Reklama

Polska

Jubileusz 300-lecia Metropolitalnego Seminarium w Lublinie

Kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, nuncjusz apostolski abp Celesitino Migliore, liczni biskupi, przedstawiciele władz i uczelni lubelskich oraz wychowankowie seminarium z wielu krajów świata, uczestniczyli w centralnych obchodach 300-lecia Metropolitarnego Seminarium Duchownego, jakie odbyły się 24 i 25 października w Lublinie.

[ TEMATY ]

Lublin

Archiwum

Msza z prefektem Kongregacji

Mszy świętej rozpoczynającej obchody jubileuszowe w seminaryjnym kościele przewodniczył 24 października kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a homilię głosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Gość z Watykanu pozdrowił wszystkich zgromadzonych i podziękował za zaproszenie na jubileuszowe obchody. "300 lat to długi okres historii wypełniony formowaniem bardzo wielu pokoleń kapłańskich. Przychodzący tu przez wieki młodzi ludzie odczytywali swoje powołanie i przygotowywali się do jak najpiękniejszej służby Bogu i ludziom" – mówił.. Życzył też wszystkim współczesnym seminarzystom i ich opiekunom wielu Bożych łask w odpowiadaniu na Boże plany.

W homilii abp Stanisław Budzik zaznaczył, że składamy Bogu ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za to, że z murów tego seminarium już od trzech setek lat wychodzą w świat mężni głosiciele Bożego Słowa, gorliwi szafarze świętych sakramentów, troskliwi pasterze Ludu Bożego najpierw diecezji krakowskiej, a później lubelskiej, a także pracujący w innych regionach Polski i na wszystkich kontynentach w wielu krajach świata. Wspomniał też wizytę w tym samym miejscu przed 26 laty ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Josepha Ratzingera.

Dziękczynienie za doznane łaski

Drugi dzień obchodów 300-lecia Seminarium, w sobotę 25 października otworzyła uroczysta adoracja w kościele seminaryjnym. Biskupi, kapłani, alumni i honorowi goście, przez pół godziny na kolanach przed Najświętszym Sakramentem dziękowali za łaski doznawane przez wspólnotę lubelskiego seminarium od trzech wieków i prosili o opiekę w przyszłości.

Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore dokonał poświęcenia jubileuszowej tablicy pamiątkowej. W chwilę później w auli seminaryjnej wybrzmiało uroczyste „Gaude Mater Poloniae” i odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015 z immatrykulacją kleryków I roku. Rektor seminarium, ks. dr Marek Słomka, przypomniał historię seminarium sięgając do wspomnień jego absolwentów oraz przybliżył trwające już od stycznia różnorodne elementy obchodów jubileuszu

Reklama

Metropolita lubelski wręczył osobom szczególnie zasłużonym dla seminarium odznaczenia „Lumen mundi” zapoczątkowane przez abp. Józefa Życińskiego. Odebrali je s. dr Mirosława Grunt, przełożona generalna sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, które niemal od stu lat pracują w seminarium, ks. kan. Gian Paolo Giovanatsi z Włoch oraz ks. Gottfried Fellner z Augsburga, obaj od lat pomagający lubelskiemu seminarium zza granicy.

Wykład inauguracyjny pt. „Wartości europejskie w kontekście wyzwań nowej ewangelizacji” wygłosił abp Zbigniew Stankiewicz z Rygi. Będący absolwentem lubelskiego seminarium hierarcha z Łotwy, który w 2011 r. otrzymał tytuł „Europejczyka roku na Łotwie” mówił o podstawowych wartościach europejskich, czerpiących swe źródło z tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wśród podstawowych wartości Europy opartych o wiarę i Pismo Święte wskazał na godność człowieka, która w żadnym innym kręgu kulturowym nie została tak doceniona. Następnie na prawo do życia, wreszcie prawo do wolności (w tym do wolności religijnej) oraz na prawo do wyborów moralnych. – Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest wolny w swoich wyborach. Jesteśmy istotami moralnymi, które potrafią odróżnić dobro od zła oraz ponosić za to odpowiedzialność. Te wszystkie wartości – jego zdaniem - stanęły u podstaw praw człowieka, które później nabrały charakteru uniwersalnego.

Podkreślił, że w kulturze europejskiej silnie zakorzeniło się prawo do równości, czerpiące swą inspirację z listów św. Pawła i wreszcie braterstwo. – Musisz pomagać biednemu, temu który jest w potrzebie. To pochodzi z Ewangelii. Trzeba mieć tę wrażliwość. Musimy wzajemnie się wspierać – zaznaczał arcybiskup. Jako ostatnią, charakterystyczną dla Europy wartość metropolita Rygi podał szacunek do przyrody.

Reklama

Jednocześnie zwrócił uwagę, iż wymienione wartości europejskie bywają współcześnie zniekształcane i odrywane od swoich pierwotnych znaczeń. Wyjaśnił, że prawom człowieka nadaje się dziś nową, znacznie bardziej indywidualną interpretację oderwaną od pojęcia dobra wspólnego i prawa naturalnego. Jako przykład wskazał wolność, która – jak powiedział - staje się anarchią, samowolą niszczącą naturę człowieka.

Podczas jubileuszowej inauguracji nowego roku akademickiego głos zabrał także ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL. Przypomniał, że w momencie utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie miał on swojej siedziby i korzystał wówczas z gościnności diecezji lubelskiej u wybitnego biskupa Mariana Fulmana. Przez cztery lata lubelskie seminarium to była siedziba KUL. Tutaj wszyscy studenci odbierali swoje wykształcenie –przypomniał ks. prof. Dębiński

- Trzysta lat seminarium duchownego, za dwa lata siedemset lat istnienia naszego miasta, za trzy lata stulecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . Wchodzimy zatem w okres wspaniałych jubileuszy. A jubileusze to okazja do wdzięczności, a z drugiej strony do podkreślania osiągnięć i życzeń na przyszłość – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Na zakończenie przemówił abp Stanisław Budzik. – Gdyby nie było seminarium to pewnie nie byłoby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a potem nie powstałby Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Lublin nie byłby tym, czym jest dzisiaj – zauważył metropolita lubelski. – Mówiłem papieżowi Franciszkowi o uniwersalnym wymiarze naszego seminarium. Wychowankowie tego seminarium pracują we wszystkich zakątkach świata, od Argentyny aż po Papuę Nową Gwineę. – zaznaczył. Odczytał też list od abp Światosława Szewczuka, w którym zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dziękował za to, że od ponad 60 lat, kiedy Kościół greckokatolicki został przez sowietów zlikwidowany, tutaj mogą przygotowywać się do kapłaństwa w swym obrządku grekokatolicy, zarówno z Polski jak i Ukrainy.

Reklama

Abp Migliore: dobroć to klucz do świata, który „nie potrzebuje” księży

W sobotni wieczór uroczystą Mszą świętą w lubelskiej archikatedrze pod przewodnictwem abp Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, wierni wyrazili wdzięczność za 300-lecie Metropolitalnego Seminarium Duchownego. - Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, radośnie śpiewamy hymn i sławimy dobrego Boga. Czyni to Kościół w Lublinie i na ziemi lubelskiej razem z Ojcem Świętym Franciszkiem, który przez specjalny list łączy się z nami z okazji tej pięknej rocznicy– rozpoczął abp Stanisław Budzik.

Papież Franciszek w okolicznościowym liście dziękował Bogu za 300 lat istnienia Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lubelskiej, za jego łaskę i światło Ducha Świętego, którymi wspiera wysiłki moderatorów, profesorów i samych kleryków na drodze przygotowania do kapłaństwa. -Zawierzam Opatrzności teraźniejszość i przyszłość i z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa – czytamy w liście.

Nuncjusz w swym kazaniu skupił się na istocie misji kapłanów diecezjalnych w dzisiejszym świecie. - Może czasem wy seminarzyści zadajecie sobie pytanie po co być księdzem skoro świat później będzie mnie ignorował? Zaznaczył, iż zadaniem każdego księdza jest świadczenie o dobroci, jaką Jezus przyniósł na świat. -Kapłan w dzisiejszych czasach może być tym, który przynosi na świat zbudowany na egoizmie nowe przykazanie Jezusa. Tym, który przynosi dobroć tak, jak jest ona rozumiana przez Jezusa - dodał.

Reklama

Zauważył też iż wielkim problemem naszych czasów jest Słowo, które nie wzbudza zainteresowania, pozostawia słuchaczy nieczułymi na przekazywane treści, a czasami wręcz wywołuje niechęć. – Dlatego ewangelista Jan wskazuje: jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Inaczej mówiąc jeśli będziemy klerykami, a później kapłanami, którzy prawdziwie naśladują Jezusa, żyją każdym słowem, które Jezus nam zostawił i będziemy promieniować dobrem, wówczas ten świat a przynajmniej jego cześć pójdzie za nami - podkreślał.

Zatem „gruntowna przemiana duchowa i moralna Kościoła może się dokonać przez radykalną zmianę stylu życia jego pasterzy: biskupów i kapłanów” – wskazał nuncjusz. Zaznaczył też, iż erygowanie seminariów duchownych było kołem zamachowym reformy Kościoła. Odczuwano potrzebę kapłanów, którzy byliby nie tylko szafarzami sakramentów, ale również świadkami Ewangelii, gotowymi do pomagania przez 24 godziny na dobę w duchowym i materialnym wzroście wiernych. To wymagało nowych metod, programu i treści formacji. - O reformie Kościoła znowu mówi się często w ostatnich dniach. Znowu okoliczności się zmieniły, ale racja i cel reformy pozostają takie same. Każda prawdziwa reforma Kościoła Chrystusowego, jak powiedział papież Franciszek, rozpoczyna się od obecności Chrystusa, której nigdy nie brakuje, ale także od obecności pasterzy-kapłanów i biskupów, którzy są wezwani, by stale przebywać z wiernymi.

Uroczystościom towarzyszyło wykonanie Mszy Koronacyjnej Mozarta. -To artystyczne wydarzenie będzie nam pomocą, aby lepiej wkraczać w Misterium i dać się porwać Stwórczej i Zbawczej mocy Eucharystii – podkreślał abp Migliore.

Najlepsze co Polska ma na eksport, to kapłani

Obchody jubileuszu zwieńczyła niedzielna Eucharystia 26 października, której przewodniczył bp Jan Sobiło, pasterz diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. Bp Sobiło zaznaczył, że jego diecezja obejmuje terytorium równe 2/3 wielkości Polski i jest zamieszkiwana przez 20 milionów ludzi. W 1991 r. nie było tam ani jednego kapłana, zaś on sam, gdy przyjechał w 1993 r. do Zaporoża nie było tam ani jednego kościoła. Mieszkał na 8. piętrze u jednej z rodzin. - Dziś funkcjonujemy dzięki duszpasterstwu w Polsce – wyznał, przypominając słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego o tym, iż "najlepsze co Polska ma na eksport to kapłani".

Biskup, który sam jest absolwentem lubelskiego seminarium, złożył też na ręce księdza rektora Marka Słomki, podziękowania od kapłanów. – Dziękuję, że możemy służyć, że zostaliśmy nauczeni jak się pochylić nad potrzebującym człowiekiem, jak zrozumieć ludzi innej kultury, innego języka. To wszystko dokonywało się tutaj, w tym miejscu - mówił z wdzięcznością bp Sobiło.

2014-10-26 18:29

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Przedszkolaki uczciły jubileusz chrztu Polski

[ TEMATY ]

Lublin

Chrzest Polski

Maja Grohman, rzecznik prasowy Wójta Gminy Lubin

Chrzest Mieszka jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest. Bo decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków. To właśnie miał na myśli Święty Jan Paweł II, kiedy mówił, że nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Te słowa to fragment orędzia do narodu Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, które zostało wygłoszone podczas Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. Przytaczam ten fragment, by posługując się autorytetem Głowy Państwa uświadomić sobie i wszystkim jak wielkie wydarzenia przyszło nam celebrować i przeżywać. Rok 2016 to rok jubileuszu 1050-lecia chrztu Mieszka I, a tym samym naszej Ojczyzny.

Z racji Jubileuszu odbywa się w Polsce wiele różnych inicjatyw, by upamiętnić to wydarzenie. Są to obchody kościelne, państwowe, ale nie brakuje tych mniejszych – lokalnych. Jedno z nich miało miejsce w czwartek 14 kwietnia w lubińskim oddziale Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce. Na zaproszenie pani dyrektor Katarzyny Foryś miałem przyjemność wziąć udział w pięknym przedstawieniu przygotowanym przez wychowawców i dzieci tej placówki. W krótkim występie, przeplatanym piosenkami, przypomniano nam moment przybycia do Polski Dobrawy, przyszłej żony księcia Mieszka I, która zaszczepiła wiarę w swoim mężu, a tym samy doprowadziła do przyjęcia przez niego chrztu, co stało się początkiem naszego chrześcijańskiego Narodu. Dzieci, ale także dorośli oglądali przedstawienie z wielkim zainteresowaniem, tym samym rozbudzając w sobie świadomość naszych chrześcijańskich korzeni, jak również uświadamiając sobie jak wielką wartość ma nasz chrzest, który przyjęliśmy.

CZYTAJ DALEJ

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

[ TEMATY ]

miłosierdzie

wolontariat

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”.

Krzysztof Tadej: Trzy lata temu w wywiadzie dla tygodnika Niedziela powiedziała Siostra m.in.: „Kiedyś pojechałam do jednej z wiosek. Witałam się z ludźmi i nagle usłyszałem dziwny pisk. Spytałam: «Co to takiego?». Wskazano mi jeden z domów. Wczołgałam się, bo nie było drzwi. Zobaczyłam dziecko leżące na liściach od banana. Piszczało z bólu. W jego uchu zagnieździły się robaki i wyjadały błonę bębenkową. Obok leżała matka i nie miała siły wstać. Umierała z głodu. Udało się uratować dziecko i matkę w ostatniej chwili”. Opowiadała Siostra również o innych dramatycznych sytuacjach w kenijskiej miejscowości Laare. Czy od tego czasu sytuacja się poprawiła?

CZYTAJ DALEJ

Sport – czym był dla Jana Pawła II?

2022-08-18 10:38

[ TEMATY ]

sport

Jan Paweł II

Piotr Drabik from Poland - Wystawa o Janie Pawle II, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/

Sport jest dla człowieka, a nie człowiek dla sportu. Sport uczy tego, że czasami trzeba wyjść spoza sfery komfortu i przyjąć niedogodności i cierpienie, a przede wszystkim skupić się na ściśle określonym celu. Takiego typu podejście przydaje się również w wymiarze duchowym, gdy podejmowany wysiłek prowadzi do Boga – podkreślił w rozmowie z Family News Service, ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, autor publikacji „Sport w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II”.

Podczas trwających Mistrzostw Europy w lekkoatletyce warto przyjrzeć się bliżej temu, czym dla świętego papieża tak na serio był sport, któremu poświęcał każdą wolną chwilę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję