We present the review of the latest edition of the Catholic Weekly ‘Sunday’ (35/2018)

Download Flash Player aby zobaczyć odtwarzacz.

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Lidia Dudkiewicz • E-mail: redakcja@niedziela.pl