Reklama

Niedziela Częstochowska

DA Emaus rozpoczęło rok akademicki i dziękowało za 15 lat swojego kościoła

– Wiara i rozum są komplementarne – powiedział abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył 9 października Mszy św. w kościele św. Ireneusza Biskupa i Męczennika w Częstochowie z racji liturgicznej inauguracji roku akademickiego i 15-lecia świątyni.

Eucharystię koncelebrowali obecni i byli duszpasterze akademiccy. W modlitwie uczestniczyło środowisko akademickie Częstochowy, m.in. prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, rektor Politechniki Częstochowskiej, wraz z senatami i radami uczelni, oraz ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości.

W homilii abp Depo zwrócił uwagę, że „każdy etap ludzkiego życia przynosi swoje pytania i właściwe im odpowiedzi”, które „stają się kolejnym krokiem poszukiwań”. Podkreślił, że warunkiem uczciwości wobec głosu sumienia i pragnienia zrealizowania według niego drogi swojego życia jest przyjęcie postawy zawierzenia. – Ta postawa bowiem wyzwala w nas moce przezwyciężające wszelkie przeciwności i cierpienia ludzkich dróg, jak chociażby obecne okrucieństwa wojny i niesprawiedliwości społecznej – wyjaśnił.

Maciej Orman/Niedziela

W tym kontekście metropolita częstochowski nawiązał do tekstów liturgii słowa. Przypomniał historię z Drugiej Księgi Królewskiej opisującą syryjskiego wodza Naamana, który po początkowym buncie za namową służącej zanurzył się w Jordanie, zgodnie z poleceniem proroka Elizeusza, dzięki czemu został oczyszczony z trądu.

Odwołał się także do Ewangelii według św. Łukasza przedstawiającej uzdrowienie z tej samej choroby. – Dziesięciu trędowatych, którzy ufając słowom Jezusa, szli drogą, zostało oczyszczonych, ale okazana w prostocie tych znaków odpowiedź Boża sprawiająca cud uzdrowienia wskazuje bardzo wyraźnie, że wiara jest darem Boga, ale i darem ludzkiej drogi, oświecającym rozum zdolny do poznania prawdy. Pierwszym więc zadaniem człowieka jest uświadomienie sobie i dostrzeżenie tego daru, który nie sobie zawdzięcza. Drugim zaś jest postawa posłuszeństwa i wierności Bogu, nawet wbrew ludzkiemu doświadczeniu i ludzkim cierpieniom. Dopiero wówczas narodzi się w nas postawa dziękczynienia Bogu (...) za wszystko – zaznaczył abp Depo.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Za św. Janem Pawłem II powtórzył: „Wiara jest światłem, ale nie jest wyczerpującym zrozumieniem tajemnicy Chrystusa. Przeciwnie, jest ona zaufaniem Bogu i Jego słowu, które przekracza granicę ludzkiego rozumu. Jest ona oparciem się na Nim, poszukiwaniem i odnajdywaniem w takiej postawie własnej stałości i ufności. Wśród licznych dróg i pytań potrzeba nam tego światła, abyśmy dostrzegali Chrystusa przechodzącego wśród nas i abyśmy swoją wiernością wyzwalali Jego moc uzdrawiającą nasze nędze”.

Maciej Orman/Niedziela

Metropolita częstochowski podkreślił, że zagadnieniem bardzo istotnym dla studiów i wychowania kolejnych pokoleń akademickich jest zgłębianie źródeł prawdy. Wskazał przy tym na papieża Leona XIII, który otwierając archiwa watykańskie dla badaczy dziejów, przestrzegał ich: „Starać się należy wielce o to, aby wszystkie kłamstwa i fałsze przez dotarcie do źródeł zbite i dowodnie wykazane zostały. Pierwszą zasadą historyka jest to, aby się nie ważył powiedzieć nic z prawdą niezgodnego, a po wtóre, aby miał odwagę prawdę wszędzie i zawsze wypowiadać, aby pisząc, nie mógł być podejrzewany o względy lub niechęć”.

Maciej Orman/Niedziela

Cytując ponownie Leona XIII, abp Depo wyjaśnił, w jaki sposób papież uzasadniał konieczność przeciwstawienia się sprzysiężeniu przeciw prawdzie: „Stare zarzuty znów puszczane w obieg, kłamstwo wdziera się odważnie do wielotomowych kompilacji i rozpiera się dumnie w drobnych pamfletach, w ulotnych pismach dziennikarskich i na zwodniczych deskach teatralnej sceny. Bardzo wielu jest takich, którzy by chcieli, ażeby wspomnienia dawnych wieków służyły im za pomocnicze narzędzia do zniewagi i obrazy”. – Właściwie dzisiaj znajdujemy się w samym środku tej wypowiedzi – dodał metropolita częstochowski.

Maciej Orman/Niedziela

Ubolewał, że w mediach wciąż pojawiają się zmanipulowane przekazy o Galileuszu, twórcy heliocentryzmu, którego zrehabilitował Jan Paweł II, oraz o Piusie XII, który rzekomo nie ratował Żydów w czasie Holokaustu, czemu zaprzeczają dokumenty udostępnione przez papieża Franciszka dzięki jego decyzji o otwarciu archiwów watykańskich. – Dlaczego nie chce się poznać prawdy? – pytał metropolita częstochowski. – Przypominamy te kwestie na progu nowego roku akademickiego, aby po raz kolejny odkryć, że wiara i rozum są komplementarne, a nigdy sprzeczne w życiu człowieka – podkreślił.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Na zakończenie przywołał słowa modlitwy Romana Brandstaettera: „O, daj nam Panie, natchnienie do wiary,/ Albowiem wiara jest trudną twórczością,/ Która wymaga czujności sumienia,/ Ognia, pokory i woli, bez której/ Nie ma modlitwy ani nie ma skruchy/ I świadomości popełnionych grzechów./ Bo wiara w Ciebie winna być tworzywem,/ Którym się człowiek cały wypowiada/ Jak malarz w barwie, jak poeta w słowie,/ Jak kompozytor w układaniu dźwięków./ (...) Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże,/ Musimy zostać artystami wiary/ I nieustannie tę wiarę zdobywać,/ I wciąż od nowa zdobywać jej głębię/ (...) O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary!”.

Maciej Orman/Niedziela

– Nade wszystko dziękuję Bogu za dar istnienia i działania tego kościoła akademickiego przez 15 lat w naszym miasteczku akademickim, tak blisko serc naszych wspaniałych uczelni i tak blisko serc naszych studentów – powiedział ks. Michał Krawczyk, diecezjalny duszpasterz akademicki i proboszcz personalnej parafii akademickiej św. Ireneusza Biskupa i Męczennika w Częstochowie.

Maciej Orman/Niedziela

W imieniu studentów Aleksandra Maziarska, prezes Katolickiego Związku Akademickiego w Częstochowie, życzyła w nowym roku akademickim pracownikom naukowym częstochowskich uczelni „mądrości, która pozwala dostrzec prawdę, kochać to, co piękne oraz zaufać Bogu, który nade wszystko jest źródłem mądrości, w której zamyka się cała pełnia wiedzy i miłości”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, rektor Politechniki Częstochowskiej, wyraził ks. Krawczykowi wdzięczność za opiekę duszpasterską nad społecznością akademicką miasta, życzył dalszego rozwoju duszpasterstwa i zapewnił o gotowości środowiska akademickiego Częstochowy do wszelkiej pomocy.

Maciej Orman/Niedziela

Przed Mszą św. ks. dr Paweł Kostrzewski, archiwariusz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, wygłosił wykład pt. „Duszpasterstwo akademickie w Częstochowie w latach 1948 – 2022”.

Z okazji jubileuszu wydana został również książka pt. „15 lat kościoła akademickiego pw. św. Ireneusza BM w Częstochowie” pod red. Beaty Włogi.

Parafię akademicką w Częstochowie erygował abp Stanisław Nowak 12 marca 2004 r. jako pierwszą w Polsce parafię personalną, przeznaczoną dla studentów i pracowników naukowych. Organizatorem wspólnoty i jej pierwszym proboszczem został diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Andrzej Przybylski, obecny biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Budowę kościoła według projektu Grzegorza Bryzika rozpoczęto 26 sierpnia 2006 r., a zakończono na początku roku akademickiego 2007/2008. 9 października 2011 r. poświęcenia kościoła dokonał abp Stanisław Nowak.

Maciej Orman/Niedziela

W parafii akademickiej pracowali księża: Marek Bator, Jacek Szczecina, Grzegorz Szumera, Jacek Michalewski, Rafał Grzesiak, Norbert Tomczyk i Jakub Raczyński. Obecnie proboszczem parafii i diecezjalnym duszpasterzem akademickim jest ks. Michał Krawczyk, a jego zastępcą – ks. Wojciech Biś.

Patronem parafii jest św. Ireneusz, biskup i męczennik, a całemu środowisku akademickiemu Częstochowy patronuje św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein.

2022-10-09 23:32

Ocena: +1 -2

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Depo: wiedza nie może być sprzeczna z wiarą

– Jednym z istotnych celów duszpasterstwa akademickiego jako przedłużenia studiów jest konieczność należytej formacji, tak aby wiedza nie była sprzeczna z wiarą – powiedział abp Wacław Depo w personalnej parafii akademickiej św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika w Częstochowie. Duchowny przewodniczył Mszy św. z okazji zakończenia roku akademickiego, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania pięciorgu studentom.

Eucharystię koncelebrowali: ks. Michał Krawczyk – administrator parafii, ks. dr Grzegorz Szumera – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ks. Marian Kokorzycki – duszpasterz Polonii w Stanach Zjednoczonych oraz ks. Mariusz Trojanowski – sekretarz abp. Depo.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek : historie o tym, jakoby moje decyzje zasmucały Benedykta XVI, to „głuchy telefon”

2023-02-05 18:31

[ TEMATY ]

Franciszek

PAP/EPA/TIZIANA FABI / POOL

O tym, że Benedykt XVI zawsze wspierał obecnego Ojca Świętego, a także o przykładach jego reakcji na próby podważenia autorytetu Franciszka, mówił papież podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu, powracającego z wizyty apostolskiej w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym.

Rozmawiając z towarzyszącymi mu w podróży dziennikarzami, papież Franciszek odniósł się m.in. do pytania o to, czy po śmierci Benedykta XVI odczuł w swojej posłudze rosnące napięcia pomiędzy różnymi „skrzydłami” Kościoła. „Zawsze mogłem o wszystkim porozmawiać z papieżem Benedyktem, wymienić się opiniami. On zawsze stał przy mnie, wspierając mnie, a jeśli pojawiały się jakieś trudności, mówił mi o tym i rozmawialiśmy” – mówił Franciszek. Jako przykład ilustrujący sposób reagowania Benedykta XVI, przywołał sytuację, w której do papieża seniora dotarły informacje o tym, jakoby papież Franciszek wspierał niesakramentalne związki par homoseksualnych. „Pewna osoba, uważająca się za wielkiego teologa, za pośrednictwem przyjaciela papieża Benedykta dostała się do niego i złożyła na mnie donos. Benedykt nie przestraszył się, zwrócił się do czterech kardynałów teologów najwyższej próby, i powiedział: wyjaśnijcie mi to, a oni mu wyjaśnili. I tak sprawa się zakończyła. To historia, która pokazuje, w jaki sposób działał Benedykt, kiedy pojawiał się donos. Pewne historie, które się powtarza, o tym, że Benedykt był zasmucony tym, co robi nowy papież – to opowieści z ‘głuchego telefonu’” – skwitował Ojciec Święty. Zapewnił też, że on sam konsultował z Benedyktem XVI niektóre swoje decyzje, a papież senior się z nimi zgadzał.

CZYTAJ DALEJ

Papież potępił kryminalizację homoseksualizmu

2023-02-05 18:27

"Nie wolno pozwolić na kryminalizację homoseksualizmu" - powiedział Ojciec Święty w trakcie wspólnej z arcybiskupem Canterbury, Justinem Welbym i moderatorem Prezbiteriańskiego Kościoła Szkocji pastorem Ianaem Greenshieldsem, konferencji prasowej podczas lotu powrotnego z Sudanu Południowego do Rzymu.

Bruce De Galzain z Radio France zauważył, że przed wyjazdem w podróż apostolską Ojciec Święty potępił kryminalizację homoseksualizmu, a w Sudanie Południowym i w Kongo nie jest on akceptowany przez rodziny. Wyznał, że w tym tygodniu spotkał się w Kinszasie z pięcioma homoseksualistami, z których każdy został odrzucony, a nawet wyrzucony z rodziny. Obarczyli za to odpowiedzialności religijność swoich rodziców. Niektórzy z nich są zabierani do księży egzorcystów, ponieważ ich rodziny uważają, że są opętani przez duchy nieczyste. W tym kontekście zapytał Ojca Świętego o papieskie przesłanie dla rodzin w Kongo i Sudanie Południowym, które nadal odrzucają swoje dzieci, a także dla księży i biskupów?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję