Reklama

Niedziela Podlaska

Zjednoczeni w Duchu

Członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym zgromadzili się w Bielsku Podlaskim, aby przeżywać Archidiecezjalny Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym.

Niedziela podlaska 41/2022, str. IV

[ TEMATY ]

Odnowa w Duchu Świętym

Ks. Wojciech Łuszczyński/Niedziela

Wspólnoty zgromadzone na wspólnej modlitwie nie kryły swojej radości

Wspólnoty zgromadzone na wspólnej modlitwie nie kryły swojej radości

W bielskiej bazylice, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki zgromadzili się duchowni i świeccy z diecezji: białostockiej, drohiczyńskiej i łomżyńskiej, aby w Duchu Świętym wielbić Boga i dziękować za otrzymane dobra.

Spotkanie rozpoczęło się 24 września o godz. 9 od zawiązania wspólnoty w bazylice mniejszej Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja. Ksiądz Andrzej Witerski – koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej oraz Renata Wróblewska powitali wszystkich zebranych gości. Byli to m.in.: bp Piotr Sawczuk, wraz z sekretarzem ks. Marcinem Szymanikiem, bp Andrzej Przybylski z archidiecezji częstochowskiej oraz ks. Łukasz Plata – kapłan diecezji tarnowskiej – którzy wygłosili podczas Dnia Jedności konferencje. Powitano także koordynatorów wspólnot: ks. Rafała Koptasa, Agatę Ciołkiewicz oraz Bożenę Krzywicką z Białegostoku, ks. Wojciecha Nowackiego oraz Dorotę Śledzińską z Łomży, Ewę Gabrysiak oraz Tomasza Gieradę z rodziną – którzy wygłosili świadectwa, oraz wszystkich kapłanów odpowiedzialnych za wspólnotę i wiernych świeckich przybyłych na uroczystości.

Cieszyć się z bliskości Boga

Mszy św. w bielskiej bazylice przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Piotr Sawczuk. Witając go, ks. Andrzej Witerski podziękował, że ten dzień zaczyna się „od szczytu” – jakim jest Eucharystia. Życzył sobie i zebranym, aby na tym szczycie uwielbienia Boga w Duchu Św. pozostać dzisiaj, jutro i przez kolejne lata, aż do śmierci. Poprosił kapłanów o sprawowanie Eucharystii w intencji wspólnot, Kościołów diecezjalnych oraz cały Kościół Powszechny.

W homilii bp Sawczuk nawiązał do Liturgii Słowa odczytanej podczas Mszy św., a zwłaszcza słów Ewangelii, która mówiła o powrocie siedemdziesięciu dwóch uczniów z misji ewangelizacyjnej. Mówił: – Moc Słowa Bożego jest skuteczna, ale sprzeciw sił złego ducha też nie słabnie. Aby nie dać mu wygrać, Jezus przestrzega przed triumfalizmem i pokazuje uczniom, że skuteczność ich misji ewangelizacyjnej nie zależy od nich, ale od mocy Boga. Radością ucznia nie jest sukces ewangelizacyjny, ale bliski dostęp do Boga, imiona, które dzięki ich posłudze, są „zapisane w niebie”.

Reklama

Biskup zaznaczył, że życie razem we wspólnocie wymaga różnych cnót i umiejętności. – Piękno życia z innymi nie bierze się stąd, że jest bezproblemowe, ale stąd, że ma się okazję świadczyć miłość, doskonalić się, dojrzewać – mówił. Życie z innymi we wspólnocie jest sprawdzianem naszej wiary i naszej miłości. Dlatego na zakończenie homilii wołał o to, aby Bóg posyłał nieustanie do każdej wspólnoty Ducha Świętego, który będzie obdarowywał miłością.

Kochać jak Jezus

Po Mszy św. zgromadzenie przeszło do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Po czasie na odpoczynek oraz poczęstunek rozpoczęła się kolejna część Dnia Jedności. Rozpoczął ją bp Andrzej Przybylski z Częstochowy – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Odnowy w Duchu Świętym. Wygłosił do zebranych konferencje pt. „Oczyścić Miłość”.

Rozpoczynając swoje nauczanie biskup pozdrowił wszystkich zebranych od Matki Bożej Częstochowskiej. Wskazał na Maryję, jako na doskonałą nauczycielkę miłości. Przypomniał o słowach św. Pawła VI, który zapytany o najlepszy tekst do ewangelizacji, wskazał modlitwę Ojcze Nasz. – Jeśli powiecie ludziom, że są dziećmi Bożymi i będziecie ukazywać ludziom prawdę, że Bóg jest miłującym ojcem nas wszystkich, to zaprosicie innych do relacji miłości, a to ona pociąga i zachęca do pójścia za Bogiem – mówił. Miłość wyjaśnia ludziom dlaczego mają żyć według Bożych przykazań i nauki Kościoła.

W swojej konferencji przybliżając różne relacje zarówno międzyludzkie jak i międzywspólnotowe ukazywał miłość Chrystusa do Kościoła, jako wzór miłości. W każdej sytuacji, jeśli mówi się o miłości, należy pytać: czy jest to taka miłość, jak Chrystus ukochał Kościół. Miłość nadaje sens wszystkiemu. Nawiązując do Listu św. Pawła do Koryntian, a zwłaszcza Hymnu do Miłości wskazywał, że jeśli cokolwiek robimy bez miłości, to tracimy czas i siłę.

Reklama

Biskup Przybylski ostrzegał zebranych, że zły duch najczęściej próbuje zafałszować miłość. Przywołał wiele osobistych doświadczeń, gdzie często młode osoby były załamane faktem, że ktoś je w miłości oszukał. Nazywały miłością coś, co tą miłością nie było. Dlatego jak mówił delegat KEP, miłość wyma

ga oczyszczenia. Tak jak bardzo ważne jest rozeznawanie we wspólnocie, czy jakiś pomysł pochodzi od Boga, podobnie z miłością, należy nieustannie rozeznawać, czy coś, co my ludzie nazywamy miłością, jest prawdziwą miłością płynącą od Trójcy Świętej.

Biskup Andrzej kończąc swoje wystąpienie poprosił wszystkich zebranych o modlitwę za kapłanów, którzy posługują na co dzień we wspólnotach archidiecezji i prosił o nowe powołania do posługi w Odnowie w Duchu Świętym.

Dziękuj za wszystko

Po kolejnej przerwie, w trakcie której uczestnicy spotkania zjedli obiad, rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Na jej zakończenie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Następnie konferencje pt. „Dziękować Bogu, dziękować Kościołowi oraz dziękować rodzinie” wygłosił ks. Łukasz Plata. Prezbiter diecezji tarnowskiej rozpoczął swoją konferencję od osobistego świadectwa, w którym przedstawił pewne trudności z wiarą w trzecim roku posługi kapłańskiej. Z zapałem modlił się do Boga o pokonanie tych trudności i posłanie do misji. Bóg wysłuchał jego próśb i od wielu już lat ukazuje mu znaki, dzięki działaniu i otwarciu się na Ducha Świętego. W swoim wystąpieniu ks. Łukasz wskazywał na dziękczynienie, jako metodę walki z grzechem i pychą, która wmawia nam, że wszystko co mamy i kim jesteśmy zawdzięczamy jedynie sobie i nikogo nie potrzebujemy. Wskazał trzy wspólnoty, jakim nieustannie winniśmy dziękczynienie. Są to: Bóg – Trójca Święta – która jest początkiem i źródłem miłości w nas, Kościół – który przez Eucharystię karmi nas Bożą miłością, oraz rodzina – gdzie wielu z nas doświadczyło konkretnej miłości rodziców, dziadków i rodzeństwa. Kapłan wzywał do ufnej miłości i wdzięczności wobec tych trzech najważniejszych w życiu człowieka wspólnot. Po konferencji świadectwo wygłosił Tomasz Gierada.

Na zakończenie obfitego w przeżycia duchowe dnia uczestnicy Dnia Jedności spotkali się w grupach dzielenia, a po niej nastąpiła modlitwa wstawiennicza oraz podsumowanie spotkania i błogosławieństwo.

2022-10-04 12:31

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: 50 tys. osób na czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym

[ TEMATY ]

Odnowa w Duchu Świętym

Bożena Sztajner/Niedziela

XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym trwa na Jasnej Górze. Bierze w nim udział ponad 50 tys. osób. Spotkanie jest dziękczynieniem za 40 lat posługi wspólnot w Polsce i modlitwą o odnalezienie impulsu do odważnego działania.

Jak zauważył ks. Sławomir Płusa, od niedawna koordynator krajowy, najważniejszym wyzwaniem dla Odnowy w Duchu Świętym jest przygotowanie ludzi do ewangelizacji ochrzczonych i jej prowadzenie. - Odnowa ma ewangelizować, tak jak to było u początku naszego istnienia, bo trochę można mieć wrażenie, że ten dynamizm osłabł. Dlatego trzeba nowego przebudzenia i nowej energii – powiedział ks. Płusa.

CZYTAJ DALEJ

Posłany, aby wprowadzać Chrystusowy pokój

Niedziela przemyska 50/2021, str. I

[ TEMATY ]

bł. ks. Bronisław Markiewicz

michalici.pl

Bł. ks. Markiewicz jest patronem roku duszpasterskiego w archidiecezji

Bł. ks. Markiewicz jest patronem roku duszpasterskiego w archidiecezji

Bł. ks. Bronisław Markiewicz - duchowy orędownik i przewodnik.

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku. W przemyskim seminarium przygotowywał się do kapłaństwa i wpatrywał w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Ksiądz Markiewicz przez całe swoje życie zachęcał wiernych, dzieci i młodzież, do uczestnictwa we Mszy św., do częstego, nawet codziennego przyjmowania Komunii św. oraz do adoracji Najświętszego Sakramentu. Starał się kształtować w ich sercach cześć i miłość dla Jezusa Eucharystycznego. Pisał: „Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zasługuje na cześć najgłębszą i na uwielbienie największe, bo jest Stworzycielem, Panem i Zbawcą naszym, bo umiłował nas miłością najtkliwszą i nieskończoną...”. W zapiskach życia wewnętrznego ks. Bronisław Markiewicz zanotował: „Najwyższa czynność moja Msza św.: już większej godności na świecie nie osiągnę ani nawet w niebie... Biada temu kapłanowi, który sobie cokolwiek innego wyżej ceni...; Msza św. centrum życia mego”. W grudniu 1911 r. ks. Markiewicz ciężko zachorował. Zmarł 29 stycznia 1912 r. w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników i wychowanków. Data i miejsce jego beatyfikacji, 19 czerwca 2005 r. w Warszawie, zbiegły się z uroczystą Mszą św. wieńczącą obchody Krajowego Kongresu Eucharystycznego.

CZYTAJ DALEJ

Pokazali, że codziennie jest Boże Narodzenie. Jasełka w Wapienicy

2023-01-30 19:31

[ TEMATY ]

jasełka

Dzieci Maryi

Joanna Król

Młodzi aktorzy z parafii w Wapienicy podczas występu.

Młodzi aktorzy z parafii w Wapienicy podczas występu.

W domu katechetycznym przy parafii św. Franciszka z Asyżu odbyły się jasełka pt.: „Codziennie jest Boże Narodzenie”.

Tytuł nawiązywał do słów Matki Teresy z Kalkuty: „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. (…) Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję