Co to jest cud?

Kard. José Saraiva Martins

Cud jest wydarzeniem nadzwyczajnym, które przekracza prawa natury, co zakłada specjalną interwencję Boga i w tym samym czasie jest znakiem i manifestacją przesłania (...). Jeśli cud polega na wyzdrowieniu, musi ono być natychmiastowe, całkowite i trwałe, a ponadto niewytłumaczalne według praw naturalnych, w świetle aktualnej wiedzy medycznej. Kościół wymaga cudów dla beatyfikacji i kanonizacji, ponieważ są rodzajem "pieczęci", którą Bóg przystawia swojemu słudze i przez który gwarantuje jego świętość. Badanie przypuszczalnych cudów uzdrowienia zaczyna się najpierw od strony medycznej, tj. przez lekarzy, później wypowiadają się teologowie, od których oczekuje się orzeczenia, że uzdrowienie, którego nie mogą wytłumaczyć lekarze, jest prawdziwym cudem, przypisywanym interwencji Boga wzywanego za wstawiennictwem sługi Bożego lub błogosławionego. Ostatnie słowo przy badaniu cudu należy do zebrania zwykłego kardynałów i biskupów, a na końcu do Ojca Świętego.

"Niedziela" 22/2005 - Czekamy na nowego Świętego Polaka - Jana Pawła II

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl