Czechy

Katedra dla Kościoła

Katedra św. Wita w Pradze jest znów własnością Kościoła. Trwający od 1989 r. spór prawny między państwem a Kościołem zakończył 25 października br. sąd rejonowy stolicy Czech wyrokiem przyznającym katedrę Kościołowi katolickiemu. Po przejęciu władzy przez komunistów w 1948 r. wszystkie wspólnoty wyznaniowe zostały pozbawione swoich własności. W 1954 r. ogłoszono, że katedra jest własnością państwa. W 1994 r. sąd przyznał katedrę Kościołowi, wywołując swoim stanowiskiem falę protestów. Wyrok ten anulowały decyzje sądów wyższej instancji.
Katedra św. Wita jest miejscem pochówku królów czeskich oraz wielu świętych. Stoi na terenie zamku praskiego, obecnej siedziby prezydenta Republiki Czeskiej. Decyzja Kościoła katolickiego z 1996 r., by katedrę "podarować" narodowi, wywołała kolejne kontrowersje. Arcybiskup Pragi kard. Miloslav Vlk oświadczył wówczas, że katedra nie jest godna sporów prawnych i dlatego Kościół zdecydował wycofać żądanie jej zwrotu. Podkreślił, że licząca 650 lat świątynia jest pomnikiem historycznym całego narodu czeskiego i dlatego powinna zostać jego własnością.
Wtedy też kard. Vlk wysunął warunek, że musi zostać cofnięty dekret z 1954 r. o upaństwowieniu świątyni, a w to miejsce należałoby ogłosić nowe przepisy prawne dotyczące własności. Zażądał, aby Kościół był włączony w zarządzanie katedrą oraz aby mógł bez przeszkód korzystać z niej w celach religijnych. Porozumienie nie doszło jednak do skutku, w związku z czym Kościół na nowo podjął kroki prawne, zakończone w tym roku sukcesem.

"Niedziela" 45/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl