Bierzmowanie w Europie

Rozmowa z bp. Ryszardem Karpińskim - Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

"Niedziela": - Księże Biskupie, po Ameryce przyszła kolej na podróż duszpasterską po Europie. Może zechciałby Ksiądz Biskup powiedzieć coś więcej o szczegółach tej podróży.

Bp Ryszard Karpiński: - Praktycznie były to dwie podróże. Jedna do Paryża, gdzie udzielałem sakramentu bierzmowania w dwóch wspólnotach polonijnych: w najstarszej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w jednej z nowszych wspólnot parafialnych w tym mieście - pw. św. Genowefy. Od lat duszpasterze polscy w Paryżu udzielają tego sakramentu w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzonego we Francji w czwartek, i jest to ustawowo dzień wolny od pracy. Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania to przeważnie młodzież licealna, urodzona jeszcze w Polsce albo pochodząca z polskich rodzin. Przedstawicielka tej młodzieży, witając mnie w jednej ze wspólnot, podkreśliła, jak trudno jest być człowiekiem wierzącym i praktykującym nad Sekwaną, w społeczeństwie tak poważnie zlaicyzowanym, a także wielokulturowym i wieloreligijnym. W odpowiedzi w homilii podkreślałem tym większą potrzebę pomocy Ducha Świętego do dawania świadectwa w takim środowisku. Przytaczałem przykłady młodych ludzi, którzy w jeszcze trudniejszych warunkach potrafią opowiedzieć się po stronie Chrystusa i jego Kościoła.

- Czy druga podróż - do Niemiec też była związana z bierzmowaniem?

- Owszem, ale głównym jej celem było najpierw przewodniczenie 7 maja br. pielgrzymce Polaków z północno-zachodniej części Niemiec do sanktuarium maryjnego w Kevelaer, położonego w pobliżu Holandii. W pielgrzymce wzięło udział ok. 700 wiernych z Niemiec i Holandii oraz 12 kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego, z księdzem prowincjałem Stefanem Ochalskim na czele. W wygłoszonej homilii zwróciłem uwagę na wdzięczność Bogu za wielki dar pontyfikatu sługi Bożego Jana Pawła II, który szczególnie nas, jego rodaków, zobowiązuje do konkretnej odpowiedzi w postaci realizacji papieskiego nauczania. Jan Paweł II był także jako pielgrzym w Kevelaer podczas pielgrzymki do Niemiec w 1987 r. W godzinach popołudniowych tego samego dnia uczestniczyłem w modlitwie ekumenicznej na Wojennym Cmentarzu Brytyjskim, zorganizowanej przez burmistrza miasta Kleve i przedstawicieli różnych wyznań. Wygłosiłem homilię w języku niemieckim, w której zachęcałem do modlitwy za ofiary II wojny światowej i o pokój na świecie. Odwiedziłem także wspólnotę polonijną w tym mieście, która zgromadziła się na wieczornej Mszy św.

- A co z sakramentem bierzmowania?

- Udzielałem go następnego dnia, w niedzielę 8 maja w Polskiej Misji Katolickiej w Koblencji, gdzie do niedawna jeszcze pracował kapłan archidiecezji lubelskiej, śp. ks. kan. mgr Henryk Bielaszewski (zm. 23 lutego 2005 r.). Po jego śmierci opiekę duszpasterską nad rodakami w tym mieście i okolicy przejęli Księża Chrystusowcy. Ponieważ Mszę św. koncelebrował ze mną brat zmarłego - ks. prał. Jan Bielaszewski, była więc to także okazja do modlitwy za zmarłego kapłana i wyrażenie wdzięczności Bogu za dar powołania do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą. W homilii mówiłem o tym, że zadaniem każdego kapłana jest objawianie Imienia Boga ludziom. I w tej misji winni uczestniczyć także katolicy świeccy, przede wszystkim ci, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania.

- Dziękujemy za rozmowę.

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl