Do Polonii na całym świecie

Z listu bp. Zygmunta Zimowskiego Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji

Do wierności Krzyżowi Chrystusa i chlubienia się Nim zachęca w liście skierowanym do Polonii bp Zygmunt Zimowski. List Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji będzie odczytywany w kościołach polonijnych w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września br. List stanowi przypomnienie dotyczące konieczności obrony Chrystusowego Krzyża w codziennym życiu.
Wliście do emigracji bp Zygmunt Zimowski zaznacza, że "we współczesnym świecie wielu ludzi uważa, iż Krzyż Chrystusa to coś sprzecznego z prawdziwą miłością, a tym samym, że jest poważną przeszkodą na drodze cywilizacyjnego postępu. Co więcej, nawet przez niektórych wierzących wartość Chrystusowego Krzyża podawana jest w wątpliwość". Wskazuje jednak, że "Kościół nie zaprzestaje głosić tego, co na temat Jezusowej śmierci na krzyżu przekazuje Boże objawienie: «A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie» (J 12, 32)".
Bp Zimowski wspomina trzy wielkie historyczne rocznice, które dla przebywających z dala od Ojczyzny mogą i powinny być szczególnym natchnieniem i zobowiązaniem: 2000. rocznicę urodzin św. Pawła, 30. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 90. rocznicę odzyskania niepodległości. Od 28 czerwca br. Kościół obchodzi jubileuszowy Rok św. Pawła. "Jakże mocno musiał związać się św. Paweł z tajemnicą męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu, skoro wyznał, że gdy nawiedzał jakąś wspólnotę chrześcijan, nigdy nie czynił tego po to, by błyszczeć słowem i mądrością. Postanowił raczej, jak sam pisze w Liście do Koryntian, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego (por. 1 Kor 2, 2)" - pisze bp Zimowski, podkreślając, że życie i Listy Apostoła Narodów są doskonałą podstawą do rachunku sumienia każdego z nas. Wyznaje, że w Roku św. Pawła chciałby odwiedzić miejsca związane z jego działalnością ewangelizacyjną i mieszkających tam Rodaków.
"Drugą wielką rocznicą, która powinna stać się dla nas źródłem ważnych pytań o charakterze moralnym, jest 30. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową" - pisze delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa emigracji. 16 października odbędą się z tej okazji liczne uroczystości w Polsce i poza jej granicami. Bp Zimowski weźmie udział w dziękczynieniu za dar pontyfikatu Jana Pawła II w New Jersey, w Chicago i w Waszyngtonie, gdzie od 25 lat istnieje Centrum im. Jana Pawła II. Bp Zimowski wskazuje przykład Ojca Świętego, który "bezkompromisowo bronił [Krzyża] jako pasterz Kościoła krakowskiego w czasach totalitaryzmu. Ten Krzyż ufnie przyjął w dniu wyboru na Stolicę Piotrową. Temu Krzyżowi - który został mu podany także podczas ostatniej Drogi Krzyżowej, odprawianej w rzymskim Koloseum - zawsze pozostał wierny". Rocznica wyboru Polaka na papieża powinna skłaniać nas do głębszego poznawania nauczania Jana Pawła II - wskazuje bp Zimowski. Przypomina też o przeprowadzanej w tym dniu w całej Polsce, jak również wśród Polonii zbiórce na rzecz utalentowanej młodzieży z ubogich rodzin, którą prowadzi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. "Ta inicjatywa to żywy pomnik Jana Pawła II" - czytamy w liście do Polonii. Nawiązując do 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą będziemy obchodzić 11 listopada, bp Zimowski pisze, że "nie sposób nie zauważyć, jak wielką i niezastąpioną rolę odegrali wówczas ci, którzy znaleźli się na emigracji. Przez cały czas nosili Ojczyznę w swoich sercach. Dali w ten sposób świadectwo wiary w zwycięstwo Chrystusowego Krzyża. Dlatego bohaterstwo tamtych pokoleń stało się później natchnieniem dla tych, którzy w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu walczyli o wolną i niepodległą Polskę". Ksiądz Biskup wyraża radość, że w pierwszą niedzielę października będzie uczestniczył w Nowym Jorku w Paradzie Pułaskiego, "dziękując za licznych polskich Bohaterów walczących o naszą wolność, jak również o wolność innych narodów". Przypomina też wielce zasłużonych duchowych opiekunów Polonii: kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego, a także sprawującego tę funkcję obecnie kard. Józefa Glempa. "Pomyślmy w listopadowych dniach patriotycznych uroczystości szczególnie nad kształtem naszych więzi osobistych i rodzinnych, które dzisiaj są tak często zagrożone - już nie, jak dawniej, przez zewnętrznych zaborców, ale przez nowe formy moralnego zniewolenia, jakie przynosi ze sobą współczesny świat. Módlmy się również o wieczny pokój dla tych, którzy oddali życie za wolność Polski" - zachęca bp Zimowski.
Biskup radomski Zygmunt Zimowski zastąpił na stanowisku delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej bp. Ryszarda Karpińskiego z Lublina, którego kadencja upłynęła w maju br. Delegat KEP przewodniczy pracom Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

BPKEP

"Niedziela" 37/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl