Mapa męczeństwa chrześcijan

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Kolejny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym zapowiada papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. „Ocalmy Kościół w Syrii” - takie zawołanie widnieje na plakacie ogłaszającym tę modlitewną inicjatywę, zaplanowaną na niedzielę 9 listopada 2014 r. Gdy świat milczy, mamy obowiązek działać, liczby są bowiem przerażające. Rocznie ginie ok. 105 tys. chrześcijan, a to oznacza, że co 5 minut traci życie jeden wyznawca Chrystusa. Brutalne prześladowania dotyczą 200 mln chrześcijan, a 350 mln poddawanych jest różnym formom dyskryminacji.

Papież Franciszek rok temu, podczas spotkania z przedstawicielami Kościołów Wschodnich, wyznał: „Syria, Irak, Egipt i inne tereny Ziemi Świętej nieraz opływają łzami. Biskup Rzymu nie zazna spokoju dopóki będą ludzie jakiejkolwiek religii, których godność jest znieważana, których pozbawia się tego, co konieczne do życia, okrada z przyszłości, zmusza, by byli wygnańcami i uchodźcami. (...) Nie możemy pogodzić się z myślą, że Bliski Wschód pozostanie bez chrześcijan, którzy od dwóch tysięcy lat wyznają tam imię Jezusa”. Obecnie Syria należy do najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan miejsc na świecie. Powszechne są tam porwania, gwałty, odbywa się sprzedaż ludzi do niewoli, trwa exodus mieszkańców tych ziem. Na naszych oczach islamscy fundamentaliści dokonują „oczyszczania” Syrii z chrześcijan.

Obok modlitw organizowanych przez różne agendy Kościoła coraz więcej jest inicjatyw osobistych, które - jednocząc nas na modlitwie - przyjmują charakter ogólny. Pan Jan - czytelnik „Niedzieli” zgłosił pomysł przygotowania mapy męczeństwa, towarzyszącej modlitwie za prześladowanych chrześcijan. Idea zrodziła się podczas odwiedzin chorych. Nasz Czytelnik wykonał globus, gdzie zaznaczył miejsca męczeństwa. Proponuje, aby w chwilach modlitwy znajdował się on w zasięgu naszego wzroku. Rekwizyt ten pomoże zbliżyć się duchowo do prześladowanych chrześcijan - można bowiem także ogarniać ich oczami duszy. Inicjatywę podjęła wspólnota Apostolstwa Chorych, której krajowy duszpasterz ks. Wojciech Bartoszek zachęca do modlitwy i ofiarowania cierpienia w intencji prześladowanych chrześcijan. Miesięcznik „Apostolstwo Chorych” wraz z „Niedzielą” stał się patronem apostolatu modlitwy, której intencje podpowiada mapa męczeństwa chrześcijan. Oczywiście, ta modlitewna inicjatywa odnosi się nie tylko do chorych, na których modlitwę w domu, w kaplicy czy sali szpitalnej szczególnie można liczyć, ale do nas wszystkich. Trzeba wołać, aby zapanował pokój, mając na uwadze konkretne miejsca w świecie, a jednocześnie wspierać modlitwą chrześcijan prześladowanych w ponad 70 krajach świata.

„Niedziela” 45/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl