Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców

Przybyli w barwach klubowych

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Motywem przewodnim odbywającej się 9 stycznia br. na Jasnej Górze 8. Pielgrzymki Patriotycznej Kibiców były 60. rocznica poznańskiego Czerwca oraz 1050-lecie Chrztu Polski. Do sanktuarium przybyło ok. 5 tys. przedstawicieli różnych klubów piłkarskich z całej Polski, a także Polacy z Kresów, kibicujący klubowi FK Lida z Białorusi i klubowi KS Polonia z Wilna. Przyjechała także delegacja kibiców z Węgier. Na pielgrzymce obecni byli również żołnierze Armii Krajowej. – Chcemy w tej odsłonie naszego pielgrzymowania szczególnie upamiętnić poznańskich robotników, którzy w 1956 r. podnieśli sztandary, by walczyć o wolność z reżimem komunistycznym – powiedział ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin, duszpasterz kibiców i kibic Lechii Gdańsk. Kibicom modlącym się na Jasnej Górze towarzyszy zawsze orędownictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego uznają za swojego patrona.

Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył ks. Leszek Zioło, a homilię wygłosił ks. Wąsowicz. Tradycyjnie zostały poświęcone kibicowskie transparenty oraz szaliki w barwach klubowych. Wśród kapłanów koncelebrujących był m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a także kapłani kibice różnych klubów piłkarskich. Zebranych powitał o. Jan Poteralski – podprzeor Jasnej Góry. – Jesteście kimś naprawdę bardzo wielkim w Polsce – zwrócił się do kibiców. – To przecież wy tak bardzo ukochaliście Polskę, to wy na stadionach mówicie o żołnierzach niezłomnych, to was można spotkać na ulicach polskich miast, gdzie opowiadacie się tak bardzo wyraźnie za Polską, za tymi, którzy o nią walczyli. Jakże wielkimi bohaterami XXI wieku jesteście, jakże ważny jest wasz głos, który dotyczy przyszłości Polski. Czołem wielkiej Polsce! – zakończył Ojciec Podprzeor. – Czołem! – odpowiedziała rzesza kibiców.

Kibice spotkali się z red. Wojciechem Sumlińskim. Odbył się także tradycyjny pokaz transparentów na wałach jasnogórskich, do którego oprawę przygotowali kibice poznańskiego Lecha. Pokaz upamiętnił rocznicę poznańskiego Czerwca ’56 i 1050. rocznicę Chrztu Polski. Kolejnym punktem spotkania był zorganizowany w sali o. Kordeckiego koncert Pawła Piekarczyka poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Reżyser Jerzy Zalewski przygotował na Halach św. Józefa przedpremierowy pokaz długo oczekiwanego filmu „Historia Roja”, który 4 marca br. wchodzi na ekrany kin.

Ks. Jarosław Wąsowicz podkreśla, że pielgrzymka jest jednym z dowodów na to, iż pomimo klubowych animozji polscy kibice potrafią się jednoczyć wokół wartości patriotycznych, wokół ważnych spraw dla Polski.

„Niedziela” 3/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl