Wszyscy czytamy Pismo Święte

Ks. Ireneusz Skubiś

W 2008 r. w Rzymie odbędzie się Synod Biskupów poświęcony Biblii. To ważne wydarzenie w życiu Kościoła i cieszymy się, że tematem spotkań synodalnych tym razem jest Pismo Święte. Będzie to zapewne bogate studium Świętej Księgi i okazja do wielu przemyśleń. Biblia jest bowiem podstawową księgą dla chrześcijan, jest księgą Objawienia Bożego, objawienia Bożych prawd. To źródło naszej nauki o Bogu i człowieku. Pismo Święte jest księgą, którą chrześcijanin żyje i z którą się nie rozstaje. Jest księgą rodziny chrześcijańskiej. Składa się na nią Stary i Nowy Testament. Jakże bogate są księgi Starego Testamentu! To niezwykła baza dla myślenia o Bogu Stworzycielu; o Bogu, który interesuje się człowiekiem, i który - jak nieraz mówi Pismo Święte - jest Bogiem zazdrosnym, czyli chce, żeby człowiek Go kochał i żył dla Niego. Jakże piękne i wymowne są psalmy, w sposób poetycki mówiące o Bogu i o związaniu z Nim człowieka. Podobnie możemy powiedzieć o Księdze Przysłów czy o Księdze Mądrości. Księgi Starego Testamentu mówią człowiekowi, jak ma żyć, jak dążyć do Boga jako osoba i jednostka żyjąca w społeczeństwie. Są to również dzieje Izraela, narodu wybranego, któremu zlecona została misja przekazania ludzkości wiary w jednego Boga, wiary monoteistycznej.
I mamy Nowy Testament, złączony z Jezusem Chrystusem, który przynosi Dobrą Nowinę o Bogu, o Jego życiu wewnętrznym. Jezus, Osoba Słowa, druga Osoba Trójcy Świętej, daje podstawy teologii chrześcijańskiej przez objawienie Boga żyjącego, który jest miłością. Obydwa Testamenty wzajemnie się uzupełniają, pokazując sens i drogę człowieka do Pana Boga. Człowiek wierzący wie, że Biblia daje wykładnię jego życiowego spełnienia, jego celu. Pan Bóg spełnia bowiem swoje obietnice przez Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem-Człowiekiem, Zbawicielem świata.
Chrześcijanin nie może nie znać Pisma Świętego. Powinien je wciąż na nowo czytać i rozważać. Dlatego z dniem 27 maja br. rozpoczynamy comiesięczne wydawanie z "Niedzielą" kolejnych ksiąg Nowego Testamentu. Pierwszy tomik będzie zawierał Ewangelię według św. Łukasza, zachwycającą swą treścią także ze względu na bogatą informację o Matce Najświętszej. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z serdecznym przyjęciem. Cena "Niedzieli" wraz z Ewangelią będzie wynosić 5 zł. Tak więc za jedyne 1,80 zł będziemy mogli nabyć tę Ewangelię, wydaną w niewielkim, kieszonkowym formacie. Ewangelia sprzedawana osobno będzie miała już inną - wyższą cenę.
Bardzo serdecznie zachęcam do stworzenia dobrego klimatu dla Pisma Świętego, które powinno przecież dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. Już w czerwcu wydamy Dzieje Apostolskie, a potem będą się ukazywać kolejne tomiki, w które zaopatrzymy się do końca roku. Myślę, że niejednemu z nas - tym, którym nieobce jest przecież słowo objawione - otworzą się na nowo oczy i serca na naukę Chrystusa, zwłaszcza że będzie ona podana w nieco innej wersji - w tłumaczeniu bp. Kazimierza Romaniuka (tzw. Biblia warszawsko-praska).
Zechciejcie, proszę, Drodzy Czytelnicy, przyjąć Pismo Święte do swoich rodzin. Proszę Was również o zachętę i pomoc w jego rozprowadzaniu. Starajmy się spełnić bardzo ważną misję Kościoła, który swój trud ofiaruje dla zbawienia ludzi. Niech Nowy Testament będzie comiesięcznym gościem w Waszych domach.

"Niedziela" 20/2007

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl