Reklama

USA

Wiadomości ze świata

Centrum Kultury Jana Pawła II

W Waszyngtonie poświęcono 12 listopada br. świeżo ukończony budynek Centrum Kultury Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczył metropolita Detroit - kard. Adam Maida, a Episkopat Polski reprezentował na niej metropolita lubelski - abp Józef Życiński.
Placówka znajduje się w śródmieściu Waszyngtonu, nieopodal Świątyni Narodowej. Będzie ona prawdopodobnie największym na świecie ośrodkiem dokumentacji i informacji w zakresie nauczania Ojca Świętego. Planuje się utworzenie w ramach Centrum 5 katedr (wpływu Jana Pawła II na życie Kościoła i jego teologicznej inspiracji w tym zakresie, filozofii, kultury polskiej, sztuki i judaizmu). Dziedziniec Centrum zdobić będzie pomnik Ojca Świętego dłuta polskiego artysty Macieja Zychowicza. Pełne otwarcie Centrum Kultury Jana Pawła II nastąpi 12 marca 2001 r.

Modlitwy w intencji ofiar pożaru kolejki

12 listopada br. kard. Christoph Schoanborn odprawił w katedrze św. Stefana w Wiedniu Mszę św. żałobną za ofiary pożaru kolejki narciarskiej na lodowcu Kitzsteinhorn w Austrii. W nabożeństwie wzięli udział najwyżsi przedstawiciele życia politycznego i społecznego Austrii z prezydentem kraju Thomasem Klestilem na czele. "W godzinie, która tak głęboko nami wstrząsnęła, możemy jedynie wesprzeć w cierpieniu rodziców, krewnych i przyjaciół ofiar katastrofy" - powiedział m.in. kard. Schoanborn. Przed nabożeństwem zapalono świece za każdą ofiarę tragedii, która wydarzyła się 11 listopada br. w tunelu koło Salzburga.

Wielki Jubileusz w Witebsku

Reklama

Uroczystości Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 dla katolików wschodniego i łacińskiego obrządku rozpoczęły się 11 listopada br. w maleńkiej cerkiewce braci studytów w Połocku, w miejscu pasterzowania św. Jozafata Kuncewicza, patrona diecezji witebskiej. Następnego dnia uroczystości odbywały się w katedrze św. Barbary w Witebsku. Liturgię poprzedził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez chóry "Gloria" z Mińska i "Baćkauszczyna" z Grodna. Śpiewał również chór klerycki Ojców Bazylianów z Ukrainy. Uroczystej Mszy św. rytu greckiego przewodniczył arcybiskup metropolita przemysko-warszawski Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego Jan Martyniak. Towarzyszył mu bp Władysław Blin - ordynariusz witebski. Z Grodna przybyli bp Aleksander Kaszkiewicz i bp Antoni Dziemianko oraz sufragan diecezji mińsko-mohylewskiej - bp Cyryl Klimowicz. W uroczystości uczestniczyli również liczni duchowni, tak ze strony rzymskokatolickiej, jak i unickiej, z archimandrytą Sergiuszem Gajkiem MIC - wizytatorem apostolskim Kościoła greckokatolickiego na Białorusi.

Powrót św. Jana z Dukli do Lwowa

Kilkuset wiernych witało relikwie św. Jana z Dukli w pobernardyńskim kościele pw. św. Andrzeja Apostoła we Lwowie na Ukrainie, gdzie zakończył się drugi etap ich peregrynacji, rozpoczęty 7 października br. w katedrze w Kamieńcu Podolskim. Relikwie przebyły ok. 6 tys. km, odwiedzając ponad 60 kościołów diecezji kamienieckiej i łuckiej. Przed przybyciem relikwii w parafiach odbywały się uroczyste nowenny. Wszędzie było więcej ludzi niż przewidywali duszpasterze. Przychodzili nie tylko katolicy, ale także grekokatolicy i prawosławni. W Łucku i Mukaczewie uroczystościom przewodniczyli biskupi Marcjan Trofimiak i Antoni Majnek - poinformował o. Krystian Olszewski opiekujący się relikwiami podczas pobytu na Ukrainie.

Święto Niepodległości na Wzgórzach Golan

11 listopada br. polscy żołnierze pełniący służbę w formacji UNDOF sił pokojowych ONZ na Wzgórzach Golan w strefie rozgraniczenia między Izraelem a Syrią obchodzili uroczyście Święto Niepodległości.
Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił w kaplicy polowej kapelan polskiego batalionu - ks. mjr Janusz Radzik. W homilii podkreślił on wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które przyświecały polskim żołnierzom w walce o wolność i niepodległość kraju. Ks. Radzik zwrócił także uwagę na wymowę miejsca, w którym polscy żołnierze świętują rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W Mszy św. uczestniczyli - oprócz żołnierzy polskich - także przedstawiciele dowództwa UNDOF na Wzgórzach Golan oraz ambasador RP w Syrii Stanisław Pawlak i attacheM wojskowy ambasady polskiej. Po Mszy św. odbyła się uroczysta zbiórka kompanii ze sztandarami i defilada kompanii honorowej.

Trwa proces beatyfikacyjny księcia Graviny

Reklama

Kard. Salvatore de Giorgi oficjalnie zamknął na poziomie diecezji Palermo (Sycylia) proces beatyfikacyjny księcia Francesco Paolo Graviny (proces rozpoczął się w 1990 r.). Uroczystość tę połączono ze świętem urzędników państwowych, do których zaliczał się książę, sprawujący przez pewien czas urząd burmistrza Palermo. F. P. Gravina w 1837 r. założył Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Księcia Palermo. Książę zmarł w nędzy w 1854 r. Jego dziedzictwo przetrwało w postaci zgromadzenia i kierowanych przez nie instytucji. Liczy ono dzisiaj 100 sióstr, które prowadzą 12 domów w Rumunii i we Włoszech - siostry pracują w wielu sierocińcach i domach dla starszych.

WENEZUELA

Na terenie andyjskiego stanu Merida w Wenezueli szkoły państwowe otrzymały polecenie wyniesienia z sal lekcyjnych wszelkich symboli chrześcijańskich oraz nakaz zaprzestania prowadzenia lekcji religii, nazywanych tu wychowaniem religijnym i rodzinnym.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Wenezueli i arcybiskup Meridy - Baltazar Porras Cardozo stwierdził, że oznacza to, iż ponad 200 tys. uczniów zostanie pozbawionych lekcji religii, a ogromna rzesza nauczycieli tego przedmiotu zostanie zwolniona z pracy. Abp Porras uważa, że archidiecezja w Meridzie jest ofiarą wzmożonych ataków ze strony lokalnych władz z gubernatorem na czele.
Nowa Konstytucja Republiki Wenezueli, zatwierdzona w grudniu ub.r., zniosła zapis przyznający religii katolickiej status religii oficjalnej, gwarantując jednak prawo wolności wyznania i praktyki religijnej.

WŁOCHY

Rekord oglądalności pobiła emisja telewizyjnego filmu fabularnego o bł. Ojcu Pio we włoskiej telewizji publicznej RAI. Pierwszą część filmu obejrzało ok. 12 mln widzów, a drugą - aż 14 mln (połowa widowni we Włoszech).
W filmie zatytułowanym Ojciec Pio, między niebem a ziemią rolę główną gra popularny włoski aktor Michele Placido. Konsultantami filmu byli kapucyni z San Giovanni Rotondo, pamiętający jeszcze zmarłego w 1968 r. sławnego Stygmatyka. Udostępnili oni ekipie filmowej przedmioty należące do Błogosławionego, w tym jego ornat. Michele Placido powiedział, że przed rozpoczęciem zdjęć brał udział w prywatnych rekolekcjach oraz spędził kilka dni na wsi w odosobnieniu (aktor urodził się 40 km od Pietrelcina, skąd pochodził Ojciec Pio). Placido stwierdził także, że najbardziej przeżył sceny kręcone w celi Ojca Pio i scenę Mszy św., do której włożył jego ornat.

SŁOWACJA

11 listopada br. podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w bratysławskiej konkatedrze św. Marcina przez abp. Jana Sokola zostało poświęconych 5 nowych dzwonów, ufundowanych przez stolice sąsiadujących państw (w tym również dzwon z Warszawy). Dzwony te - jak podkreślił abp Sokol - będą zwoływać na modlitwę o pokój i zgodę między narodami.
Dzwony bratysławskiej konkatedry zamilkły w 1915 r. - zostały zdemontowane i przetopione na armaty.
Polski dzwon nosi imię Jana Pawła II, waży 500 kg i jest 3. pod względem wielkości. Ozdobiony jest wizerunkiem Papieża, polskim godłem i herbem Warszawy. Umieszczono też łacińską inskrypcję: "Voco vos ad corde meo" (Przyzywam was do serca mego). Największy dzwon, o imieniu Maria Teresa, został ufundowany przez Wiedeń i waży 2,2 tony, a najmniejszy - św. Włodzimierz - przez Kijów. Pozostałe pochodzą z Pragi - św. Wojciech i Budapesztu - św. Małgorzata. Mieszkańcy Bratysławy usłyszą po raz pierwszy dźwięk nowych dzwonów w noc sylwestrową 2000/2001 r.

JEDNYM ZDANIEM

Biskupi amerykańscy zapowiedzieli wystosowanie specjalnego przesłania, zawierającego poparcie dla utworzenia niezależnego państwa palestyńskiego. Będzie to pierwsze w historii tego typu oświadczenie połączonych Konferencji Biskupów USA.

W kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Bostonie odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy katyńskiej. Kopię obrazu Matki Bożej Katyńskiej poświęconą przez Ojca Świętego i garść ziemi z Katynia podarowała Polonia z Bostonu. Na uroczystość przybył ks. prał. Zdzisław Peszkowski - kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie.

Kościół katolicki w Niemczech ostro skrytykował przyjętą przez Bundestag ustawę zrównującą pod wieloma względami związki par homoseksualnych z małżeństwami.

W Brześciu na Białorusi odnowiono i ponownie poświęcono - dzięki duchownym katolickim i prawosławnym oraz Konsulowi generalnemu RP - zdewastowany w czasach komunistycznych - tamtejszy polski cmentarz garnizonowy.

Ks. prał. Celestino Migliore - watykański podsekretarz stanu ds. kontaktów z zagranicą przebywał z wizytą w Korei Północnej. Odprawił on - jako pierwszy przedstawiciel Stolicy Apostolskiej - Mszę św. w świątyni katolickiej w Phenianie.

Na Filipinach odbył się strajk generalny wymierzony przeciwko prezydentowi Josephowi Estradzie, oskarżonemu oficjalnie przez parlament tego kraju o branie gigantycznych łapówek od syndykatów nielegalnego hazardu.

Parlament Europejski przyjął Kartę Praw Podstawowych obywateli Unii Europejskiej; nie rozstrzygnął jednak, czy dokument ten powinien być prawnie zobowiązujący.

W Parlamencie Europejskim ujawniono, że 5 mld euro, czyli 5,75% rocznego budżetu Unii Europejskiej, zostało roztrwonionych w 1999 r. wskutek oszustw, lekkomyślności i niegospodarności.

W Rzymie odbył się Zjazd Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Prestiżową imprezę zainaugurowała debata Lecha Wałęsy i Michaiła Gorbaczowa na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza.

Wyszło na jaw, że w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu (Wielka Brytania) bez zgody i wiedzy rodziców pobierano do transplantacji organy z ciał zabijanych w wyniku aborcji oraz zmarłych dzieci.

Rządząca Norwegią Partia Pracy zadecydowała, że nie rozpocznie starań o przyjęcie do Unii Europejskiej przed 2005-06 r., chyba że " radykalnie zmieni się nastawienie społeczeństwa na rzecz Unii" (Norwegowie 2-krotnie odrzucali członkostwo w UE).

W związku z przypadkami zarażenia chorobą wściekłych krów premier Francji Lionel Jospin wydał zakaz karmienia zwierząt hodowlanych mączkami pochodzenia zwierzęcego, które uchodzą za główne źródło zakażeń.

Czesi rozpoczęli decentralizację, przystępując do pierwszych w najnowszej historii państwa wyborów do samorządów regionalnych. Od początku 2001 r. Czechy będą miały 13 regionalnych parlamentów.

Prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze zarzucił Moskwie nierespektowanie suwerenności jego kraju. Gruzja, mimo sprzeciwu Rosji, zamierza przystąpić w 2005 r. do NATO.

Prezydenci USA i Rosji spotkali się na terytorium sułtanatu Brunei; rozmowy dotyczyły m.in. sprawy kontroli zbrojeń i redukcji głowic nuklearnych.

Na terenach okupowanych przez Izrael trwa eskalacja przemocy; podczas wielotysięcznego wiecu zorganizowanego w 12. rocznicę symbolicznego ogłoszenia niepodległości Palestyny izraelska policja zastrzeliła 8 Palestyńczyków.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik

[ TEMATY ]

św. Andrzej Bobola

CZYTAJ DALEJ

Turniej WTA w Rzymie: Iga Świątek obroniła tytuł, wygrała piąty finał z rzędu

2022-05-15 14:42

[ TEMATY ]

tenis

PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Najwyżej rozstawiona Iga Świątek pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur (nr 9.) 6:2, 6:2 w finale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Tym samym Polka obroniła tytuł wywalczony w ubiegłym roku i zwyciężyła w piątej imprezie z rzędu. Jest niepokonana od 28 meczów.

W imprezie w stolicy Włoch (pula nagród 2,53 mln dolarów) w 1. rundzie Polka miała wolny los, a następnie pokonała Rumunkę Elenę-Gabrielę Ruse 6:3, 6:0, w 1/8 finału Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 6:4, 6:1, w ćwierćfinale Kanadyjkę Biancę Andreescu 7:6 (7-2), 6:0, a w półfinale Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:1.

CZYTAJ DALEJ

Lato 2022: jaka odzież męska będzie modna?

2022-05-16 12:14

Materiał sponsorowany

Lato zbliża się wielkimi krokami, więc pora pomyśleć o porządkach w szafie. Grubsze tkaniny zastępujemy przewiewnymi materiałami takimi jak len, wełna, bawełna czy jedwab. Miejsce ciemnych kolorów powinny zająć jasne barwy, które pomogą ochronić się przed intensywnym słońcem. Sprawdźmy, jaka odzież męska będzie modna w sezonie wakacyjnym!

Modna odzież męska – kolory nadchodzącego sezonu

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję