Edykt w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II

Na dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, gdzie odbędzie się diecezjalny proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, został wywieszony edykt, podpisany przez kard. Camillo Ruiniego, z datą 18 maja 2005 r., zachęcający wiernych do przekazania pism prywatnych sługi Bożego Jana Pawła II Trybunałowi Diecezjalnemu. Edykt znajduje się również przy wejściu do Kurii Arcybiskupiej w Krakowie.

Oto pełny przekład edyktu na język polski:

"W sobotę 2 kwietnia 2005 r., kiedy weszliśmy już w Dzień Pański oktawy Wielkanocy i Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Pan powołał do siebie z Pałacu Apostolskiego na Watykanie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Sługa Boży, mąż intensywnego życia modlitwą, niezmordowany Pasterz Kościoła powszechnego i odważny świadek Chrystusowej Ewangelii, zdając się całkowicie na wolę Boga oraz Maryję Dziewicę, potwierdził w swym rozległym i szerokim nauczaniu centralne miejsce tajemnicy eucharystycznej w życiu Kościoła, wskazując każdemu ochrzczonemu, jako główne zadanie, dążenie do świętości określonej jako "wysokiej miary życie chrześcijańskie".
Ponieważ w sposób zadziwiający w momencie śmierci wybuchła sława jego świętości, którą cieszył się już za życia, jak również formalnie zgłoszono prośbę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego, informując o tym wspólnotę kościelną, wzywamy wszystkich i każdego wiernego z osobna do przekazania nam bezpośrednio bądź dostarczenia Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (Piazza San Giovanni in Laterano, 6 - 00184 Roma) wszystkich wiadomości, z których można by wnioskować o elementach sprzyjających bądź przeciwnych opinii świętości wspomnianego Sługi Bożego. Ponieważ należy również, zgodnie z rozporządzeniami prawa, zgromadzić wszystkie przypisywane Mu pisma, zarządzamy niniejszym edyktem, aby ci, którzy byliby w ich posiadaniu, bezzwłocznie przekazali temuż Trybunałowi wszelkie pisma, których autorem jest Sługa Boży, o ile nie zostały jeszcze przekazane postulacji sprawy.
Przypominamy, że pod terminem "pisma" rozumie się nie tylko dzieła wydane drukiem, które zresztą zostały już zgromadzone, ale też rękopisy, diariusze, listy oraz wszelkie inne pisma prywatne Sługi Bożego. Ci, którzy chcieliby zachować sobie oryginały, mogą przedstawić ich kopie z poświadczoną autentycznością.
Ustanawiamy w końcu, że niniejszy edykt pozostanie wywieszony przez dwa miesiące na bramach Wikariatu Rzymu, jak również Kurii Krakowskiej oraz że zostanie ogłoszony w piśmie Rivista diocesana, jak też w dziennikach L'Osservatore Romano i Avvenire.

Dan w Rzymie, w siedzibie Wikariatu, 18 maja 2005 r.
Kard. Camillo Ruini - Wikariusz Generalny
Giuseppe Gobbi - Notariusz"

"Niedziela" 24/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl