Efekt apelu "Niedzieli"

Zespół ws. moratorium na aborcję

Wewnątrz klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości powstał zespół, który ma przedyskutować sprawę wprowadzenia moratorium na wykonywanie zabiegów przerywania ciąży. Inicjatywę włoskiego dziennikarza Giuliano Ferrary, dotyczącą moratorium, podjął tygodnik "Niedziela", przez wydrukowanie na swoich łamach wywiadu, w którym Ferrara przedstawił swoje działania. W ślad za tym w lutym br. Redaktor Naczelny "Niedzieli" zaproponował wszystkim polskim parlamentarzystom włączenie się w sprawę moratorium dotyczącego aborcji.
W skład zespołu parlamentarzystów ws. moratorium na aborcję wchodzą m.in. Anna Sobecka, Artur Górski i Nelli Rokita. Pierwsze spotkanie zespołu planowane jest jeszcze w maju. Oficjalna nazwa zespołu - według zarządzenia szefa klubu parlamentarnego PiS Przemysława Gosiewskiego - brzmi "zespół do spraw moratorium na wykonywanie aborcji klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości". Zadaniem zespołu jest przygotowanie oficjalnego stanowiska klubu parlamentarnego PiS w sprawie moratorium. Dodatkowo zespół chce także monitorować prace rządu w tej kwestii oraz analizować podobne inicjatywy parlamentów w innych krajach europejskich, współpracując z ich przedstawicielami.

"Niedziela" 21/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl