Reklama

Niedziela Łódzka

Dzieło wspólnoty w Łaskowicach

Niedziela łódzka 48/2012, str. 6-7

[ TEMATY ]

Kościół

Łódź

Ks. Mariusz Wojturski

Przedstawiciele parafian dziękują bp. Adamowi Lepie za przewodniczenie uroczystości jubileuszowej

Przedstawiciele parafian dziękują bp. Adamowi Lepie za przewodniczenie uroczystości jubileuszowej

Łaskowice, od stycznia 1988 r. jedna z ulic Łodzi, to dawna wieś o głębokich tradycjach chrześcijańskich, licząca ponad 700 lat. Nazwa Łaskowice wymieniana jest już w XIV wieku w dokumencie erekcyjnym parafii św. Mateusza w Pabianicach wydanym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Dobrogosta z Nowego Dworu. Ponieważ Łaskowice były filią parafii św. Mateusza w Pabianicach, a do kościoła parafialnego było dość daleko, w początkach lat 80. ks. prał. Stanisław Świerczek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pabianicach zainicjował starania na rzecz budowy kościoła filialnego. 25 października 1987 r. ówczesny ordynariusz łódzki bp Władysław Ziółek dokonał poświęcenia nowo wybudowanej świątyni - kościoła filialnego, obecnie kościoła parafialnego pw. Zesłania Ducha Świętego.

W bieżącym roku mija 25 lat od tego wydarzenia. W związku z tym w ostatnią sobotę października łaskowicka wspólnota obchodziła uroczystą celebrację jubileuszu. Na Eucharystię dziękczynną, której przewodniczył bp Adam Lepa, przybyli liczni zaproszeni goście: kapłani związani kiedyś z budową świątyni - ks. prał. Jan Szuba z Pabianic i ks. kan. Stanisław Mendel z Łaznowa, kapłani z dekanatu Łódź-Ruda, proboszczowie parafii sąsiadujących z Łaskowicami i kapłani z parafią zaprzyjaźnieni. Mimo szczególnie niesprzyjającej pogody, w uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy parafii i goście. W bieżącym roku wspominamy 25. rocznicę wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Łodzi. Dla uczczenia tego wydarzenia wspólnota parafialna ufundowała pamiątkową tablicę znajdującą się na frontonie kościoła, o której poświęcenie w czasie uroczystości został poproszony Ksiądz Biskup.

KS. MARIUSZ WOJTURSKI: - Jako autorka projektu technicznego i kierownik budowy kościoła w Łaskowicach pamięta Pani kolejne etapy jego wznoszenia. Proszę przybliżyć historię świątyni, a także osoby, które przyczyniły się do jej powstania.

Reklama

LUCYNA ŚMIECHOWICZ: - Ponieważ do kościoła parafialnego pw. św. Mateusza w Pabianicach było ok. 8 km z Łaskowic, spełnianie praktyk religijnych przez mieszkańców było znacznie utrudnione. Marzeniem ich było, aby kiedyś w Łaskowicach mógł powstać dom Boży. Wychodząc naprzeciw pragnieniom ludzi, ówczesny proboszcz parafii św. Mateusza w Pabianicach, ks. prał. Stanisław Świerczek, zainicjował starania na rzecz budowy kościoła w Łaskowicach. Ordynariusz diecezji łódzkiej bp Władysław Ziółek z wielką życzliwością odniósł się do tej inicjatywy. W początkach 1984 r. zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Kościoła. Widoczne było ogromne zaangażowanie społeczności lokalnej. Wkrótce znaleźli się ofiarodawcy placu pod budowę kościoła. Byli nimi: Helena i Kazimierz Ścibor, Helena i Bronisław Przewies oraz Marianna i Tadeusz Filipczak. Budowę wspierali finansowo zarówno mieszkańcy Łaskowic, jak również wierni z Chocianowic, Gorzewa, Rypułtowic, Woli Zaradzyńskiej i innych miejscowości. Znaczącej pomocy finansowej udzielili kapłani: ks. prał. Stanisław Świerczek i ks. prał. Lucjan Jaroszka. W maju 1984 r. warszawski architekt mgr inż. Jerzy Stanisławski opracował projekt koncepcyjny kościoła. 29 stycznia 1985 r. Urząd Gminy w Pabianicach udzielił pozwolenia na budowę. 4 maja 1985 r. ks. prał. Stanisław Świerczek poświęcił plac pod budowę kościoła i rozpoczęto wykonywanie wykopów fundamentowych. Głównym niestrudzonym organizatorem budowy był ks. prał. Stanisław Świerczek, którego wspierali członkowie Społecznego Komitetu Budowy. Wielki bezinteresowny wkład w budowę wnieśli mieszkańcy Łaskowic i Chocianowic. To dzięki ich zapałowi, ofiarności, zaangażowaniu i zgodzie, wiele prac wykonano systemem gospodarczym. W lipcu 1985 r. ukończono fundamenty pod budowę kościoła, a w listopadzie prace budowlane części katechetycznej. 13 czerwca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. na łódzkim lotnisku Lublinek poświęcił kamień węgielny, który wmurowano w lipcu tegoż roku. Pomimo rozlicznych trudności związanych z pozyskiwaniem materiałów budowlanych i odpowiedniego sprzętu, udało się ukończyć budowę kościoła w stanie surowym w połowie października 1987 r. 25 października 1987 r. bp Władysław Ziółek dokonał poświęcenia naszej świątyni. Od momentu poświęcenia kościoła niedzielne i świąteczne Eucharystie oraz nabożeństwa sprawowane były w Łaskowicach, a katechezę odbywającą się dotychczas w prywatnych domach przeniesiono do sali katechetycznej przy kościele.
22 maja 1988 r. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego bp Władysław Ziółek poświęcił ofiarowane przez siebie tabernakulum oraz drewniany ołtarz i ambonkę wykonane przez miejscowego stolarza Karola Kołacza. W roku 1989 ks. inf. Stanisław Świerczek zakończył posługę proboszcza parafii św. Mateusza w Pabianicach i przekazał ją następcy ks. prał. Janowi Szubie, który wzorem swego poprzednika troszczył się o łaskowicki kościół. Dzięki jego staraniom w 1991 r. na kościele zamontowano wieżę, w 1994 r. wybudowano dzwonnicę a w 1997 r. na placu przed kościołem stanął krzyż upamiętniający 10-lecie poświęcenia kościoła.
W roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa - 1 września 2000 r. metropolita łódzki abp Władysław Ziółek erygował parafię pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi-Łaskowicach. Jej proboszczem ustanowił ks. Andrzeja Chmieleckiego, który tworzył zręby parafii.

- Czy ustanowienie parafii i wybudowanie świątyni zaktywizowało mieszkańców Łaskowic?

- Parafia w Łaskowicach to niewielka wspólnota licząca ok. 440 osób. Należą do niej: ul. Łaskowice, część ul. Sanitariuszek, część ul. Biwakowej i ul. Ikara. Z chwilą powstania parafii życie religijne w Łaskowicach ożywiło się. Ksiądz Proboszcz i zaangażowani parafianie przygotowali świątynię do konsekracji. 15 czerwca 2003 r. abp Władysław Ziółek konsekrował kościół. Poświęcił ołtarz i ambonkę marmurową oraz tablicę pamiątkową znajdującą się na frontowej ścianie kościoła. 26 sierpnia 2007 r. Pasterz Kościoła łódzkiego ustanowił proboszczem parafii w Łaskowicach ks. Tomasza Falaka, który podjął troskę o Dom Boży i nauczanie w duchu Ewangelii.
Od sierpnia 2011 r. proboszczem parafii zostaje ustanowiony przez abp. Władysława Ziółka ks. Mariusz Wojturski, redaktor prowadzący łódzką edycję tygodnika „Niedziela”. Wzniesiony z potrzeby serca kościół przy ul. Łaskowice 66 już kolejny rok jest miejscem wspólnych zgromadzeń eucharystycznych. Centralne miejsce prezbiterium to marmurowy ołtarz i ambonka, które podobnie jak chrzcielnica zostały wykonane przez Jana Tomaszewskiego według mojego projektu. Ścianę ołtarzową w prezbiterium zdobi tryptyk przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego. W nawach bocznych znajdują się ołtarze Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z obrazami tytularnymi autorstwa Bogdana Berga. Wystrój świątyni dopełniają stacje drogi krzyżowej, które są darem Stanisławy Duraj oraz witraże przedstawiające dwunastu apostołów. Obrazy w prezbiterium oraz witraże wykonała Małgorzata Niewiadomska-Gralak.

- Jakie obecnie formy duszpasterstwa kształtują religijne oblicze łaskowickiej wspólnoty parafialnej?

- W życiu religijnym i duchowym parafii istotną role spełniają wspólnoty parafialne: dwa koła różańcowe, Wieczernik Modlitw za Kapłanów, Bielanki, asysta i służba liturgiczna ołtarza. Z wielką życzliwością i we współpracy z parafią pozostają miejscowe organizacje: łaskowicka Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Osiedla „Nad Nerem” oraz Koło Gospodyń. Dziś, po 25 latach od momentu poświęcenia świątyni, za te wszystkie duchowe i materialne owoce, które zrodziły się w naszej wspólnocie, wyrażamy ogromną wdzięczność: Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz tym, których ofiarność i wysiłek przyczyniły się do ich powstania. Zmarłym wypraszamy życie wieczne a żywym okazujemy wdzięczność i szacunek.

2012-11-23 13:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W Łodzi pożegnano ś.p. ks. prał. Zdzisława Banula

We wstępie do liturgii metropolita łódzki przypominając krótko wydarzenia z życia Zmarłego powiedział między innymi – ksiądz prałat urodził się do kapłaństwa z oazy! Kiedy przeglądałem jego teczkę personalną – kilka razy natrafiłem na takie stwierdzenie - został oddelegowany przez parafię do uczestnictwa w rekolekcjach oazowych do Krościenka. Przeszedł przez trzy stopnie Oazy Nowego Życia. Ta Oaza potem cały czas w nim żyła, a kiedy podgiął studia na KUL-u to przygotowywał pracę o Domowym Kościele w parafii. Mamy więc życie księdza, które się urodziło z wielkiego daru Boga dla Kościoła w Polsce jakim był, jest i daj Boże będzie – Ruch Światło-Życie. Dziękujemy Bogu za to życie i czas oddany diecezji. – mówił ksiądz arcybiskup.

Homilię - która była wspomnieniem Zmarłego – wygłosił ks. kan. Andrzej Blewiński proboszcz parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, wieloletni kolega i spowiednik ks. Banula. – Wiele razy rozmawialiśmy na temat naszej posługi duszpasterskiej – bo dobro wiernych było najważniejsze. Na wszystkich frontach swojej działalności nie chciałeś zwieść swojego Mistrza. Kiedy sprawowałeś funkcję ekonoma Archidiecezji Łódzkiej czyniłeś to z wielkim oddaniem i pozostawiłeś po sobie ogrom wysiłku i dzieła, które służą dobru diecezji. – podkreślił kaznodzieja.

CZYTAJ DALEJ

Czy szanuję dzień święty jako szczególny dzień budowania relacji z Bogiem?

2023-01-07 14:59

[ TEMATY ]

homilia

rozważania

Karol Porwich/Niedziela

Rozważania do Ewangelii Mk 6, 30-34.

Sobota, 4 lutego 2023

CZYTAJ DALEJ

Franciszek do katolików Sudanu Pd.: nadawajcie swej ojczyźnie smak Ewangelii

2023-02-05 11:58

[ TEMATY ]

Franciszek w Kongo i Sudanie

PAP/EPA/CIRO FUSCO

„Życzę wam, abyście byli solą, która rozprzestrzenia się i rozpuszcza z hojnością, aby nadać Sudanowi Południowemu braterski smak Ewangelii; abyście byli świetlistymi wspólnotami chrześcijańskimi, które, jak miasta wzniesione wysoko, rzucą światło dobra na wszystkich i pokażą, że piękne i możliwe jest życie bezinteresowne, posiadanie nadziei, wspólne budowanie pojednanej przyszłości” – powiedział papież podczas Mszy św. sprawowanej na terenie Mauzoleum Johna Garanga w stolicy Sudanu Południowego, Dżubie.

Słowa z drugiego czytania, które apostoł Paweł skierował do wspólnoty w Koryncie, chciałbym dziś uczynić swoimi i powtórzyć je przed wami: „przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 1-2). Tak, trwoga Pawła jest również moją, będąc tutaj z wami w imię Jezusa Chrystusa, Boga miłości, Boga, który wprowadził pokój przez swój krzyż; Jezusa, Boga ukrzyżowanego za nas wszystkich; Jezusa, ukrzyżowanego w tych, którzy cierpią; Jezusa, ukrzyżowanego w życiu tak wielu z was, w życiu tak wielu ludzi w tym kraju; Jezusa Zmartwychwstałego, zwycięzcy nad złem i śmiercią. Przychodzę do was, aby Go głosić, aby was w Nim utwierdzić, ponieważ głoszenie Chrystusa jest głoszeniem nadziei: On bowiem zna udręki i oczekiwania, które nosicie w swoich sercach, radości i trudy, które naznaczają wasze życie, ciemności, które was gnębią i wiarę, którą jak wieczorną pieśń wznosicie do nieba. Jezus zna was i kocha; jeśli trwamy w Nim, nie musimy się lękać, bo i dla nas każdy krzyż przemieni się w zmartwychwstanie, każdy smutek w nadzieję, każdy lament w taniec.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję