Statuetka św. Maksymiliana dla Redaktora Naczelnego "Niedzieli"

Anna Cichobłazińska

Statuetki św. Maksymiliana Marii Kolbego XX Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2005" zostały rozdane. Wśród nagrodzonych filmów, programów radiowych i programów multimedialnych znalazły się dzieła twórców ze wszystkich kontynentów. Po raz drugi również Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, współorganizator Festiwalu, przyznał Nagrodę im. Juliana Kulentego: "Multimedia w służbie Ewangelii". W tym roku laureatami Nagrody zostali: abp John Foley - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu i ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego Niedziela. Abp Foley otrzymał Nagrodę "za wieloletnią służbę katolickim mediom, pozwalającą na etyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w głoszeniu Ewangelii i nauczania Jana Pawła II, którego był wiernym doradcą i przyjacielem". W uzasadnieniu Nagrody dla Redaktora Naczelnego Niedzieli czytamy, że otrzymał ją "za wieloletni wkład w dzieło ewangelizacji przez wykorzystanie prasy, wydawnictw, internetu i mediów audiowizualnych oraz organizację konferencji i seminariów przybliżających znaczenie nowoczesnych środków komunikacji społecznej w życiu człowieka i Kościoła". Nie było to jedyne wyróżnienie dla Niedzieli, nagrodzona została również strona internetowa Niedzieli za multimedialny przekaz Ewangelii.
29 maja, w dniu zakończenia XX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich i Multimediów "Niepokalanów 2005", w bazylice Franciszkanów w Niepokalanowie zgromadzili się twórcy, jurorzy i zaproszeni goście, by modlić się w intencji ludzi kultury. To właśnie kulturze poświęcił treść kazania przewodniczący Mszy św. ks. inf. Ireneusz Skubiś, który przypomniał również osobiste związki z Niepokalanowem i postacią św. Maksymiliana. Nie ma kultury bez Boga, bez Ewangelii - mówił Redaktor Naczelny Niedzieli. Jeżeli kultura nie wyzwala myśli, zachowań, postaw, wewnętrznych treści, które budzą dobro, piękno i miłość - to jest kulturą pozorną, słabą, bez fundamentów; kulturą brutalną, krzywdzącą drugiego człowieka.
Rozdanie nagród nastąpiło w sali św. Bonawentury. Poprzedził je koncert Michała Kulentego i Marcina Maseckiego, dedykowany Janowi Pawłowi II.
O. Stanisław Piętka - gwardian Niepokalanowa, wieloletni gospodarz i współorganizator Festiwalu (także jako prezes Rycerstwa Niepokalanej) i jego dobry duch - w anegdotycznej formie przypomniał dzieje Festiwalu, szczególnie barwne w czasach komunistycznych, gdy Festiwalowi towarzyszyli zawsze "nieproszeni goście". Warto zaznaczyć, że Festiwal to również swoiste rekolekcje dla jego uczestników, prowadzone od lat przez o. Piętkę.

"Niedziela" 24/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl