Reklama

Kościół

Rozważania różańca z bł. Karoliną Kózkówną

W dniu wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny prezentujemy wyjątkowe rozważania Różańca - Tajemnice Bolesne z bł. Karoliną Kózkówną, przygotowane przez KSM, które zawierają słowa św. Jana Pawła II.

[ TEMATY ]

rożaniec

bł. Karolina Kózkówna

Karol Porwich/Niedziela

TAJEMNICA 1: MODLITWA PANA JEZUSA W OGÓJCU

Św. Jan Paweł II powiedział:

Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym "dla nas i dla naszego zbawienia", to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Karolina Kózkówna była świadoma tej godności. Świadoma tego powołania.

Chrystus, modląc się w Ogrodzie Oliwnym, także był świadomy swojego powołania. Pomimo strachu, wewnętrznego rozdarcia i krwawych łez nie sprzeniewierzył się temu, do czego Bóg Go przeznaczył i jakby na przekór wszystkiemu, jeszcze bardziej oddał swoje życie w ręce Ojca. A Ty, czy w chwilach pokus i trudności, nieustannie budzisz w sobie świadomość swojego powołania do świętości? Czasami trzeba postąpić wbrew własnemu JA! Panie Jezu prosimy Cię w tej tajemnicy o rozbudzenie w naszych sercach pragnienia zapierania się siebie, abyśmy tak jak bł. Karolina z pomocą Twojej Matki nieustannie powtarzali: „nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.”

TAJEMNICA 2: BICZOWANIE PANA JEZUSA

Św. papież Polak mówił:

Psalm responsoryjny pozwala nam niejako odczytać poszczególne momenty tego świadectwa. Tego męczeństwa. Czyż to nie ona tak mówi, ona, Karolina? "Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: Tyś jest Panem moim". Czyż to nie ona mówi poprzez słowa Psalmisty? W momencie straszliwego zagrożenia ze strony drugiego człowieka, wyposażonego w środki przemocy, chroni się do Boga. A okrzyk "Tyś jest Panem moim" oznacza: nie zapanuje nade mną brudna przemoc, bo Ty jesteś źródłem mej mocy - w słabości. Ty, jedyny Pan mojej duszy i mego ciała, mój Stwórca i Odkupiciel mego życia i mojej śmierci. Ty, Bóg mojego serca, z którym nie rozstaje się moja pamięć i moje sumienie.

Chrystus Pan podczas biczowania przeżywa ogrom bólu. Każdy centymetr Jego Ciała jest bezlitośnie raniony. Mimo tego potrafi z pokorą przyjąć to cierpienie. Przyjmuje je za każdego z nas. A ja? Ile razy w swoim życiu przywdziewałem strój żołnierza, brałem do ręki bicz i smagałem nim Jezusa moimi grzechami? Tak jak wtedy Chrystus nie potępił oprawców, tak również i mnie dzisiaj nie potępia. Pamiętaj, że każdym grzechem przeciwko czystości, jak batem, ranisz Boga, siebie i drugiego człowieka. Panie Jezu prosimy Cię, pomagaj nam zrzucać brudne łachmany grzechu, a przyodziewać piękne szaty czystości, tak, abyśmy jak bł. Karolina wołali do Ciebie: Zachowaj mnie Boże, bo uciekam się do Ciebie. Tyś jest moim Panem!

Reklama

TAJEMNICA 3: CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

Św. Jan Paweł II mówił:

Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie, to ludzkie ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa.

Jezus, któremu nałożono cierniową koronę milczał. Kolce wbijały mu się w skroń, ból narastał, krew coraz mocniej spływała na ziemię. Jego Ciało trawi ból fizyczny, wzmagany wyszydzeniem ze strony siepaczy. Tak strasznie poniżany, mimo tego zachował swoją godność. Jakby tego było mało- zelżony Bóg Człowiek, stał się doskonałym wzorem godności ludzkiej. Bo o wartości każdego z nas nie świadczą wcale osiągnięcia i zaszczyty, lecz miłość, wypływająca z czystego, zjednoczonego z Bogiem serca. Tylko wtedy, gdy będziemy zanurzeni w Bożej miłości, będziemy zdolni do pięknego życia. Świętość osiąga się świadectwem dobra w codzienności, a sukcesy są tylko jej wypadkową. Panie Jezu prosimy Cię, daj nam mocniej zjednoczyć się z Tobą, abyśmy jak bł. Karolina świadczyli o naszej chrześcijańskiej godności w codziennym życiu,

Reklama

TAJEMNICA 4: DROGA KRZYŻOWA

Św. papież Polak mówił:

"Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje. Bo serce napomina mnie nawet nocą". Tak Psalmista woła. I tak Karolina w momencie śmiertelnej próby wiary, czystości i męstwa. Jakbyśmy szli po śladach ucieczki tej dziewczyny, opierającej się zbrojnemu napastnikowi, szukającej ścieżek, na których mogłaby pośród tego rodzimego lasu w pobliżu jej wsi ocalić życie i godność. "Ty ścieżkę życia mi ukażesz" zdaje się wołać. Ścieżka życia. Na tej ścieżce ucieczki został zadany ostatni, zabójczy cios.

Chrystus, poraniony i wyśmiany niesie krzyż. Niesie go dla Ciebie i dla mnie. Co raz bardziej słaby, upada raz, drugi, trzeci. Podnosi się jednak, aby iść dalej. Zna przecież swój cel, wie o co walczy! Kiedy brakuje mu sił, spotyka ludzi, którzy mu pomagają- św. Weronikę, Szymona z Cyreny, spotyka też swoją Matkę. A ja? Czy po upadku, znajduję w sobie odwagę i siły, aby prosić Boga, żeby pomógł mi się podnieść? Na ścieżce ludzkiego życia, niczym na drodze krzyżowej, zdarzają się upadki. Pamiętaj jednak o co walczysz i nie poddawaj się! Dla bł. Karoliny to życie modlitwy było tym, co uzdolniło ją do heroicznej walki o zbawienie. Panie Jezu prosimy Cię, krocz przy nas na drodze naszego życia, abyśmy mając wsparcie w Tobie, Twojej Najświętszej Matce i bliskich, zachowywali czyste serce i zawsze pamiętali, o ostatecznym celu naszego życia, jakim jest świętość.

Reklama

TAJEMNICA 5: UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA

Kończąc homilię w dniu beatyfikacji bł. Karoliny św. Jan Paweł II powiedział:

Karolina nie ocaliła życia doczesnego. Znalazła śmierć. Oddała to życie, aby zyskać Życie z Chrystusem w Bogu. W Chrystusie bowiem, wraz z sakramentem chrztu, który otrzymała w kościele parafialnym w Radłowie, zaczęło się jej nowe Życie. I oto padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu Życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć oznacza nowy początek tego Życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa, za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania. Ginie więc Karolina. Jej martwe ciało dziewczęce pozostaje wśród leśnego poszycia. A śmierć niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szczególną mocą tę prawdę, którą wypowiada Psalmista: "Pan jest moim dziedzictwem, Pan jest moim przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza". Tak. Karolina porzucona wśród lasu rudziańskiego jest bezpieczna. Jest w rękach Boga, który jest Bogiem Życia.

Chrystus umarł za Ciebie i za mnie. Bóg oddał życie za każdego człowieka. Stracił je, aby wszyscy mogli je odzyskać. Grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu często zabijamy Boże życie w nas. Chrystus dał nam jednak Kościół, a w Nim Sakramenty Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii, abyśmy mogli na nowo wskrzeszać nas z grzechowej śmierci. Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego, domem Boga w nas. W domu, gdzie panuje brud, jest pusto, bo nikt nie chce tam przychodzić. Natomiast do czystego domu, chętnie przychodzą goście, panuje tam radość i wzajemna życzliwość. Sprzątanie swojego serca wymaga, podobnie jak w domu, pewnego trudu i wyrzeczeń. Panie Jezu, prosimy Cię pomóż nam, tak jak bł. Karolina nie przestawać trudzić się o czystość serc, abyśmy często pragnęli korzystać z Twoich Sakramentów.

2022-11-18 15:08

Ocena: +5 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Weszła w progi naszej świątyni

Niedziela rzeszowska 51/2022, str. III

[ TEMATY ]

bł. Karolina Kózkówna

Archiwum parafii

Relikwie bł. Karoliny Kózkówny

Relikwie bł. Karoliny Kózkówny

W kościele parafialnym św. Andrzeja Apostoła odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Karoliny Kózkówny, patronki dzieci i młodzieży.

Wprowadzenia dokonał ks. mgr Rafał Brej, dekanalny duszpasterz młodzieży dekanatu bieckiego. Błogosławiona Karolina weszła w progi naszej świątyni 13 listopada w asyście Liturgicznej Służby Ołtarza, młodzieży zrzeszonej w KSM oraz kandydatów do sakramentu bierzmowania.

CZYTAJ DALEJ

Pomoc Kościołowi w Potrzebie uruchamia zbiórkę dla ofiar trzęsienia ziemi w Syrii

2023-02-07 11:53

[ TEMATY ]

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

PAP/EPA/ERDEM SAHIN

Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie uruchomiło specjalną zbiórkę dla Syrii, która zmaga się z trudną sytuacją po trzęsieniach ziemi. Ubrań i żywności potrzebuje tam co najmniej 100 tys. osób.

W komunikacie przekazanym we wtorek PAP papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie poinformowało o inauguracji specjalnej zbiórki dla Syrii, która zmaga się z trudną sytuacją po trzęsieniach ziemi, jakie nawiedziło kraj w poniedziałek i we wtorek.

CZYTAJ DALEJ

Kaplica jest sercem tego domu

2023-02-07 16:58

[ TEMATY ]

młodzież

rekolekcje powołaniowe

rekolekcje młodzieżowe

Rokitno sanktuarium

ks. Damian Drop

Dom Młodych w Rokitnie

Katarzyna Krawcewicz

Ks. Damian Drop zaprasza do Domu Młodych w Rokitnie

Ks. Damian Drop zaprasza do Domu Młodych w Rokitnie

Jakiś czas temu pisaliśmy o Domu Młodych powstającym przy sanktuarium w Rokitnie. Dziś prawie cały budynek jest już gotowy. Pozostało jeszcze to, co najważniejsze – kaplica.

- Kaplica to tak naprawdę serce tego domu – mówi ks. Damian Drop. – Dlatego nie chcemy się spieszyć, ale staramy się, by wyszło najpiękniej jak się da. Mamy dużo fajnych pomysłów na tę kaplicę, wciąż też pojawiają się nowe. Więc myślę, że to będzie naprawdę piękne miejsce, gdzie młodzież będzie mogła słuchać Pana Boga.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję