Nie oklaskiwać, lecz naśladować

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Usłyszałam kiedyś z ust koleżanki Karola Wojtyły, pamiętającej ich wspólne szkolne lata, taką opinię: „Jan Paweł II to Lolek z Wadowic, który urósł aż do nieba”. Ten święty gigant modlitwy wiązał ziemię z niebem, a teraz wiąże niebo z ziemią, na co wskazują nieustające audiencje przy jego grobie w Watykanie. W roku kanonizacji Ojca Świętego Dzień Papieski, przypadający tym razem 12 października, obchodzony jest pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”. Nasuwają się tutaj słowa wypowiedziane w Starym Sączu podczas pielgrzymki papieskiej: „Święci nie przemijają. Żyją i wołają o naszą świętość”.

Różne są drogi świętości, tak jak różne są nasze życiowe powołania: nie tylko kościół, ale również dom, praca, szkoła, ulica – są miejscami uświęcenia. Święci są wśród nas. Anioły są wśród nas i mają konkretną ludzką twarz. Papież Franciszek zwraca uwagę, że świętość niekoniecznie ma polegać na czynieniu rzeczy niezwykłych, ale na tym, aby pozwolić Bogu działać w nas, tak po prostu – w codzienności. Doskonałą przestrzenią w dążeniu do świętości jest rodzina. W odniesieniu do trwających w Watykanie obrad synodu poświęconego rodzinie papież Franciszek podkreślił, że w Ewangelii znajduje się to wszystko, co jest odpowiedzią na najgłębsze potrzeby człowieka. A ponieważ Ojciec Święty jest bardzo konkretny, to w dniu inauguracji synodu, 5 października br., obdarował wiernych zgromadzonych u bram synodu księgą Pisma Świętego, zachęcając, aby była w rodzinie wspólnie czytana.

Papież Franciszek podczas kanonizacji Jana Pawła II nazwał go papieżem rodziny. Wynosił on na ołtarze wiele osób promieniujących świętością, które realizowały w rodzinie swoje życiowe powołanie. Przykładem jest św. Joanna Beretta Molla, włoska lekarka. Papież rodziny mówił: „Święci nie żądają od nas oklasków, ale tego abyśmy ich naśladowali”. Z pewnością św. Jan Paweł II „przemówi” na obecnym synodzie. Miał bowiem odwagę bronić rodziny wobec „szalonej próby napisania jakiejś anty-Księgi Rodzaju, wymierzonej przeciw Stwórcy”, jak to wyraził kard. Angelo Comastri. Papież Polak pozostawił nam skarbnicę myśli na temat teologii ciała w odniesieniu do szczególnego sanktuarium, jakie stanowi rodzina przepełniona miłością małżonków, której owocem są ich dzieci. Abp Wacław Depo w godzinie Apelu Jasnogórskiego w dniu rozpoczęcia synodu przypomniał, że to właśnie Jan Paweł II do Litanii Loretańskiej dodał wezwanie: „Królowo Rodzin – módl się za nami”.

Z okazji Dnia Papieskiego pozostaje nam życzyć sobie nawzajem, aby święte życie Jana Pawła II stało się miarą świętości każdego z nas.

„Niedziela” 41/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl