Mijają lata, zostają wielkie Dzieła Boże

Elżbieta Krawczyk

W 25. rocznicę 6. Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie odbyło się na Jasnej Górze 14 i 15 sierpnia br. wieczorne i nocne czuwanie modlitewne, które stanowiło przypomnienie wielkiego święta młodzieży z Janem Pawłem II sprzed ćwierćwiecza. Dziękowano jednocześnie za tegoroczne, 31. już Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Dziękczynny charakter miała również Msza św. sprawowana 15 sierpnia na Szczycie Jasnogórskim.

Kościół młody

Na początku modlitewnego czuwania abp Depo, metropolita częstochowski zachęcał: – Dziękujmy Bogu za młodość Kościoła. Przypomniał, że tylko droga przez Maryję do Chrystusa jest tą, która prowadzi do prawdziwego celu. – Mimo zmiany pokoleń Kościół jest młody dzięki łasce Chrystusa i w Duchu Świętym. To przecież 25 lat temu usłyszeliśmy tutaj słowa potwierdzające: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»”. I dzisiaj wołamy również z głębi naszych serc tą samą wiarą – mówił Metropolita Częstochowski.

Znaki i świadectwa

Modlitwie towarzyszyły znaki spotkania Papieża Polaka z młodzieżą sprzed 25 lat. Młodzież podążała przez środek placu jasnogórskiego ku ołtarzowi na Szczycie i niosła: ikonę Matki Bożej, paschał oraz ewangeliarz. Obraz Maryi Jasnogórskiej trzymali przedstawiciele różnych kontynentów, ubrani w stroje z różnych stron świata. Zabrzmiał wtedy śpiew „Maria Regina mundi...” – „Maryjo, Królowo świata, Maryjo, Matko Kościoła, jesteśmy z Tobą, pamiętamy o Tobie, czuwamy, czuwamy” – w wersji z 1991 r. Paschał i ewangeliarz przynieśli reprezentanci Ruchu Lednickiego. W sposób szczególny wspominano postać śp. o. Jana Góry, dominikanina, inicjatora spotkań nad Lednicą, autora hymnu „Abba, Ojcze”. O. Wojciech Prus, dominikanin, zapraszał na coroczne spotkania na Lednicy. Świadectwem podzieliła się Danuta Piekarz, która 25 lat temu w czasie 6. ŚDM na Jasnej Górze odebrała od Jana Pawła II dla Europy zapaloną świecę. Przez plac na jasnogórski Szczyt wolontariusze tegorocznych ŚDM wnieśli ogień miłosierdzia, przywieziony z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Zapalono od niego świecę z 1991 r., a następnie świece, które trzymali uczestnicy modlitwy. Ogień miłosierdzia pozostał na Jasnej Górze, aby zapłonąć w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Młodzież przyniosła także obraz Jezusa Miłosiernego, nawiązując w ten sposób do 31. ŚDM oraz do hasła roku duszpasterskiego. Świadectwem podzieliła się też Marianna Gurba, wolontariuszka ŚDM w Krakowie. Odśpiewany został hymn „Błogosławieni miłosierni”.

Wideoprzesłania

Wielkim przeżyciem dla uczestników czuwania było świadectwo wyemitowane na jasnogórskich telebimach, które przekazał Tony Meléndez, artysta grający na gitarze stopami podczas spotkania z Janem Pawłem II w 1991 r. – Przesyłam szczególne pozdrowienia wszystkim wam, którzy jesteście w Częstochowie. Wspominam niezwykłe chwile podczas Światowych Dni Młodzieży. Byłem tam pod wielkim wrażeniem ponad półtora miliona ludzi, to było wspaniałe doświadczenie. Byłem wtedy pierwszy raz na Światowych Dniach Młodzieży i to było ekscytujące. Zapamiętam na zawsze Jana Pawła II, jego charyzmę, jego uśmiech, jego gorliwość życia dla Chrystusa i Kościoła. Dziękuję Częstochowie, że oddała mi cząstkę siebie – mówił w specjalnym wideoprzesłaniu Tony Meléndez.

Przypomniane też zostały na telebimach fragmenty czuwania, które pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II odbyło się na Jasnej Górze 14 sierpnia 1991 r. Przywołano także ostatnie obrazy ze spotkania papieża Franciszka w Krakowie.

Kościół rozmodlony i radosny

Zwieńczenie czuwania stanowiła adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez o. Marcina Ciechanowskiego, paulina.

Modlitwę zakończyło radosne odśpiewanie hymnu 6. ŚDM na Jasnej Górze „Abba, Ojcze”, a pokaz sztucznych ogni nad Jasną Górą spotkał się z prawdziwym wybuchem radości młodego Kościoła. Modlitwę, a potem radosną zabawę animował zespół „Mocni w Duchu”. Fanfary odegrał Jasnogórski Oktet Dęty.

Organizacją czuwania zajęli się ojcowie paulini: o. Michał Legan i o. Tomasz Tlałka, a prowadziła Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.

Korzystano z informacji BPJG.

„Niedziela” 34/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl