Jeden z nas

(Red.)

Jesteś Europejczykiem - bądź za życiem

W państwach Unii Europejskiej trwa akcja zbierania podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską (EIO) „Jeden z nas”. Jej celem jest zablokowanie środków unijnych na finansowanie aborcji, eksperymentów na ludzkich embrionach oraz innych działań przeciwko życiu, a także stworzenie prawodawstwa chroniącego prawo do życia dzieci od poczęcia.

Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej „Jeden z nas” w niedzielę 3 lutego po modlitwie „Anioł Pański” udzielił poparcia Ojciec Święty Benedykt XVI, wyrażając pragnienie, aby Europa była zawsze miejscem, gdzie każda istota ludzka chroniona będzie w swojej godności. Aby Parlament Europejski wziął pod uwagę tę obywatelską inicjatywę, jej organizatorzy muszą zebrać co najmniej 1 mln podpisów i do akcji muszą włączyć co najmniej 7 państw unijnych.

Koordynatorem Polskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas” jest Jakub Bałtroszewicz. Jego zdaniem, Polska ma ogromny potencjał pro-life, który może się wyrazić również w poparciu tej inicjatywy. - Czasem próbuje się nam narzucać taką narrację: Jesteś Europejczykiem - powinieneś być za eutanazją czy aborcją itp. A my mówimy: - Jesteś Europejczykiem - bądź za życiem! - powiedział dla KAI Jakub Bałtroszewicz. Komitet Obywatelski Inicjatywy „Jeden z nas”, w skład którego wchodzą przedstawiciele Polski, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Węgier przygotował propozycję legislacyjną. Europejski Komitet Obywatelski „Jeden z nas” bazuje na orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w 2012 r. w sprawie Brüstle’a kontra Greenpeace orzekł, że embrion ludzki jest człowiekiem i jako taki podlega ochronie. - Skoro jedna z ważniejszych instytucji unijnych stwierdza, że embrion ludzki jest człowiekiem, to bądźmy konsekwentni - mówi polski koordynator akcji „Jeden z nas”. - Chodzi nam o to, aby prawodawstwo i polityka Unii Europejskiej były spójne. Tymczasem polityka finansowa Unii taka nie jest. UE przekazuje miliony euro prywatnym organizacjom, których jednym z ważniejszych celów jest przeprowadzanie aborcji lub eksperymenty na embrionalnych komórkach macierzystych. Organizatorzy akcji „Jeden z nas” zwracają się do Unii Europejskiej, aby wstrzymała finansowanie prywatnych organizacji zabijających poczęte życie lub manipulujących nim.

EIO „Jeden z nas” została zarejestrowana 11 maja 2012 r. Od tej chwili teoretycznie ma ona rok na zebranie 1 mln podpisów. W praktyce jednak okazało się, że na skutek tego, iż Komisja Europejska nie dostarczyła narzędzia do zbierania głosów on-line, termin zbierania podpisów przedłużono do 1 listopada 2013 r. - Po otrzymaniu tego oprogramowania musieliśmy jeszcze uzyskać Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa, za który odpowiedzialny jest rząd Luksemburga, ale na początku stycznia br. strona jedenznas.eu ruszyła. System już działa i podpisy można zbierać. - Po zebraniu miliona głosów Komisja Europejska zorganizuje wysłuchanie publiczne na najwyższym szczeblu i wtedy będziemy mieli szansę przedstawić komisarzom nasze argumenty za zmianą polityki finansowej UE - zapowiada Bałtroszewicz. Następnie Komisja podejmie decyzję, czy Parlament Europejski zajmie się tą sprawą, czy nie. - Cokolwiek zdecyduje, musi to uzasadnić, a decyzję wraz z uzasadnieniem opublikować w Dzienniku Ustaw Komisji Europejskiej we wszystkich oficjalnych językach UE - podkreśla.

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że pierwsza w historii Europejska Inicjatywa Obywatelska zakończy się sukcesem nie tylko w postaci liczby głosów poparcia, ale rzeczywistą zmianą w przepisach UE. Ponadto liczą na to, że powstanie ogólnoeuropejska sieć pro-life, która będzie mogła skutecznie działać w momentach, gdy zagrożona jest chrześcijańska wizja człowieka przez złe prawo. - Chcemy stworzyć grupę nacisku, która w sposób kompetentny i ogólnoeuropejski będzie mogła pojawiać się w Brukseli, gdy zajdzie taka potrzeba, i lobbować na rzecz pro-life - zapowiada Bałtroszewicz.

W Polsce kampania wystartowała 26 lutego 2013 r. Na ten dzień zaplanowano konferencję prasową inaugurującą kampanię w Polsce.

Podpisy poparcia Inicjatywy można składać na stronie: www.jedenznas.eu oraz na portalu „Niedzieli”: www.niedziela.pl.

"Niedziela" 9/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl