Wspominając pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.

Ks. Ireneusz Skubiś

Czerwiec tego roku przypomina niezwykłe wydarzenie, jakie miało miejsce 30 lat temu – w roku 1979 – pierwszą wizytę Jana Pawła II w Ojczyźnie. Zaraz po wyborze na stolicę Piotrową Ojciec Święty, przemawiając do Polaków, wyjawił: „Bardzo pragnę przybyć do Was...”. Te słowa są niejako symbolem czasu przygotowań do papieskiej wizyty w Ojczyźnie. My, Polacy, również bardzo czekaliśmy na naszego Papieża, chociaż na pozór nie było tego widać – nie docierało do nas wiele informacji ze świata, pilnie strzeżono także, by i o naszej rzeczywistości świat niewiele wiedział.
W 1979 r. nie było jeszcze „Niedzieli”. W duszpasterstwie akademickim w Częstochowie zaczęliśmy jednak w tamtym czasie, po wyborze kard. Wojtyły na papieża, wydawać tzw. samizdat (określenie wydawnictw drugiego obiegu), czyli wydawnictwo samodzielne, bez akceptacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, tzw. cenzury, i bez dokładniejszego ujawniania nadawcy, chociaż figurowało w nim moje nazwisko jako odpowiedzialnego. Był to cotygodniowy serwis pn. „Monitor Kościelny”, zawierający najważniejsze informacje z życia Kościoła oraz krótkie wypowiedzi Jana Pawła II, szczególnie te kierowane do Polaków podczas audiencji i okolicznościowych spotkań, a potem ważniejsze wyimki z papieskich dokumentów. Odczuwaliśmy ogromny brak kontaktu z Ojcem Świętym. Mogliśmy słuchać tylko jego wypowiedzi transmitowanych na falach Radia Watykańskiego – innych przekazów nie było. Z czasopism katolickich istniały tylko „Tygodnik Powszechny”, katowicki „Gość Niedzielny” i poznański „Przewodnik Katolicki”. Oczywiście, tygodniki te wydawane były w niewielkich nakładach i niewiele osób miało do nich dostęp. Dlatego właśnie w małej grupie osób powzięliśmy decyzję, że z nagrywanych przez nas audycji Radia Watykańskiego będziemy wybierać te informacje, które były wówczas dla nas najważniejsze, będziemy je przepisywać na maszynie, odbijać i dawać do rąk ludziom, którzy będą tego chcieli – czyli będą „Monitor” prenumerować. W ten sposób stworzyliśmy małą formę wydawniczą, którą rozprowadzaliśmy wśród wiernych, spragnionych wiadomości z życia Kościoła powszechnego, głównie wśród zakonów, klasztorów, parafii i księży, ale też wśród indywidualnych odbiorców – wysyłaliśmy „Monitor” pocztą. Był więc „Monitor Kościelny” w jakimś sensie zalążkiem późniejszej „Niedzieli” – gdy w 1981 r. dostaliśmy pozwolenie na jej reaktywowanie, mieliśmy już opanowane przygotowanie działu papieskiego. Wręczyliśmy później oprawiony na biało tom „Monitora” Ojcu Świętemu.
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem słów i osoby Papieża Polaka, chłonęliśmy każde zdanie, każdą jego myśl. Tak zrodziła się druga inicjatywa naszego środowiska – wydania najbardziej dla nas ważnych myśli papieskich w postaci niewielkiej, praktycznej książeczki pt. „Bardzo pragnę przybyć do Was”. Marzyłem, by wydać ją na 6 czerwca 1979 r., kiedy Ojciec Święty kończył swój pobyt w Częstochowie. Zgłosiłem maszynopis do cenzury i cenzor, zapewne pod wpływem tego, co działo się w tym czasie w kraju, nawet nie czytając, podstemplował wydawnictwo do druku. Niestety, ktoś spowodował zablokowanie przez władze partyjne wydania naszej książeczki. Publikacja ukazała się chyba dopiero po roku w Wydawnictwie Sióstr Loretanek w Warszawie w nakładzie 20 tys. egz. i momentalnie się rozeszła. Była swoistym ewenementem na ówczesnym rynku wydawniczym, wypowiedzi Papieża bowiem nie były znane powszechnie.
Dzisiaj sami prawie że z niedowierzaniem patrzymy na te czasy – a przecież to było zaledwie 30 lat temu. Żyjemy teraz w wolnym kraju, gdzie nikt nie broni nam już dostępu do wypowiedzi największego autorytetu Kościoła. Ukazało się tysiące albumów, tysiące tekstów Jana Pawła II, wyprodukowano o nim wiele filmów – bo Papież Polak zyskał sobie miano „Wielki”. Jan Paweł II – Papież tak znaczącego dla nas przełomu dziejowego jest przez nas wciąż, także po śmierci, bardzo kochany i pozostanie w naszych sercach i działaniach, w literaturze i sztuce. Jego osoba wciąż jest dla świata fenomenem i stanowi inspirację do tego, co najlepsze.
Zapraszam więc do konkretnych przygotowań do 30. rocznicy pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny. „Niedziela” wydała z tej okazji albumik o cudach doznanych za pośrednictwem Jana Pawła II. Ale każdy z nas niech uczci tę rocznicę na sposób dla siebie możliwy, a przede wszystkim niech uczci Jana Pawła II modlitwą, o którą zawsze tak bardzo prosił. Niech ta odrobinka dobra, jaka może wyzwolić się w tych dniach w każdym z nas, pomoże w budowaniu większego dobra na ziemi.

"Niedziela" 22/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl