„Niedziela” na Rok św. Pawła

Ks. Ireneusz Skubiś

Kończy się Rok św. Pawła. Była to genialna inicjatywa Benedykta XVI zarówno pod względem doktrynalnym, jak i pastoralnym. Św. Paweł wyjaśnia wiele spraw związanych z nauką chrześcijańską. Czyni to jasno, wyczerpująco i wszechstronnie, z pełnym przekonaniem, bo wie, że został dotknięty osobiście przez Chrystusa, który przez niego chce niejako rozświetlić swój Kościół. I św. Paweł spełnił to zadanie. Głosił Jezusową naukę słowem i swoim życiem, pociągając całe narody. Można go uznać za głównego ewangelizatora Chrystusowego. Nie było dla niego przeszkodą zmęczenie, nie lękał się niczego, choć wiedział, że będzie mu to grozić śmiercią. Wiedział też jedno: prawda o Chrystusie, Synu Bożym, i Jego nauka powinny dotrzeć do całego świata, bo to zbawcza prawda. Niezwykły, wspaniały, gorejący, oddany bez reszty Chrystusowi – taki był św. Paweł. Mija właśnie 2000. rocznica jego urodzin, a więc była znakomita okazja, by zwrócić uwagę na jego osobę i na to, co zrobił dla Kościoła i chrześcijaństwa.
Redakcja „Niedzieli” na Rok św. Pawła przygotowała przede wszystkim wydanie poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu, w tym Listów św. Pawła – przepięknych, głębokich, oświecających umysł i serce. Był to także wyraz naszej łączności z Rzymem, gdzie odbywał się Synod poświęcony Biblii (5-26 października 2008). Może nie wszyscy tę naszą inicjatywę dobrze zrozumieli, bo dziś Pismo Święte jest raczej dostępne, ale kiedy z czytanym regularnie tygodnikiem pojawiają się kolejne księgi Nowego Testamentu, to wkładamy je niejako Czytelnikom w ręce. Uważamy to za ważną reakcję na prośbę o wzmożenie pracy pastoralnej, za przykładem św. Pawła.
Ale chcieliśmy też jeszcze bardziej przybliżyć Czytelnikom św. Pawła, ukazując miejsca z nim związane, a także uwypuklając zwłaszcza Dzieje Apostolskie i inne fragmenty Nowego Testamentu, obrazujące jego nauczanie. Ukazały się zatem z „Niedzielą” dwa niewielkie wydawnictwa: „Św. Paweł Apostoł Narodów” oraz „Św. Paweł. Posłał mnie Pan, bym głosił Ewangelię”. To ważny materiał, który był rozpowszechniany wraz z „Niedzielą”. Wydaliśmy także poważniejsze pozycje albumowe: „Za św. Pawłem ku Chrystusowi” – album ten już rozszedł się w dużym nakładzie oraz „Greckie spotkania ze Świętym Pawłem” – połączona tu została poetycka refleksja nad tekstami św. Pawła z wizją starożytnej Grecji, na którą patrzyły jego oczy. Poezja o. Bartłomieja Józefa Kucharskiego, karmelity, jest bardzo ciekawa i głęboka. Pomysł wydania takiego albumu wyszedł od s. Ireny Makowicz SJK. Albumy poświęcone św. Pawłowi cieszą tym bardziej, że przygotowane zostały przez fotografików „Niedzieli”, którzy w tym celu odbywali pielgrzymki do miejsc związanych z tym Świętym. Trzeba też przypomnieć, że w Bibliotece „Niedzieli” zaraz na początku Roku Pawłowego ukazała się książka diakona Jacka Pawłowicza z Ukrainy pt. „Krocząc za św. Pawłem”. To czytanki o św. Pawle przygotowane na nabożeństwa czerwcowe. Ale chcieliśmy też ważne myśli św. Pawła oraz miejsca z nim związane przybliżyć rzeszy pielgrzymów zdążających w ciągu tego roku na Jasną Górę. Stąd w al. Sienkiewicza – w parku podjasnogórskim – plenerowa wystawa pięknych fotogramów z Turcji, Grecji i Rzymu wraz z tekstami Nowego Testamentu.
Jak z pewnością nasi Czytelnicy zauważyli, również łamy naszego pisma pełne były w Roku Pawłowym tekstów o tym Świętym. Na temat jego osoby i nauczania wypowiadali się znakomici autorzy, był ciekawy pomysł – wywiad ze św. Pawłem, publikowany w dość długim cyklu, starającym się oczami św. Pawła spojrzeć na nasze skomplikowane dziś. Promocja „niedzielnej” pracy związanej ze św. Pawłem odbyła się także w Telewizji Trwam – niedawno przypomniano tę audycję. W ramach spotkań w auli redakcyjnej zaprosiliśmy z wykładem pt. „Dramat pod Damaszkiem. Szaweł zamienia się w Pawła” wybitnego teologa kard. Stanisława Nagyego. Przygotowywaliśmy także newsy dla Watykańskiej Agencji Prasowej FIDES i dla oficjalnej strony Roku św. Pawła. Nasz wkład w tę jakże zbożną akcję, zainicjowaną przez Benedykta XVI, był więc dość pokaźny. Nie mogę też pominąć specjalnego serwisu internetowego „Niedzieli”, poświęconego św. Pawłowi – „Niedziela” przygotowała go jako pierwsza. Serwis ten zawiera katechezy Ojca Świętego na Rok św. Pawła, komentarze do teologii Apostoła Narodów oraz informacje na temat obchodów Roku św. Pawła w Kościele polskim i w Kościele powszechnym.
Na zakończenie Roku św. Pawła delegacja „Niedzieli” udaje się do Wiecznego Miasta – miejsca męczeńskiej śmierci Apostoła, żeby wziąć udział w uroczystościach ku czci Świętego Apostoła Narodów i prosić Pana Boga za jego przyczyną, a także za przyczyną Jana Pawła II, by te wszystkie inicjatywy przymnożyły wiary ludziom w Polsce, Europie i na świecie.
Mówiąc o tym wszystkim dzisiaj, chciałbym zachęcić naszych Czytelników do swoistego poruszenia serc w imię apostolskiej solidarności ze św. Pawłem, z naszym Papieżem i Kościołem powszechnym, do głębszego zainteresowania się Pawłowym nauczaniem, które w Polsce po Roku św. Pawła jest dostępne w wielu wydawnictwach, ponieważ ten Święty powinien być obecny w naszych katolickich rodzinach, w świadomości wszystkich, którzy głoszą Chrystusa. Bo jest on wzorem ewangelizacji także XXI wieku.

"Niedziela" 26/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl