W 60. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau

Nigdy więcej!

Odgłosem wjeżdżającego na rampę pociągu rozpoczęły się centralne uroczystości 60. rocznicy wyzwolenia niemieckiego KL Auschwitz-Birkenau. W obchodach na terenie Brzezinki uczestniczyły delegacje rządowe ponad 40 państw świata. Przy pomniku Ofiar Faszyzmu Auschwitz-Birkenau zgromadziło się m.in. około tysiąca byłych więźniów z rodzinami, kombatantów i żołnierzy, którzy wyzwalali obóz. Specjalne przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II przekazał wysłannik papieski - kard. Jean-Marie Lustiger, arcybiskup Paryża, a w języku polskim odczytał je abp Józef Kowalczyk - nuncjusz apostolski w Polsce.

"Nie wolno nikomu przejść obojętnie wobec tragedii Szoah" - napisał Jan Paweł II w przesłaniu. Papież dodał, że dokonana tam próba wyniszczenia całego narodu żydowskiego kładzie się cieniem na świecie i jest zbrodnią, która na zawsze splamiła historię ludzkości. Celem obchodów rocznicowych winno być złożenie hołdu ofiarom, a zwłaszcza uświadomienie sobie, że miniony dramat powinien być dla współczesnych wezwaniem do odpowiedzialności za kształt naszej historii - stwierdził Ojciec Święty. "Oby nigdy więcej w żadnym zakątku ziemi nie powtórzyło się to, czego doświadczyli ludzie, których opłakujemy od sześćdziesięciu lat!" - zaapelował Papież.
Ojciec Święty podkreślił, że tragedia narodu żydowskiego powinna stać się przestrogą, że "nie można ulegać ideologiom, które usprawiedliwiają możliwość deptania godności człowieka odmiennością jego rasy, koloru skóry, języka czy religii". "Kieruję ten apel do wszystkich, a zwłaszcza do tych, którzy w imię religii uciekają się do przemocy i terroru" - napisał Papież.
Przypomniał też słowa, jakie wypowiedział podczas wizyty na terenie byłego obozu Auschwitz w 1979 r., kiedy to podkreślił, że dla Polaków doświadczenie Oświęcimia było kolejnym etapem ich walki o podstawowe prawa wśród narodów Europy. "Wypowiedzenie tej prawdy było wołaniem o dziejową sprawiedliwość dla narodu, który poniósł tyle ofiar dla uwolnienia naszego kontynentu od zgubnej ideologii nazistowskiej, a został zaprzedany w niewolę innej wyniszczającej ideologii - sowieckiego komunizmu" - napisał Jan Paweł II. Wyraził też wdzięczność Bogu, że - jak napisał - "dzięki wytrwałemu wysiłkowi moich rodaków Polska znalazła właściwe miejsce na mapie Europy".
Jan Paweł II zwrócił też uwagę, że w obozie w Auschwitz pośród "nieopisanego nagromadzenia zła objawiało się również heroiczne dobro", włącznie z okazywaniem przez więźniów miłości nie tylko wobec towarzyszy niedoli, ale też oprawców. "Wielu czyniło to z miłości do Boga i człowieka, inni - w imię najwyższych wartości duchowych. Dzięki postawie ich wszystkich potwierdziła się prawda, która tak często pojawia się w Biblii: choć człowiek jest zdolny do czynienia zła, nawet ogromnego zła, to zło nie będzie miało ostatniego słowa" - podkreślił w przesłaniu Ojciec Święty.

* * *

Centralne obchody 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz poprzedziło Forum "Let My People Live", w którym uczestniczyli intelektualiści, byli więźniowie KL Auschwitz-Birkenau, żołnierze biorący udział w wyzwoleniu obozu oraz przywódcy różnych państw i przedstawiciele młodzieży z całej Europy. Forum odbyło się w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Spotkanie zorganizowały Ministerstwo Kultury RP i Europejski Kongres Żydów we współpracy z Instytutem Yad Vashem oraz Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

R.

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl