Wołanie z Polskiej Jerozolimy

Agnieszka Dziarmaga

Podczas III Dni Jerozolimy w Miechowie, nazywanym polską Jerozolimą, w dniach 6-7 września odbyło się spotkanie bożogrobców – dam i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

– Tego typu spotkania organizujemy co dwa lata, a ich intencją jest, aby wołanie o pokój w Ziemi Świętej było słyszalne i mocne – powiedział „Niedzieli” zwierzchnik zakonu w Polsce komandor Karol Bolesław Szlenkier. Podkreślił, że przez obecność patriarchy łacińskiego Jerozolimy abp. Fouada Twala, zarazem wielkiego przeora zakonu, obecne „wezwanie do przebudzenia współczesnej Europy w obliczu tragedii Ziemi Świętej” ma wymiar wyjątkowy, podobnie jak liczna obecność reprezentacji zakonu z Wielkiej Brytanii i Austrii.

Języki: łaciński, polski, angielski i niemiecki, charakterystyczne, zaczerpnięte z estetyki średniowiecza stroje, widowiska muzyczno-teatralne, konferencje, prezentacje, rekonstrukcje historyczne i osobiste spotkania – z patriarchą oraz z siostrami elżbietankami pracującymi w Ziemi Świętej – nadawały wyjątkowego kolorytu III Dniom Jerozolimy. Jak podkreślał ceremoniarz zakonu ks. prał. dr Jerzy Bielecki: – Dni Jerozolimy w Miechowie to czas modlitwy, poznawania historii Ziemi Świętej i jej współczesnych problemów, to także czas przywoływania świetności Miechowa.

W sanktuarium Grobu Bożego patriarchę powitali 6 września komandor Karol Bolesław Szlenkier oraz proboszcz bazyliki Grobu Bożego ks. Mirosław Kaczmarczyk. Oficjalnie inauguracji III Dni Jerozolimy dokonał burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski.

Mszy św. 6 września w intencji pokoju w Ziemi Świętej i na świecie oraz rozwoju zakonu przewodniczył w bazylice miechowskiej bp Kazimierz Ryczan. Uzupełnienie wiedzy o Ziemi Świętej stanowiła konferencja naukowa „W 50. rocznicę pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej”. Poprowadzili ją: ks. prał. dr Jerzy Bielecki i prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski. Z kolei w amfiteatrze miała miejsce projekcja filmu „Ziemia Święta – kustosze źródeł zbawienia”. Prezentacja misji franciszkańskiej, wystawa „Piotr powraca”, spotkania z ojcami franciszkanami – odkrywały kolejny aspekt dziejów chrześcijaństwa w Ziemi Świętej.

Głównym punktem duchowego przeżywania III Dni Jerozolimy była niedzielna (7 września) Msza św., koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Fouada Twala, w asyście bp. Kazimierza Ryczana, ks. prał. dr. Jerzego Bieleckiego, ks. prał. Henryka Jagodzińskiego oraz kanoników miechowskich i członków zakonu. W homilii patriarcha zwrócił uwagę na zobowiązania wynikające z faktu bycia chrześcijaninem oraz na prześladowania wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie, a także na ogromną potrzebę solidarności ze strony Europy. Wyraził solidarność z Ukrainą i podkreślił bohaterstwo chrześcijan w Iraku. – Kto chce naśladować Jezusa, musi się dobrze zastanowić, tej decyzji nie można traktować pobłażliwie – zauważył. Podziękował Konferencji Episkopatu Polski za dzień solidarności z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie 26 sierpnia, zachęcał Polaków do wspólnej modlitwy o pokój. – Z waszą pomocą nie będziemy osamotnieni – mówił.

III Dni Jerozolimy, przygotowane przy zaangażowaniu parafii i samorządu Miechowa, odgrywają istotną rolę zwornika z Ojczyzną Chrystusa, prezentują jej „tu i teraz”, a także wyznaczają perspektywę ważnego jubileuszu – 2000 lat od Zmartwychwstania, który przypada w 2033 r. Modlitwa w tej intencji płynie już z Miechowa nieprzerwanie, co miesiąc. Miechowskim uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystawy okolicznościowej w Muzeum Ziemi Miechowskiej.

„Niedziela” 37/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl