chrześcijańską świadomość. W tym numerze „Niedzieli” zwracam uwagę na tekst wywiadu z b. żoną Janusza Palikota. Przedrukowujemy go z tygodnika „Wprost”, ale jest on wymowny i daje sporo do myślenia.

POSTSCRIPTUM

Gdy oddawaliśmy do druku bieżący numer „Niedzieli”, doszła do nas wiadomość, że Telewizja Trwam nie będzie jednak obecna na multipleksie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję KRRiT w sprawie Telewizji Trwam. To jest decyzja nie tylko przeciwko Fundacji Lux Veritatis, to jest decyzja przeciwko 2,2 mln ludzi polskich obywateli, którzy złożyli podpis za obecnością Telewizji Trwam na multipleksie. To są polscy katolicy, którzy zostali skrzywdzeni i trzeba o tym wiedzieć i pamiętać. To także pozwala nam jeszcze mocnej wołać do polskich księży i do polskich katolików, by zebrali swoje siły, by budzili w sobie świadomość, że są Polakami i że są dumni z tego, że są Polakami i katolikami. Musimy walczyć o swoje prawa, musimy także tak wybierać i tak głosować, by zwyciężało dobro, by nie trzeba było zbierać milionów podpisów dla załatwienia spraw oczywistych.

A więc Polacy, katolicy polscy, posłuchajcie tego, co było powiedziane wcześniej: po prostu musimy być mocni, musimy być solidarni, musimy nazywać rzeczy po imieniu i musimy tak wybierać, żeby w Polsce była sprawiedliwość, uczciwość, by panowała prawda. Właśnie odmowa Telewizji Trwam miejsca na multipleksie jest odmową głoszenia prawdy. Prawdą jest Ewangelia, prawdą są podstawowe prawa ludzkie i walka o sprawiedliwość i uczciwość. Do tej zdecydowanej walki musimy przystąpić natychmiast.

"Niedziela" 23/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl