Tarcze obronne dla duszy i ciała

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Kulista Ziemia na powrót przyjmuje formę płaską. Wiedzę o świecie bowiem dziś jesteśmy w stanie zamknąć na płaskim dysku komputerowym. To jakby kolejny przewrót na miarę tego kopernikańskiego. Kurczy się galaktyka Gutenberga, a rozwija komputeryzacja. Internet staje się dla człowieka coraz ważniejszym miejscem jego obecności. Obok domu i pracy czy szkoły ważną przestrzenią naszych spotkań na co dzień są cyfrowe sieci społecznościowe. Fora internetowe przejęły rolę kawiarni czy klubu – to teraz główne miejsca wymiany myśli i rozrywki. Trzeba więc czuwać, aby odpowiednie treści wypełniały te rozległe przestrzenie. Kościół wykorzystuje nowoczesne technologie jako narzędzie ewangelizacji. Spotkania w sieci mają jednak doprowadzać do spotkań przy ołtarzu czy w konfesjonale. Sporo na ten temat debatowano ostatnio w związku z Dniem Środków Społecznego Przekazu, obchodzonym w Polsce, jak zawsze, w trzecią niedzielę września. Echa tego znajdziemy w „Niedzieli”.

W tym tygodniu naszym tematem numer jeden jest profilaktyka duszy. To nie tylko zapobieganie zagrożeniom, które mogą pochodzić ze strony mediów. Pokazujemy głównie działania obronne przed złym duchem, który krąży po świecie. Wskazujemy niezawodne środki, strzegące przed Szatanem. Proponujemy szczególną modlitwę, do św. Michała Archanioła, która odgrywa rolę prywatnego egzorcyzmu. Św. Michał Archanioł jest patronem pracowników radia i telewizji, co też ma wymowne znaczenie. Znawcy tematu podpowiadają, które furtki wokół nas powinniśmy szczelnie zamknąć, aby nie dopuścić do siebie złego ducha. Egzorcysta goszczący na łamach „Niedzieli” wskazuje spowiedź i Komunię św. jako tarcze obronne przed opętaniem. Zwraca uwagę, że dziś ludzie często wybierają kanapę u psychoanalityka, zamiast klęknąć przy kratkach konfesjonału. Trafne jest tutaj spostrzeżenie Benedykta XVI, że Szatan nie ma kolan, ale z kolei człowiek powinien umieć ze swoich kolan jak najczęściej korzystać.

Zamykamy furtki przed wtargnięciem złych mocy, a jednocześnie szeroko otwieramy tę właściwą – ku niebu, aby radować się z wyniesienia do chwały ołtarzy bp. Álvaro del Portillo z Opus Dei. Jego beatyfikacja odbędzie się 27 września br. w Hiszpanii. Bp Álvaro del Portillo niezwykle przyciągał swoją pobożnością i ludzką dobrocią. Słynny dziennikarz Vittorio Messori wspomina, że gdy pewnego razu przyszedł do niego, aby przeprowadzić wywiad, miał ochotę rzucić notes i wyspowiadać się. Tak ten człowiek z Opus Dei oddziaływał. Do głównego tematu „Niedzieli” dobrze pasują słowa bp. Álvaro del Portillo: „Kochajcie Boga i ludzi, gdyż miłość jest nowym imieniem buntu przeciwko złu”.

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl