Pamiętnik ks. Antoniego Marchewki

Książka "«Nadejdzie kiedyś dzień wolności». Wspomnienia" - ks. Antoniego Marchewki, trzeciego redaktora naczelnego "Niedzieli", w latach 1945-53 - wydana w serii Biblioteki "Niedzieli", trafiła już do księgarń. Wspomnienia ks. Marchewki obejmują okres dręczenia Kościoła zarówno ze strony nazizmu, jak i komunizmu. Redaktor "Niedzieli" opisuje metody i sposoby, jakimi posługiwały się władze komunistyczne PRL w walce z Kościołem, a zwłaszcza z prasą katolicką - w pamiętniku znajdują się wspomnienia z aresztowania ks. Marchewki i jego pobytu w więzieniu komunistycznym w latach 1947-48. Wspomnienia dotyczą również dziejów tygodnika katolickiego "Niedziela" po II wojnie światowej. Ksiądz Redaktor wspomina swoją współpracę przy powstawaniu powojennej "Niedzieli" z Zofią Kossak-Szczucką (Szatkowską), znaną katolicką pisarką. Szczegółowo opisuje starania o wznowienie "Niedzieli" w latach 1953-57, po jej zamknięciu przez władze PRL w marcu 1953 r. Pamiętnik ks. Marchewki zawiera również dokumenty, na które składają się pisma z prośbą o zezwolenie na wydawanie "Niedzieli", kierowane m.in. do Głównego Urzędu Kontroli Prasy w Warszawie, do Urzędu ds. Wyznań, do ówczesnego marszałka Sejmu, a także do I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki.
"Trudno nie nazwać tego Redaktora «Niedzieli» prawdziwym bohaterem i w chrześcijańskim tego słowa znaczeniu wyznawcą - zniósł bowiem wiele udręk i tortur dla Imienia Bożego, choć nie został zgładzony. Ks. Marchewka przecież został aresztowany tylko w tym celu, żeby nie mógł redagować katolickiego tygodnika, który miał ściśle chrześcijański i patriotyczny charakter" - napisał we wstępie do książki metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Zdaniem ks. inf. Ireneusza Skubisia, obecnego redaktora naczelnego "Niedzieli", pamiętnik ks. Marchewki jest ważnym świadectwem wielkiego kapłana i zapisem epoki, w której władze PRL tak zaciekle walczyły z prasą katolicką.
Ks. Antoni Marchewka żył w latach 1890-1973. W czasie okupacji hitlerowskiej angażował się w pomoc szczególnie zagrożonym, m.in. uratował żydowskiego chłopca Artura Dreifingera. W czasie prowadzenia przez niego "Niedzieli" nakład tygodnika wzrósł z 7 tys. do ok. 100 tys. egzemplarzy i pismo uzyskało zasięg ogólnopolski. Za działalność wydawniczą i szerzenie na łamach "Niedzieli" wartości chrześcijańskich i idei niepodległościowych ks. Marchewka został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w 1947 r. Przebywał w areszcie w Warszawie do czerwca 1948 r. Był pierwszym uwięzionym księdzem diecezji częstochowskiej przez władze PRL.
Ks. Marchewka zmarł w Częstochowie na osiem lat przed wznowieniem wydawania "Niedzieli" (1981 r.).

Książkę można zamówić pod adresem: Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 365-19-17, kolportaz@niedziela.pl.

"Niedziela" 28/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl