Złożenie urny z ziemią z miejsca katastrofy

Lidia Dudkiewicz

W Watykanie przebywali przedstawiciele rodzin ofiar smoleńskich zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzin Katyń 2010. Byli wśród nich wdowa po prezesie IPN-u śp. Januszu Kurtyce – Zuzanna Kurtyka z synem Krzysztofem, Jadwiga Czarnołęska-Gosiewska – matka śp. Przemysława Gosiewskiego, Andrzej Melak, Dariusz Fedorowicz, Helena Kotzbach, przedstawiciele rodzin śp. Andrzeja Karwety i śp. Ewy Bąkowskiej. Podczas audiencji generalnej 9 listopada bliscy ofiar smoleńskich złożyli na ręce Ojca Świętego urnę z ziemią z miejsca katastrofy, zroszoną krwią członków ich rodzin, zawierającą również fragmenty wraku Tu-154 M, oraz list zbolałej matki tragicznie zmarłego wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W liście, napisanym w imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, czytamy m.in.: „Przed 70 laty, w czasie II wojny światowej, w Katyniu sowieccy oprawcy wymordowali jeńców wojennych – oficerów Wojska Polskiego.10 kwietnia 2010 r., aby oddać im hołd podczas Eucharystii celebrowanej na ich grobach, leciała do Katynia delegacja z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim wraz z 95 wybitnymi przedstawicielami naszego kraju. Samolot w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach uległ rozbiciu nad Smoleńskiem. Nie było akcji ratunkowej, a szczątki naszych ukochanych przez wiele tygodni poniewierały się w błocie smoleńskiego lotniska.
Im więcej czasu upływa od tej tragedii, tym bardziej boli mnie bezradność i brak możliwości wyjaśnienia okoliczności ich śmierci, przez co wzmaga się moja rozpacz i rozpacz wielu osób, które w tej tragedii straciły swoich Najbliższych – ojców, matki, mężów, żony, dzieci, braci i siostry. Jako matka, która w tym nieszczęściu straciła jedynego Syna, coraz bardziej czuję, że nasz rząd stara się o tej tragedii jak najszybciej zapomnieć.
Spotkanie z Waszą Świątobliwością jest dla mnie i pozostałych zbolałych rodzin ogromnym wsparciem, a jednocześnie nadzieją, że prawda o śmierci naszych Najbliższych zostanie wyjaśniona. Brak zaangażowania, jak dotychczas, instytucji międzynarodowych dodatkowo pogłębia nasz ból. Przekazując na ręce Jego Świątobliwości to, co dla nas jest najcenniejsze – ziemię z miejsca katastrofy wraz ze szczątkami samolotu – prosimy o modlitwę za naszych zmarłych oraz o błogosławieństwo dla nas, którzy walczymy o wyjaśnienie okoliczności ich śmierci”.
Zuzanna Kurtyka przedstawiła Benedyktowi XVI członków rodzin ofiar ze Smoleńska. – Papież był poruszony, gdy dowiedział się, że są bliskimi tych, którzy zginęli w katastrofie – powiedziała. – Ojciec Święty bardzo serdecznie i ze wzruszeniem uścisnął nam dłonie – dodała.
Spotkanie przedstawicieli rodzin z Benedyktem XVI poprzedziła Msza św., celebrowana przez o. Waldemara Gonczaruka CSsR przy grobie bł. Jana Pawła II.

"Niedziela" 47/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl