„Idąc, nauczajcie wszystkie narody”

Ks. Ireneusz Skubiś

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2009 r. w Bazylice św. Pawła za Murami Ojciec Święty Benedykt XVI zakończył Rok św. Pawła. Jak wiemy, Kościół i wierni bardzo dobrze przyjęli inicjatywę Papieża, żeby św. Paweł z racji 2000. rocznicy narodzin stał się szczególnym patronem Kościoła i żeby wszyscy przypomnieli sobie tego wspaniałego Apostoła Narodów. Właściwie to on był pierwszym ewangelizatorem. Nie znał osobiście Chrystusa narodzonego w Betlejem, ale przez wizje, których mu udzielił, poznał Go, Jego nauczanie. To wszystko, co św. Paweł wiedział i czego uczył, co przekazywał w Listach, otrzymał od Pana Jezusa w sposób Boski. Chrystus dał Pawłowi widzenie i możność rozpoznania Jego doktryny. Z jednej strony – Jezus przyszedł na świat, by ewangelizować, żył i był z ludźmi, zachowywał się jak zwykły człowiek, został ukrzyżowany, umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał; dokonał wielkiej rzeczy, bo przed odejściem ustanowił Eucharystię, kapłaństwo. A z drugiej – przychodzi Paweł Apostoł, który głosi Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, Jemu całkowicie oddaje swoje życie, nie ma dla niego żadnej granicy, której by nie przekroczył. Wszystko czyni dla Niego, oddaje nawet życie. Św. Paweł głosi Chrystusa całemu ówczesnemu światu. Nie czyni niczego, co nie byłoby związane ze Zbawicielem świata. Dzięki temu czytamy teksty św. Pawła i dowiadujemy się wiele z doktryny chrześcijańskiej. Studiując jego nauczanie, otwierają się nam oczy na wiarę i jesteśmy niemal oszołomieni niezwykłą wiedzą Apostoła Narodów.
Rok św. Pawła przyczynił się do ożywienia nauczania chrześcijańskiego, do większego umiłowania Chrystusa, do mocniejszej ewangelizacji. Świat zaczął nabierać nowej dynamiki, a Kościół dostał nowe moce do głoszenia Chrystusa, aby wykorzystać wszystkie możliwości, które niesie świat XXI wieku. Nauczanie Pawłowe na pewno przyspieszyło ewangelizację. Nie boję się określenia „przyspieszona ewangelizacja”, bo myślę, że jest ona potrzebna. Ludzie powinni zauważyć, że nie wszyscy znają Chrystusa, że wiele narodów nie wie, kim On jest, szczególnie narody Azji. Dlatego dzisiaj św. Paweł ożywia nas, ożywia Kościół i przypomina o głoszeniu Jezusa całemu światu, żeby być Jego gorliwym wyznawcą. Misjonarze winni stać się żagwią w przybliżaniu osoby Jezusa Chrystusa. Chrystusa trzeba głosić nie tylko jako kogoś, kogo się zna, ale czynić to nade wszystko z miłością, żeby zaangażowanie było tak wielkie, by słuchający tego przepowiadania zechcieli je przyjąć z mocą, a w ich sercu by zagościł sam Chrystus. Dlatego św. Paweł jest ważnym Apostołem. Obecny czas wymaga od nas głoszenia Chrystusa, nie można o tym zapomnieć ani tego przeoczyć. Jesteśmy Jego wyznawcami i mamy czuć się odpowiedzialni. Pan Jezus powiedział: „Idąc, nauczajcie wszystkie narody...” (por. Mt 28, 19). A więc naszym zadaniem jest nauczanie narodów. Tak właśnie czynił św. Paweł – szedł do ludzi i głosił Chrystusa. My również musimy się w to włączać, wykorzystując najnowsze środki przekazu, które mamy do dyspozycji, żeby świat dowiedział się o Nim. Temu posłużyły albumowe wydawnictwa „Niedzieli” o św. Pawle, przedstawiające nauczanie Apostoła Narodów, oraz zdjęcia z miejsc, w których przebywał i nauczał. Publikacje te przyczyniają się do tego, że jeszcze bardziej przybliżamy się do czasu i miejsc, gdzie św. Paweł żył i pracował. W ten sposób możemy być bliżej Apostoła, bliżej Kościoła i bliżej siebie.

"Niedziela" 28/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl