Reklama

Niedziela w Warszawie

UKSW zainaugurował nowy rok akademicki

Nowy gmach Wydziału Medycznego oraz trzeci kampus z Multimedialnym Centrum Badawczym to najważniejsze przedsięwzięcia, o których podczas inauguracji nowego roku akademickiego mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

[ TEMATY ]

UKSW

inauguracja roku akademickiego

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023 na UKSW, która zgromadziła wspólnotę akademicką i zaproszonych gości, odbyła się 7 października w auli im. Roberta Schumana na kampusie przy ul. Wóycickiego.

– Przyszłość Ojczyzny i narodu w dużej mierze zależy od tego jaki poziom reprezentują polskie uczelnie i jej wykładowcy – mówił w przemówieniu inauguracyjnym ks. prof. Czekalski, przywołując wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni. – Powiem krótko: UKSW otrzymało bardzo dobrą ocenę. Sześć dyscyplin uzyskało kategorię A+ lub A, a 12 dyscyplin kategorię B+. Po ewaluacji mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 18 dyscyplinach i doktora habilitowanego również w 18 dyscyplinach.

Rektor UKSW mówił o ukończonym wiosną tego roku, nowocześnie wyposażonym budynku Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, a także o podpisaniu licznych umów uczelni ze szpitalami warszawskimi, będącymi dobrą bazą kliniczną dla studentów.

Wśród ważnych nowo otwartych jednostek UKSW rektor wymienił Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej, pomagające w przygotowaniu kadr w krajach objętych prześladowaniami religijnymi, mającą integrować środowiska polonijne Fundację Pro Polonia, a także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej, Centrum Analiz Bezpieczeństwa oraz Centrum Gospodarki Światowej. Jako najnowszą planowaną inwestycję ks. prof. Czekalski wskazał Centrum Symulacji Medycznej. Szczególną zaś uwagę podczas swego wystąpienia poświęcił trzeciemu kampusowi Uczelni w Dziekanowie Leśnym z Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym, który zostanie otwarty w październiku.

– Będzie to ważny na mapie aglomeracji warszawskiej ośrodek wdrożeniowy, w którym gospodarka spotyka się z nauką – podkreślił ks. prof. Czekalski.

Rektor UKSW, zwracając się do nowoprzyjętych studentów, przypomniał, że rozpoczęli studia na uczelni państwowej, ale o korzeniach chrześcijańskich. – Pamiętajmy, że nawet jeśli świat będzie nam powtarzał, że Bóg umarł, my naszą działalność badawczą i dydaktyczną zawsze będziemy odnosić do transcendencji, do najwyższej prawdy, którą jest On sam – Bóg – powiedział Rektor i zadeklarował: ­ Jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie chcemy być busolą, która uczy odróżniania dobra od zła poprzez kształcenie przyszłych elit naszego społeczeństwa, dobrze wykształconych i uformowanych, którzy potrafią ponieść w świat to, co najlepsze i najbardziej wartościowe.

Reklama

Do nowych uniwersyteckich inwestycji i inicjatyw UKSW nawiązał obecny na inauguracji minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

– Gratuluję wszystkich inicjatyw, które są niezwykle potrzebne i z których UKSW słynie. W tym wszystkim chodzi o to, by nauka przekładała się na życie, na praktykę, na gospodarkę.

Minister Przemysław Czarnek zaapelował do rektorów uczelni, także obecnych na inauguracji naszego roku akademickiego, by nie podejmowali pochopnych, krzywdzących studentów decyzji o nauce zdalnej.

– Uniwersytet bez studentów jest tylko w połowie tym, czym powinien być – mówił, zapewniając zebranych, że projekt ustawy zamrażającej cenę energii, zostanie wkrótce przyjęty.

Nawiązując do kwestii niedoborów finansowych, o których mówił w swoim wystąpieniu Rektor UKSW min. Przemysław Czarnek przekazał na badania naukowe i rozwój UKSW kwotę 8 883123,40 zł.

List z życzeniami do społeczności UKSW skierował prezydent Andrzej Duda. W liście odczytanym przez Mariusza Rusieckiego prezydent wyraził nadzieję, że rok akademicki 2022/2023 będzie wolny od trybu zdalnego. „Minione lata z wyjątkową siłą uzmysłowiły nam niezbywalną potrzebę kontaktu nauczycieli i studentów” – napisał prezydent.

Inauguracja roku akademickiego zbiegła się w czasie z 60. rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, co nastąpiło 11 października 1962 r.

Reklama

Temu ważnemu wydarzeniu w historii Kościoła poświęcił wykład inauguracyjny zatytułowany „Vaticanum II (1962-2022) Radość i nadzieja, smutek i lęk”, o. Zdzisław J. Kijas OFMConv, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

O. prof. Kijas, przywołując słowa papieża Pawła VI, podkreślił , że „religią” Soboru była miłość, zaś całe bogactwo doktrynalne było zwrócone w jednym kierunku: by służyć człowiekowi w każdym jego położeniu, w każdej jego chorobie i w każdej jego potrzebie. Jedną z wielkich nowości Soboru było przyjęcie nowej perspektywy, w myśl której człowiek nie może tkwić w przeszłości, ale musi wyruszyć w drogę ku przyszłości, i podejmować zgodnie z wolą Bożą zadanie przemiany siebie i świata.

– Sobór uczył, że duszą teologii ma stać się Pismo Święte, że teologia uczestnicząca ma być prowadzona w perspektywie wiary jako osobistego doświadczenia, zaangażowania, żywej tradycji.

Tytułowe „Radość i nadzieja” z zacytowanej przez o. prof. Kijasa soborowej „Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym”, znalazły się w centrum nowego spojrzenia na Kościół jako „kroczącego wraz z całą ludzkością”. Jednocześnie prelegent zwrócił uwagę na obecny kryzys wiary i Kościoła w kontekście Soboru Watykańskiego.

– Czy zamiast wejścia Kościoła w świat, świat nie wszedł do środka Kościoła? – zastanawiał się o. prof. Kijas. Przypomniał diagnozę papieża seniora Benedykta XVI, który wskazywał na częsty brak wiary w rzeczywistą obecność Boga w Kościele i świecie (także wśród wysokich rangą duchownych) oraz na faktyczne odrzucenie odwiecznych, boskich praw moralnych.

Immatrykulację nowo przyjętych studentów i doktorantów uniwersytetu przeprowadziła dr hab. Anna Fidelus prof. ucz, prorektor do spraw studenckich i kształcenia. Po ślubowaniu głos zabrali: wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Studentów – Mateusz Zboiński oraz przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów – Mariola Pirek.

Reklama

Na zakończenie uroczystości kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. On również życzył, by studiowanie odbywało się stacjonarnie, gdyż na nauce zdalnej ucierpiała personalna relacja mistrz-uczeń. — Najbardziej życzę wam, żeby tej personalnej relacji pilnować i żeby nic ani nikt tej relacji nie zepsuł.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz kościelnych, państwowych oraz samorządowych m.in.: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, Marcin Matyja, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marcin Martyniak, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego.

Inaugurację rozpoczęła Msza św. w kościele akademickim św. Józefa pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. 

Na UKSW kształci się 11 tys. studentów i doktorantów. W nowym roku akademickim studia na uczelni rozpoczęło ok. 4 tys. studentów, którzy będą zdobywać wiedzę na 45 kierunkach.

2022-10-07 15:35

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Inauguracja na uczelni

Niedziela wrocławska 44/2022, str. II

[ TEMATY ]

inauguracja roku akademickiego

Marzena Cyfert/Niedziela

Immatrykulacja studentów pierwszego roku

Immatrykulacja studentów pierwszego roku

Uroczystość rozpoczęła się w katedrze Eucharystią, której przewodniczył abp Józef Kupny, Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Homilię wygłosił biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. Podkreślił, że rozum jest wielkim darem od Boga, a troska o rozwój naukowy jest zadaniem zarówno pracowników jak i studentów PWT. Zwrócił uwagę na konieczność świadectwa wiary rozumnej, uporządkowanej i misyjnej. – Rozum łączy się z wiarą. Dwa wielkie Boże dary, a Jan Apostoł wyraził to słowami: Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Czy wystarczy tylko rozum? – zapytał biskup i wskazał również na konieczność miłości i wiary.

CZYTAJ DALEJ

Centrum Heschela KUL upamiętniło ofiary Akcji „Reinhardt”

2022-12-05 20:36

[ TEMATY ]

KUL

upamiętnienie

BP KUL

Podczas Akcji „Reinhardt” zginęło dwa miliony Żydów, tylko z powodu swojego pochodzenia. Musimy działać wspólnie, aby pamięć o tych wydarzeniach nie zaginęła. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum Heschela. To bardzo ważna inicjatywa, symbol wzajemnego zaufania, dialogu i zrozumienia, a to jest dokładnie to, czego dziś potrzebujemy – powiedział ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne podczas upamiętnienia ofiar niemieckiej akcji „Reinhardt” w 80.. rocznicę jej rozpoczęcia. Wydarzenia w Lublinie zorganizowało Centrum Heschela KUL.

O tej wartości naszej wspólnej historii i misji związanej z jej przekazywaniem mówił również rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Przypomniał, że wśród pierwszych ofiar niemieckiego terroru w Lublinie znaleźli się także wykładowcy KUL, w tym rektor uczelni ks. prof. Antoni Szymański. „Pamięć o tych wydarzeniach musi być podtrzymywana, szczególnie wśród młodych ludzi, także z wykorzystaniem nowym mediów i technologii komunikacji. To również zadanie Centrum Heschela KUL" – podkreślał ks. prof. Kalinowski.

CZYTAJ DALEJ

W oczekiwaniu na Mesjasza

2022-12-05 13:13

Ks. Tomasz Lis

Poranna Msza św. roratnia w sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem małych parafian.

„Z narodzeniem Jezusa było tak …” pod takim hasłem przebiegają tegoroczne roraty w janowskim sanktuarium. Codziennie o 6.15 mrok świątyni rozświetlają lampiony, które niosą dzieci i starsi jako znak wspólnego czuwania z Maryją przed przyjściem Jezusa Zbawcy. Podobnie jak w latach poprzednich na roraty przybywa codziennie duża grupa dzieci i młodzieży. Rozważania dla najmłodszych prowadzi w tym roku ks. Piotr Niewrzałek, wikariusz parafii. Opowieść o historii zbawienia od stworzenia świata aż do przyjścia obiecanego Mesjasza przybliża dzieciom św. Joachim ojciec Maryi. – Dzieci mają możliwość poznać jak Pan Bóg prowadził ludzi poprzez ich dzieje do momentu narodzenia Bożego Syna. Każdego dnia dzieci mogą poznać kolejną postać ze Starego Testamentu, koleje jej życia i w jaki sposób odkrywano bliskość Pana Boga. Cieszy fakt, że każdego roku duża grupa dzieci wraz z rodzicami i dziadkami uczęszcza na poranne Msze św. roratnie, jest to nasza wspólna droga Adwentowa przygotowująca nas na czas Bożego Narodzenia – mówił ks. Tomasz Lis, proboszcz parafii. Także i w tym roku nie zabrakło piosenki adwentowej mówiącej właśnie o „wielkim czekaniu” na Zbawiciela. W przygotowanie i prowadzenie rorat włączyły się siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej posługujące w tutejszej parafii. Każdego dnia dzieci przynoszą na roraty serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami jakie każdego dnia podejmują jako duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia. - Każdego dnia losujemy trzy serduszka, a do rodziny dziecka, które je wykonało wędruje figurka Matki Bożej Niepokalanej, patronki adwentu. Mimo wczesnej godziny, w naszej parafii roraty zaczynają się o 6.15, uczestniczy w nich dość spora liczba osób. Szczególnie rodziców, którzy towarzyszą dzieciom w adwentowym wędrowaniu. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na godz. 6.15 – dodaje ks. Tomasz Lis.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję