Warszawa

Prof. Skarżyński nagrodzony papieskim medalem

Prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, został uhonorowany przez papieża Franciszka Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” (Dla Kościoła i Papieża). Medal, przyznany w dowód uznania oraz zaangażowania w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego, 18 października wręczył prof. Skarżyńskiemu kard. Kazimierz Nycz podczas uroczystości w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Prof. Henryk Skarżyński jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe (1992 r.), implanty pniowe (1998 r.), implanty ucha środkowego (2003 r.). W roku 2002 opracował i wdrożył po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko z tym schorzeniem. Metoda ta, uważana za polską specjalność, znana pod nazwą „metoda Skarżyńskiego”, została wdrożona w kilkudziesięciu ośrodkach na świecie. Dla jej potrzeb prof. Skarżyński opracował nowy typ bezpiecznej elektrody, którą stosuje się w implantach ślimakowych najnowszej generacji. W 2008 r. w Kajetanach z jego udziałem został zoperowany pierwszy w świecie pacjent, któremu wszczepiono obustronnie implanty do pnia mózgu. Działalność prof. Skarżyńskiego przyczyniła się do niezwykle dynamicznego rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie.

Wraz z zespołem prof. Skarżyński prowadzi pionierskie badania w dziedzinie epidemiologii i profilaktyki uszkodzeń słuchu, opracowując i wdrażając nowoczesne programy badań przesiewowych u dzieci w różnym wieku, programy badań epidemiologicznych i programy nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji uszkodzeń słuchu, głosu i mowy. Prof. Skarżyński jest autorem i współautorem ponad 2500 różnych materiałów naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 1800 prac zaprezentowanych podczas konferencji naukowych w Polsce i na świecie. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną dla studentów oraz lekarzy z kraju i z zagranicy. W 1998 r. został profesorem honorowym Brigham Young University Provo, USA. Dwukrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa: w roku 2011 Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a w roku 2012 – Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych w kraju i za granicą. Jednym z największych osiągnięć prof. Skarżyńskiego na rzecz rozwoju działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą w maju 2012 r.

"Niedziela" 48/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl