Drogowskazy

W sumieniu mieszka Bóg

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Z ogromnym wzruszeniem przyjmowałem Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 2016. Stowarzyszenie podjęło zadanie połączenia polskiego środowiska dziennikarskiego, ma ono bowiem ogromny wpływ na życie społeczne i kształt myślenia Polaków. Zostało to dobrze przekazane i docenione podczas gali wręczania nagród SDP. Widać ogromne zaangażowanie wielu polskich środowisk medialnych: telewizyjnego, radiowego, prasowego, co miało swoje odbicie w przyznawanych nagrodach i wyróżnieniach. Otrzymali je ludzie z całej Polski, dziennikarze pism znaczących i lokalnych, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, dziennikarze śledczy, reportażyści, zajmujący się historią, kulturą – po prostu dobra praca jest doceniana. Ważne, byśmy wszyscy dostrzegali potrzebę szerzenia dobra.

Cechą znamienną tych ok. 50 nagród było dowartościowanie roli sumienia, a Laur SDP został przyznany katolickiemu księdzu z podkreśleniem: „Kapłan i Polak wielkiego sumienia”. Z ogromną pokorą przyjąłem tę nagrodę, zwłaszcza że treść dedykacji miała charakter nie tylko patriotyczny, ale i moralny. Słowo „sumienie” bowiem to wyrażenie kluczowe dla życia świata, narodów i państw. Sumienie jest źródłem i motorem najwyższych wartości obecnych w życiu mieszkańców ziemi. Najważniejsze wybory dokonują się w sumieniu, tam zapadają najbardziej doniosłe decyzje. Jako chrześcijanie mówimy, że w ludzkim sumieniu mieszka sam Bóg i to On daje nam życiowe drogowskazy. Dobrze więc, że środowisko dziennikarskie podejmuje temat sumienia, a nawet rozróżnia jego jakość. Sumienie jest niezwykle ważne nie tylko w wymiarze jednostkowym, indywidualnym, ale winno być ważne także w życiu państw i narodów. Oczywiście, sumienie dobrze uformowane – „conscientia bene formata”.

Jestem bardzo wdzięczny środowisku dziennikarskiemu, że temat sumienia mocno wybrzmiał w najwyższym wyróżnieniu SDP. Należy sobie życzyć, aby nasze życie społeczne zawierało treści, które akceptują nakazy sumienia i objawiają jego strategiczną ważność.

Uroczyste spotkanie dziennikarzy 31 stycznia 2017 r. miało też mocny wątek patriotyczny. Wszyscy odznaczeni podejmowali swoje zadania w duchu miłości Ojczyzny. Zawsze mieli na uwadze, by ludziom w Polsce żyło się lepiej, byśmy żyli w prawdzie i sprawiedliwości. Ich dociekliwość była pięknie zauważona przez jurorów.

Pozostajemy z nadzieją, że polskie dziennikarstwo będzie zawsze oparte na miłości Ojczyzny i na sumieniu dziennikarza – sumieniu dobrze uformowanym.

„Niedziela” 07/2017

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl