Reklama

Niedziela Częstochowska

Kard. Dziwisz: Mrzygłód zajmuje poczesne miejsce na duchowej mapie naszej ojczyzny

– Całe dzieje parafii i świątyni Matki Bożej Różańcowej w Mrzygłodzie, sięgające początków XVII wieku, świadczą o miłości i przywiązaniu do Matki Chrystusa – powiedział 22 sierpnia w sanktuarium w Myszkowie-Mrzygłodzie kard. Stanisław Dziwisz. Duchowny przewodniczył Mszy św. z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej.

Uroczystości rozpoczęły się w kaplicy koronacyjnej na Gruchli. – Tym z nas, którzy uczestniczyli w tamtych wydarzeniach, jubileusz ma przypomnieć o wielkim darze, jaki został nam dany i zadany. Dla najmłodszych jest on piękną lekcją miłości do Matki Odkupiciela – podkreślił ks. Jacek Gancarek, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i kustosz sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej. – Chciałbym, by radość świętowania przeniosła się na codzienną praktykę miłości w naszym życiu i jeszcze bardziej umocniła przeświadczenie, że Maryja jest z nami i towarzyszy nam w drodze codziennego życia – dodał.

Maciej Orman/Niedziela

Następnie wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odśpiewali Nieszpory maryjne, którym przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W krótkiej homilii przypomniał: – To dzisiaj do nas odnoszą się słowa: Oto Matka twoja. Weź Ją do swojego domu. Wprowadź Ją w swoje życie w tajemnice radosne, światła i bolesne, nim przejdziesz razem z Nią, z Chrystusem i przez Chrystusa, do tajemnic chwalebnych w zmartwychwstaniu ciał. Duchowny dziękował również, że Jan Paweł II „obdarował nas tajemnicami światła i tym samym spiął całe życie Jezusa w Różańcu”. – Matka Boża Różańcowa zaprasza nas, żebyśmy przez Nią wołali do Syna – podsumował.

Po nabożeństwie wierni wyruszyli w procesji, rozważając część chwalebną Różańca, na kalwarię do sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Maciej Orman/Niedziela

Witając uczestników liturgii, ks. Gancarek nawiązał do historii sanktuarium. – Najbardziej sprawdzoną i pewną drogą do Boga jest droga Maryi. Bóg w swojej Opatrzności od 1644 r. zaprosił nas na tę drogę w Mrzygłodzie, dając obraz Matki Bożej przez fundatora tej świątyni Stanisława Warszyckiego. Dzisiaj Bóg (...) chce po raz kolejny u stóp Pani Mrzygłodzkiej niebo połączyć z ziemią, a człowieka ze sobą – zaznaczył. Duchowny wyraził również wdzięczność kard. Dziwiszowi „za tyle dobra, którego doświadczyła Polska przez posługę Księdza Kardynała u boku św. Jana Pawła II”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

W homilii kardynał zauważył, że spełniły się i nadal się spełniają słowa Maryi z hymnu Magnificat: „Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. – Wszystkie pokolenia uczniów Jezusa sławią od wieków Jego Matkę, a Ona zajmuje wyjątkowe miejsce w Kościele. My również jesteśmy takim pokoleniem, dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Całe dzieje parafii i świątyni Matki Bożej Różańcowej w Mrzygłodzie, sięgające początków XVII wieku, świadczą o miłości i przywiązaniu do Matki Chrystusa. Tę miłość i przywiązanie utrwala obraz przywieziony z Krakowa – wyjaśnił.

Wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II przypomniał, że od samego początku istnienia mrzygłodzkiej parafii „czciciele Maryi tworzyli tutaj Arcybractwo Różańca Świętego, podtrzymując nabożeństwo i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny całej wspólnoty parafialnej”. – Od samego początku wspólnota parafialna w Mrzygłodzie zaprosiła do siebie Maryję, trwała cały czas i nadal trwa na modlitwie z Nią i do Niej – wskazał.

Duchowny wyraził Bogu wdzięczność „za niemal cztery wieki obecności Maryi w tej wspólnocie uczniów Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana oraz za cześć, jaką tutaj Ona odbiera”. Dziękował również za koronację Jej wizerunku i rozprzestrzenianie się kultu Matki Bożej Różańcowej „wykraczające znacznie poza granice parafii i Myszkowa-Mrzygłodu”.

– Cieszymy się, że Mrzygłód, będący jednym z pierwszych na ziemi polskiej miejsc kultu Matki Bożej Różańcowej, zajmuje poczesne miejsce na duchowej mapie naszej ojczyzny – przyznał kard. Dziwisz. Przypominając, że zgodę na koronację mrzygłodzkiego wizerunku wydał Jan Paweł II, zauważył, że „w ten sposób święty papież wpisał się w historię obrazu Madonny z Dzieciątkiem i sanktuarium w Mrzygłodzie”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Były metropolita krakowski zwrócił uwagę, że wszyscy, którzy przez wieki wpatrywali się w ten wizerunek, uczyli się od Maryi, „jak postawić Boga w centrum naszego życia i jak pełnić Jego najświętszą wolę”. Zaznaczył, że w naszych czasach „jesteśmy w sposób szczególny wezwani do dawania świadectwa wierności i do umacniania wspólnoty Kościoła, w którym mamy przystęp do słowa Bożego i życiodajnych sakramentów”.

Celebrans podkreślił, że nikt i nic poza Chrystusem „nie ocali naszego życia i losu na całą wieczność”. Przypomniał, że z tego powodu św. Jan Paweł II tak mocno i gorliwie „głosił Chrystusa w najdalszych zakątkach świata i prosił żarliwie, by nie zamykać przed Nim żadnej przestrzeni naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego, by Jezus Chrystus był obecny w naszej kulturze i wychowaniu młodego pokolenia, bo tylko On ma słowa życia wiecznego”.

Kard. Dziwisz wezwał przede wszystkim do dawania świadectwa bezinteresownej miłości, braterstwa i solidarności. – Taka postawa najbardziej przemawia do serca człowieka, kiedy już żadne słowo nie przemawia – dodał.

Maciej Orman/Niedziela

Duchowny poprosił uczestników uroczystości o modlitwę na różańcu w intencji Kościoła w Polsce. – Zdajemy sobie sprawę, że grzechy niektórych ludzi stają się dla pewnych okazją do ostrej i niesprawiedliwej krytyki całej wspólnoty Kościoła. Podważa się nawet duchowy autorytet świętego papieża Jana Pawła II oraz to, co wniósł on w naszą współczesną historię. W ten sposób chce się zniszczyć dobro, jakim dla narodu polskiego był zawsze i jest Kościół. Kościół w Polsce był zawsze z narodem – wskazał. Kardynał zachęcił, aby jubileuszowym darem naszych serc był różaniec jako broń „w walce o dobro Kościoła”.

Reklama

– Nie jesteśmy sami. Jest zawsze z nami Jezus Chrystus wsłuchujący się w nasze rozterki, dostrzegający nasze słabości i choroby, oświecający nas swoim słowem, karmiący nas swoim Ciałem i Krwią, przygarniający nas do swojego miłosiernego Serca. Jest z nami zawsze Matka Chrystusa i nasza Matka – przypomniał.

Duchowny zakończył słowami modlitwy z pieśni „Mrzygłodzka Pani, Maryjo nasza”: „Dopóki serce bić nie przestanie,/ Maryjo, kochać Cię będziem./ Uproś nam, Matko, szczęsne skonanie,/ niech z Bogiem wiecznie zasiędziem”.

W procesji z darami, wraz z chlebem i winem, wierni przynieśli: relikwiarz na relikwie św. Jacka, ornat św. Jacka, księgę Bractwa Różańcowego (działającego w Mrzygłodzie od 1644 r.), monstrancję, publikację „W blasku mrzygłodzkiej świątyni”, stópki duchowego kroczenia za Maryją oraz pamiątkową tablicę upamiętniającą posadzenie drzewa z okazji jubileuszu 25. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej.

Maciej Orman/Niedziela

Na zakończenie abp Depo dziękował kard. Dziwiszowi za „wierną miłość i oddanie aż do ostatnich chwil drgnienia serca Jana Pawła II”. – Trwamy przy Tobie, niezależnie od wiatrów, które w ten czy w inny sposób próbują naruszyć zarówno godność osoby, jak i pontyfikat Jana Pawła II przez atak na Twoją osobę – przyznał.

Kardynał wskazał, że „Polska zapomniała o roli, jaką odegrał Jan Paweł II w życiu i historii naszego narodu, że przeprowadził nas przez «morze czerwone» do wolności”. Zaapelował, by wierni czcili Matkę Najświętszą w Mrzygłodzie również przez Jana Pawła II. – Nie zawiedziecie się – zapewnił.

Kard. Dziwisz podarował także sanktuarium różaniec św. Jana Pawła II. – Niech przypomina papieża, wielkiego czciciela Matki Bożej Różańcowej – powiedział na zakończenie.

Maciej Orman/Niedziela

W uroczystościach uczestniczyli: kapłani archidiecezji częstochowskiej na czele z przedstawicielami kapituł, ks. Maciej Będziński – dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, siostry zakonne, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Zarząd Krajowy Żywego Różańca, Akcja Katolicka, OSP Mrzygłód wraz z orkiestrą, pielgrzymi z archidiecezji częstochowskiej oraz przedstawiciele władz: wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich. W modlitwie łączył się z wiernymi arcybiskup senior Stanisław Nowak.

Koronacja obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej miała miejsce 25 sierpnia 1996 r. na prośbę abp. Stanisława Nowaka, pierwszego metropolity częstochowskiego. Była ona zwieńczeniem Międzynarodowego Kongresu Maryjnego i Mariologicznego, który odbywał się na Jasnej Górze. W imieniu Jana Pawła II obraz koronował legat papieski kard. Adam Maida, metropolita Detroit.

2021-08-23 00:15

Ocena: +5 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dom Matki Różańcowej

Niedziela częstochowska 33/2021, str. IV

[ TEMATY ]

rocznica koronacji

Myszków‑Mrzygłód

Archiwum sanktuarium w Mrzygłodzie

Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej, 25 sierpnia 1996 r.

Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej, 25 sierpnia 1996 r.

25-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej jest bilansem podsumowującym kult Maryi, nie tylko w świątyni, ale również w rodzinach – podkreśla ks. Jacek Gancarek, kustosz sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej. 22 sierpnia Mszy św. jubileuszowej będzie przewodniczył tam kard. Stanisław Dziwisz.

Koronacja wizerunku była ważnym momentem dla ożywienia kultu maryjnego. Zaczęły przybywać pielgrzymki. Każdego roku do naszego sanktuarium przybywa 5 tys. pątników. Są to pielgrzymki piesze i autokarowe. Są też grupy z zagranicy: z Włoch, Szwajcarii, Chin czy USA – mówi w rozmowie z Niedzielą ks. Gancarek.

CZYTAJ DALEJ

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego urzędu z powodu bezsenności

2023-01-27 14:01

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

Papież Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego urzędu w lutym 2013 r., ponieważ przez cały okres urzędowania cierpiał na bezsenność. Informuje o tym niemiecki magazyn "Focus", powołując się na list Benedykta do swego biografa Petera Seewalda, który wydrukowano w najnowszym numerze pisma. W liście, który Benedykt skierował do Seewalda na kilka tygodni przed śmiercią 28 października 2022 r., napisał, że "centralnym motywem" jego rezygnacji "była bezsenność, która towarzyszyła mu nieprzerwanie od Światowych Dni Młodzieży w Kolonii" w sierpniu 2005 roku.

Również "silne leki" przepisane przez jego ówczesnego osobistego lekarza początkowo działały i gwarantowały jego "dyspozycyjność" jako papieża. Jednak wkrótce "przestały być skuteczne”.

CZYTAJ DALEJ

Wartościowe ferie z Salezem

2023-01-31 17:45

Archiwum Oratorium Arka

Salezjańskie półkolonie to wartościowy i radosny czas

Salezjańskie półkolonie to wartościowy i radosny czas

Dziś wspomnienie św. Jana Bosco, który gromadził wokół siebie setki młodych ludzi i pomagał im zbliżyć się do Boga. Jego charyzmat pielęgnują dalej księża salezjanie. We Wrocławiu przygotowali ciekawą propozycję na czas zbliżających się ferii.

Na zimowe półkolonie, związane tematycznie z filmem „Kraina lodu”, zapraszają wrocławscy salezjanie. Od 13 do 17 lutego zapewniają dzieciom atrakcyjne zajęcia sportowe, taneczne, gry, warsztaty, a wszystko w duchu św. ks. Bosko. – Każde półkolonie mają dla nas również aspekt formacyjny – nie tylko zabawa, ale też wartościowe treści, formacja. Dzieci budują swój świat poprzez to, co otrzymują z zewnątrz, poprzez treści, które odbierają. Do filmu przygotowany został konspekt, na nim jest też oparta praca w grupach, zadania, zabawy. Staramy się, żeby podczas ferii oprócz odpoczynku dzieciaki mogły popracować nad sobą, zastanowić się nad pewnymi wartościami – tłumaczy salezjanin ks. Bartosz Mikuła.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję