Reklama

Kościół

Bp Andrzej Przybylski: Jako cały Kościół poczujmy się odpowiedzialni za powołania

Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli i wszystkich ludzi wierzących do tego, byśmy szczególnie w tę niedzielę i przez cały ten tydzień znowu ożywili w sobie wielkie wołanie do Pana żniwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne – powiedział bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, z okazji Niedzieli Dobrego Pasterza, która przypada 30 kwietnia. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

[ TEMATY ]

bp Andrzej Przybylski

powołania

Karol Porwich/Niedziela

Bp Andrzej Przybylski

Bp Andrzej Przybylski

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Bp Przybylski przypomniał, że w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynamy szczególny czas modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, „mając świadomość tego, że wszyscy jesteśmy powołani”. „Dlatego nasza modlitwa o powołania dotyczy przede wszystkim rozeznawania drogi, woli Bożej, odwagi pójścia za tym powołaniem” – dodał.

Delegat KEP ds. Powołań przyznał, że w dzisiejszych czasach rozeznawanie i odpowiedź na powołanie jest szczególnie trudna, jeśli chodzi o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz do konsekracji świeckich. „Jako cały Kościół poczujmy się odpowiedzialni za te powołania, gdyż liczba powołań, to czy będziemy mieli kapłanów, siostry zakonne nie zależy tylko od seminariów, zakonów, zgromadzeń, ale jest odpowiedzialnością całego Kościoła, każdego chrześcijanina” – podkreślił.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

„Szczególnie w Niedzielę Dobrego Pasterza klęknijmy przed Najświętszym Sakramentem, adorując Jezusa, Jedynego i Wiecznego Kapłana, i zgodnie z Jego zaleceniem, módlmy się do Pana żniwa, a On pośle robotników” – zaznaczył bp Przybylski.

Podziel się cytatem

„Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli i wszystkich ludzi wierzących do tego, byśmy szczególnie w tę niedzielę i przez cały ten tydzień znowu ożywili w sobie wielkie wołanie do Pana żniwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne” – zachęcił. Zwrócił uwagę, że „ta modlitwa i to wołanie nie wynika tylko z malejącej liczby powołań, choć oczywiście te malejące liczby powołań do kapłaństwa i życia zakonnego jeszcze bardziej nas do tej modlitwy mobilizują, ale to jest stała intencja naszej modlitwy. Proszę więc, żeby tej intencji nie zabrakło w modlitwie wiernych podczas Eucharystii, kiedy będziemy modlić się na nabożeństwach majowych”.

Bp Przybylski zachęcił, aby wrócić do intensywnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne podczas każdego pierwszego czwartku miesiąca, dnia kapłańskiego, „w którym modlimy się o dojrzałość i świętość kapłanów, ale też o nowe powołania kapłańskie i zakonne”. Dodał, że „modlitwa jest jak deszcz łaski dla wzrostu ziaren powołań i jest źródłem pewnej kultury powołaniowej”.

Reklama

Zachęcił, aby w Tygodniu Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne nie zatrzymywać się tylko na modlitwie, ale przede wszystkim na świadomości tego, jak ważne jest tworzenie środowiska powołaniowego. „Środowiska, w którym życzliwie mówimy o kapłaństwie, w którym z wielką satysfakcją, wdzięcznością i poczuciem dobra myślimy też o zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich” – zaznaczył.

Bp Przybylski zwrócił uwagę, że powołanie to jest ziarno, stąd „seminarium” od słowa „semen” – ziarno, „to jest miejsce wychowania powołań, i każde ziarno, tak jak te ziarna na wiosnę, potrzebują dobrego środowiska”.

Podziel się cytatem

„Niech ten Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne będzie też wielką mobilizacją dla całego Kościoła w Polsce, by tworzyć dobrą kulturę powołaniową, by nasze kościoły, parafie, wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia były rzeczywiście środowiskiem bardzo przyjaznym do rozeznawania, towarzyszenia i wzrostu powołań” – zachęcił Delegat KEP ds. Powołań.

DANE LICZBOWE NA TEMAT POWOŁAŃ

Z okazji Tygodnia Modlitw o Powołania, do diecezji polskich, a przez nie do parafii i innych wspólnot trafiły materiały formacyjno-duszpasterskie w formie teczki zawierającej pięć specjalnych zeszytów oraz plakat. Główny temat tych materiałów nawiązuje do programu duszpasterskiego i nosi tytuł: Powołani w Kościele. W materiałach tych można znaleźć m.in. tekst konferencji na temat teologii powołań przygotowany przez ks. prof. Marka Tatara, Krajowego Duszpasterza Powołań oraz propozycję homilii, rozważań, konspekty na lekcje religii, konspekty spotkań i świadectw dla wspólnot i grup młodzieżowych.

Osobną wkładkę stanowi zeszyt przedstawiający aktualną statystykę powołań w poszczególnych diecezjach i zakonach. Nowość stanowi siedem filmów powołaniowych przygotowanych jako pomoc audiowizualna dla katechetów. Wstęp i propozycję homilii przygotował bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. Powołań. Inne teksty zostały przygotowane przez seminarzystów, siostry zakonne, młodych z duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza i osoby świeckie. Przygotowaniem całości i projektem plakatu zajęły się Siostry Apostolinki ze Skierniewic. Materiały zostały wydrukowane dzięki Wydawnictwu Diecezji Radomskiej Ave. Patronat nad przygotowaniem materiałów objęło Krajowe Centrum Powołaniowe i Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań działająca przy Konferencji Episkopatu Polski. Materiały w formie elektronicznej są dostępne na stronie:www.powolani.pl.

Reklama

Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Niedziela Dobrego Pasterza – 21 kwietnia 2024 roku

„Życie dać, aby je znów odzyskać” J 10,18

Pustoszejące seminaria duchowne i nowicjaty zakonne stawiają przed całym Kościołem wiele pytań dotyczących powołań. Z pewnością nie możemy tej sytuacji nie widzieć, przejść obok niej obojętnie i udawać, że sam Pan Bóg znajdzie na to jakieś rozwiązanie. Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, mobilizuje nas do działania, do tego, aby „prosić Pana żniwa” o nowych robotników i zapewnia nas, że jeśli będziemy prosić, to „pośle” ich na nasze współczesne pola ewangelizacji i uświęcania ludzi.

Troska o powołania nie wynika jednak tylko z kryzysu i z konieczności działania na rzecz zapełnienia pustoszejących miejsc formacji i zapewnienia pełnej posługi duszpasterskiej i duchowej w Kościele. Troska o powołania to stała i organiczna powinność całej wspólnoty Kościoła, wszystkich ludzi wierzących. A co jeszcze ważniejsze, wynika ona nie tylko z troski o funkcjonowanie Kościoła, ale z troski o szczęśliwe życie człowieka. W orędziu na tegoroczny dzień modlitw o powołania papież Franciszek przypomina, że „Boże powołanie nie jest zewnętrznie narzuconym obowiązkiem, np. w imię religijnego ideału, jest natomiast najpewniejszym sposobem, w jaki możemy umacniać pragnienie szczęścia, które w sobie nosimy”. Każdy człowiek, w tym szczególnie ludzie młodzi, zadają sobie pytania kim są, jaką drogę mają wybrać, jak mogą najlepiej wykorzystać swoje talenty i predyspozycje. Bez właściwych odpowiedzi na te pytanie można w życiu zgubić cel i robić coś, co nie daje szczęścia, akceptacji siebie, pokoju, miłości i pewności, że idzie się bezpieczną drogą zaplanowaną dla nas przez Dobrego Boga. Modlitwa o powołania i duszpasterstwo powołań nie są więc formą rekrutacji kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ale niesieniem pomocy i towarzyszeniem w procesie odkrywania i podjęcia decyzji o pójściu za jego głosem. Jest to więc posługa wobec każdego człowieka, bo każdy człowiek jest do czegoś powołany. Nie ma ludzi nie powołanych, każdy z nas ma jakieś powołanie, mimo, że są one bardzo indywidualne i wielorakie.

Reklama

Tajemnica powołania dotyczy więc samego sedna życia, a nie tylko jakiegoś zajęcia, zawodu czy zainteresowania. Ludzie powołani to ci, którzy dają całych siebie, a nie tylko część swojego życia. Potrzebujemy w tym pomocy innych, bo żeby pójść za powołaniem, to jak mówi dziś do nas Dobry Pasterz, „życie trzeba dać, żeby je znów odzyskać”. Właśnie w tym jest pewnie cała trudność rozeznania i decyzji w zakresie powołań. Trzeba zgodzić się najpierw dać swoje życie, żeby dopiero potem odzyskać je w jeszcze większej obfitości i spełnieniu.

Duszpasterska i duchowa troska o powołania skupia się więc najpierw na modlitwie o powołania w ogóle, a dopiero potem, o takie czy inne drogi powołania. Papież Franciszek we wspomnianym orędziu, dzieli się z nami ciekawą kolejnością myślenia o powołaniach. Dziękując Bogu za tych, którzy wiernie i poprzez codzienną pracę przyjmują powołanie angażujące całe ich życie, Ojciec Święty wymienia najpierw matki i ojców, następnie tych, którzy poprzez swoją pracę i oddanie siebie dla dobra wspólnego budują sprawiedliwy i pełen pokoju świat, a dopiero później wskazuje na powołania do życia konsekrowanego i kapłańskiego. Te ostatnie potrzebują bowiem do swojego wzrostu dobrych rodzin i właściwego środowiska. To Bóg powołuje, ale każde powołanie jest jak ziarno, które do swojego wzrostu potrzebuje dobrej ziemi. Nie od nas zależą powołania, ale od nas zależy, jakie środowisko dla wzrostu tych powołań stworzymy w naszych rodzinach, we wspólnotach kościelnych, w naszej Ojczyźnie, w życiu społecznym, w tym szczególnie w środowisku medialnym.

Reklama

W Kościele w Polsce Niedziela Dobrego Pasterza to początek całego tygodnia wielkiej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego. Chciałbym najpierw bardzo podziękować wielkiej liczbie ludzi i całym wspólnotom, które systematycznie, często codziennie, proszą Pana żniwa o nowych kapłanów, ojców i braci zakonnych, siostry zakonne, misjonarzy i osoby żyjące konsekracją w świecie, a także wspierają swoją modlitwą już powołanych. Rodziców osób powołanych i wszystkich wspierających powołania serdecznie zapraszam na pielgrzymkę na Jasną Górę, w dniu 11 maja 2024 roku.

Dziękuję wszystkim duszpasterzom powołań, referentom i referentkom powołaniowym ze zgromadzeń zakonnych i diecezji. Cieszę się, że w wielu polskich diecezjach powstają ośrodki zajmujące się powołaniami, gdzie kapłani, osoby konsekrowane i świeccy razem budują środowisko modlitwy i wsparcia dla rozeznających powołanie.

W imieniu wszystkich już realizujących powołania kapłańskie i zakonne, chcę też przeprosić, za to, że niekiedy nasze świadectwo życia oddanego Panu Bogu nie było dość przekonywujące, a czasem było nawet gorszące, co z pewnością nie dało wielu młodym i ich rodzicom poczucia bezpieczeństwa i zapewnienia o autentycznym szczęściu, jakie można przeżyć oddając życie Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Tym bardziej dziękuję za piękne, często ciche, ale radosne świadectwo wielu sióstr zakonnych, braci zakonnych i kapłanów. Pośród hałasu, jaki czasem wydają chore drzewa, rośnie cicho w Kościele zdrowy las kapłanów i osób konsekrowanych, wiernie i z miłością realizujących swoje powołania.

Reklama

Zapraszam wszystkich do wielkiej modlitwy o powołania, w tym szczególnie o powołania kapłańskie, do życia konsekrowanego i misyjnego. Niech ten tydzień modlitw, który rozpoczynamy w Niedzielę Dobrego Pasterza, będzie jedynie zaproszeniem do takiej modlitwy przez cały rok, zwłaszcza ten, który jest czasem modlitwy przed Jubileuszem Roku Świętego.

Z wdzięcznością i modlitwą

+ Andrzej Przybylski

Delegat KEP ds. Powołań

Częstochowa, 21 kwietnia 2024

2024-04-17 12:48

Ocena: +5 -2

Reklama

Wybrane dla Ciebie

20 neoprezbiterów w Seulu - „wiosna powołań” w Korei Południowej

[ TEMATY ]

powołanie

Korea Płd.

neoprezbiterzy

powołania

Adobe Stock

Podczas gdy w Europie od wielu lat trwa kryzys powołań, Azja cieszy się wzrostem liczby nowych księży, którzy często wysyłani są na misje lub dalszą formację za granicę, aby odbyć studia specjalistyczne z dziedziny teologii, filozofii, historii Kościoła czy edukacji.

5 lutego w stolicy Korei Południowej kard. Andrea Yom Soo-jung wyświęcił 20 diakonów na prezbiterów.

CZYTAJ DALEJ

Zgorszenie w Warszawie. Tęczowe "nabożeństwo" z udziałem katolickego księdza

2024-05-20 11:25

[ TEMATY ]

homoseksualizm

Fot. You Tube / Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

W warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej „pobłogosławiono” 10 par LGBT+. W wydarzeniu, oprócz duchownych ewangelickich (w tym ewangelicko-augsburskiej pastor Haliny Radacz) uczestniczył… katolicki kapłan, ks. dr hab. Adam Świerżyński, były prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego, profesor UKSW. W parafii ewangelicko-reformowanej „nabożeństwo” odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOBIT). Na ołtarzu leżała tęczowa flaga, było kazanie, czytania, pieśni. Oprócz warszawskiego kościoła kalwińskiego, organizatorem była… Fundacja Wiara i Tęcza - ta sama, która chciała „edukować” Kościół na Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Mamy więc do czynienia z pewnym zawłaszczaniem przestrzeni sacrum i znaczną nadinterpretacją „Fiducia supplicans” - co podaje portal wpolityce.pl.

Śpiewaliśmy pieśni, czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego. Halina Radacz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wygłosiła kazanie. Był z nami również ks. Adam Świeżyński z Kościoła Rzymskokatolickiego - przekazał pastor Michał Jabłoński z warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: wakacje z historią!

2024-05-22 15:00

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Archiwum IPN w Łodzi

Szukasz niezapomnianych wakacji dla swojego dziecka? Proponujemy obóz historyczny w Bieszczadach dla dzieci w wieku 11-14 lat!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję