Brońmy Góry Kościuszki!

Otrzymaliśmy tekst dr. hab. med. Jana Pyszki prezesa Związku - Organizacji Polskich w Szwajcarii, w obronie Góry Kościuszki - w Australii. Materiał drukujemy z redakcyjnym skrótem.

Polacy, którzy wnieśli duży wkład w rozwój kontynentu australijskiego, dokonując m.in. wielu odkryć bogactw naturalnych, należeli do pierwszych imigrantów zasiedlających południowe wybrzeże "nowego świata".
Nasi rodacy położyli niezaprzeczalne zasługi w badaniach geograficznych i odkryciach geologicznych piątego kontynentu. Jednym z najbardziej znanych i zasłużonych pionierów Australii jest - hr. Paweł Edmund S t r z e l e c k i (1797-1873), badacz, geolog, geograf, podróżnik, odkrywca m.in. złota w Nowej Południowej Walii. Strzelecki odkrył Ziemię Gippsa, opracował mapy geologiczne Tasmanii i Nowej Płd. Walii. Imię wielkiego Polaka jest znane również w USA i Kanadzie, gdzie nad jeziorem Ontario odkrył złoża rudy miedzi, zaś w Brazylii w Minas Gerais odkrył bogate złoża mineralne. Jego imieniem nazwano rzekę - Strzelecki Creek oraz szczyty górskie w środkowej Australii i na Wyspie Flindersa. Jego imieniem szczycą się również ulice licznych miast i osiedli oraz park narodowy. W roku 1840 Strzelecki jako pierwszy zdobył najwyższy szczyt w Alpach Australijskich i nazwał go na cześć naszego bohatera narodowego Górą Kościuszki (2 228 m n.p.m.).
W ostatnim jednak czasie nazwa Góra Kościuszki zaczyna przeszkadzać niektórym antypolsko nastawionym kręgom na tym kontynencie. Starają się oni wymazać polską nazwę z ogólnej świadomości mieszkańców i usunąć ją z atlasów geograficznych oraz podręczników szkolnych, by zastąpić ją nazwą aborygeńską.
Zadaniem polskiej dyplomacji i organizacji polonijnych na emigracji, szczególnie w Australii, jest obrona dobrego imienia naszego kraju, polskiej kultury oraz dorobku naukowego - a zatem również Góry Kościuszki.
Związek Organizacji Polskich w Szwajcarii ostro protestuje przeciw zmianie nazwy Góry Kościuszki i żąda zachowania jej dotychczasowej nazwy. Góra Kościuszki jest pojęciem historycznym i geograficznym, potwierdzonym przez urzędy państwowe i organizacje geograficzne. Również urzędy australijskie nie mogą dopuścić do tego, by kręgi nacjonalistyczne szerzyły niepokój między grupami etnicznymi, żyjącymi tradycyjnie w harmonii i wzajemnym poszanowaniu. Obrona nazwy Góry Kościuszki jest obroną demokracji i polskiego honoru.

Dr hab. med. Jan Pyszko, PhD.
Prezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii
Binningen / Bazylea, 1 listopada 2004 r.

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl